Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35656
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБаб'як, Г.П.-
dc.contributor.authorБурліцька, Оксана Петрівна-
dc.contributor.authorГарасим, Л.Г.-
dc.contributor.authorГолда, Надія Михайлівна-
dc.contributor.authorКорчак, О.С.-
dc.contributor.authorКраузе, Ольга Ігорівна-
dc.contributor.authorОксентюк, Богдана Андріївна-
dc.contributor.authorПіняк, Ірина Любомирівна-
dc.contributor.authorЖара, А.Б.-
dc.contributor.authorПрохоровська, С.А.-
dc.contributor.authorПушкар, З.М.-
dc.contributor.authorРожко, Наталія Ярославівна-
dc.contributor.authorСеменюк, Світлана Богданівна-
dc.contributor.authorФалович, Володимир Андрійович-
dc.contributor.authorФалович, Наталія Миколаївна-
dc.contributor.authorШевчук, О.С.-
dc.contributor.authorХимич, Ірина Ігорівна-
dc.contributor.authorТимошик, Наталія Степанівна-
dc.contributor.authorШерстюк, Роман Петрович-
dc.contributor.authorМельник, Лілія Миколаївна-
dc.contributor.authorСтойко, Ігор Іванович-
dc.contributor.authorЯкимишин, Лілія Ярославівна-
dc.date.accessioned2021-06-29T16:52:38Z-
dc.date.available2021-06-29T16:52:38Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationМаркетинг 4.0: стратегічні імперативи та сучасні тенденції / В.А. Фалович [та ін.] ; за ред. д.е.н, доц. В.А. Фаловича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2021. – 351 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35656-
dc.descriptionВ сучасних умовах інтернет, безсумнівно, став пріоритетним засобом комунікації між людьми як у бізнесі, так і в побуті. Швидкі технологічні зміни, що відбуваються сьогодні, суцільна діджиталізація та світова пандемія COVID-19 засвідчили необхідність зміщення вектору маркетингових тенденцій від традиційних до цифрових. Наслідком ізоляції, що охопила усі напрямки економіки стали переорієнтація на інтернет-рекламу, електронну комерцію, онлайн-сервіси, перехід на онлайн дослідження, електронний документообіг, тощо. Вітчизняні підприємства дедалі важче справляються з проблемами, які виникають в умовах постійних змін, що спричинило потребу пошуку нових маркетингових підходів. Такий комплексний підхід зумовив структуру видання, в якому кожен розділ присвячений дослідженню окремих питань Маркетингу 4.0. Монографія «Маркетинг4.0: сучасні імперативи та тенденції» – цікаве і ґрунтовне дослідження колективу авторів закладів вищої освіти України, що має теоретичне і практичне значення та є результатом наукового пошуку вчених різних напрямків.uk_UA
dc.description.abstractМонографія є результатом наукових досліджень колективу авторів та присвячена аналізу сучасних теоретичних та прикладних аспектів розвитку маркетингу 4.0. Розглянуто питання дослідження ефективності збутової політики в ланцюгах поставок товарів промислового призначення, структурування ланцюга поставок у контексті забезпечення ефективності логістичного обслуговування споживачів, дослідження впливу спеціалізованих патентів на маркетингово-психологічні аспекти діяльності підприємств, проблеми семплінгу та маркетингу в сегментах Також у монографії досліджуються і інші стратегічні аспекти розвитку економіки та маркетингу. Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів та бізнесменів.uk_UA
dc.description.tableofcontentsПередмова...4uk_UA
dc.description.tableofcontentsБаб’як Г.П. Використання та оцінка персоналу підприємства в сучасних умовах...5uk_UA
dc.description.tableofcontentsБурліцька О.П., Гарасим Л.Г. Проблеми семплінгу та маркетинг в сегментах...28uk_UA
dc.description.tableofcontentsГолда Н.М. Сутність конкуренції і конкурентоспроможності підприємств як економічних категорій...42uk_UA
dc.description.tableofcontentsКорчак О.С. Вплив спеціалізованих патентів на маркетингово-психологічні аспекти діяльності підприємств...79uk_UA
dc.description.tableofcontentsКраузе О.І. Дослідження поведінки споживачів та методів формування споживчого попиту...89uk_UA
dc.description.tableofcontentsОксентюк Б.А. Просування соціального потенціалу зеленого туризму та його результативність: вітчизняний та зарубіжний досвід ...123uk_UA
dc.description.tableofcontentsПіняк І.Л., Жара А.Б. Еволюція соціальних мереж...156uk_UA
dc.description.tableofcontentsПрохоровська С.А. Формування компенсаційної політики підприємств...172uk_UA
dc.description.tableofcontentsПушкар З.М. Трансформація корпоративної культури організації...194uk_UA
dc.description.tableofcontentsРожко Н.Я., Бурліцька О.П. Основні завдання та тенденції трейд-маркетингу в сучасних ринкових реаліях України...210uk_UA
dc.description.tableofcontentsСеменюк С.Б. Інформаційний маркетинг як необхідна умова ведення інформаційного бізнесу...220uk_UA
dc.description.tableofcontentsФалович В.А. Дослідження ефективності збутової політики в ланцюгах поставок товарів промислового призначення...246uk_UA
dc.description.tableofcontentsФалович Н.М., Шевчук О.С. Механізм застосування сучасних методик оцінювання персоналу...284uk_UA
dc.description.tableofcontentsХимич І.Г., Тимошик Н.С. Фінансова екосистема: стратегія НБУ...295uk_UA
dc.description.tableofcontentsШерстюк Р.П., Мельник Л.М., Стойко І.І. Підприємства ресторанного господарства в індустрії туризму: проблеми і перспективні рішення...307uk_UA
dc.description.tableofcontentsЯкимишин Л.Я. Структурування ланцюга поставок у контексті забезпечення ефективності логістичного обслуговування споживачів...319uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectмаркетингuk_UA
dc.subjectдослідженняuk_UA
dc.subjectспоживачuk_UA
dc.subjectлогістикаuk_UA
dc.subjectконкурентні перевагиuk_UA
dc.subjectбрендuk_UA
dc.subjectконкурентоспроможність,uk_UA
dc.subjectдослідженняuk_UA
dc.titleМаркетинг 4.0: стратегічні імперативи та сучасні тенденціїuk_UA
dc.typeMonographuk_UA
dc.rights.holder© Колектив авторівuk_UA
dc.subject.udc339.13uk_UA
dc.relation.references1. Баб’як Г., Ковальська М. Оцінка персоналу у сфері управління. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки: мат. доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з між нар. участю, Ч. 1, 15 травня 2020 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. С. 18-20. 2. Баб’як Г. До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2016. Вип. 21. С. 92-96. 3. Грішнова О. А., Несевра А. І. Молоді професіонали на ринку праці: проблеми гармонізації особистого життя та трудової діяльності. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 1. С. 49-60. 4. Єлісєєва О.К. Методологія управління персоналом: статистичні методи та моделі Д. : ІМА-прес, 2010. 188 с. 5. Звіт з праці ТзОВ «ФЕРО-ПЛАСТ». 6. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства ТзОВ «ФЕРО-ПЛАСТ». 7. Топалова Е.Х., Супрун А.В. Світовий досвід оцінювання персоналу в державній службі. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць. 2010. №1(2). С. 79-84. 8. 13 Innovative Recruitment Methods Top Recruiters Use URL: https://harver.com/blog/innovative-recruitment-methods/ 9. 15 New Recruiting Trends You Should Implementin 2019 [UPDATED] URL: https://www.talentlyft.com/en/blog/article/87/15-new-recruiting-trends-you-should-implement-in-2019-updateduk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія.pdf628,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools