Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35356
Title: Автоматизація процесу складання деталей в робототехнічній комірці
Other Titles: Automation of the process of assembling parts in a robotic cell
Authors: Керечан, Крістіан Михайлович
Kerechan, Kristian
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Керечан К. М. Автоматизація процесу складання деталей в робототехнічній комірці : кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю «151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / К. М. Керечан. – Тернопіль : ТНТУ, 2021. — 80 с.
Bibliographic description (International): Kerechan K.M. Automation of the process of assembling parts in a robotic cell: qualification work of bachelor's degree in the specialty "151 - automation and computer-integrated technologies" / K.M. Kerechan - Ternopil: TNTU, 2021. - 80 p.
Issue Date: 17-Jun-2021
Submitted date: 14-Jun-2021
Date of entry: 16-Jun-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Institution defense: ЕК №21, 2021 р.
Supervisor: Дмитрів, Олена Романівна
Dmytriv, Olena
Committee members: Стухляк, Петро Данилович
Stukhlyak, Petro
UDC: 621.865
Keywords: автоматизація
промисловий робот
складання
робототехніка
вакуумний захоплювальний пристрій
конвеєр
industrial robot
assembly
robotics
conveyor
automation
vacuum gripper
Page range: 1-88
End page: 88
Abstract: У цій роботі представлено, як створювати, програмувати та моделювати робочі комірки та станції за допомогою RobotStudio, а також контролювати, встановлювати, конфігурувати та програмувати справжній контролер робота та робити збірку в Robotstudio за допомогою двох роботів та поворотного конвеєра. Деталі імпортовані з Solidworks. Oб'єктoм дocлідження є пpoцеc автоматизації складання деталей в робототехнічній комірці. Метa poбoти – є розробка та тестування програми автоматизації складання деталей в робототехнічній комірці.
This paper introduces how to create, program, and model workstations and stations using RobotStudio, as well as control, install, configure, and program a true robot controller and build in Robotstudio using two robots and a rotary conveyor. Parts imported from Solidworks. The object of research is the process of automation of assembly of parts in a robotic cell. The purpose of the work is to develop and test a program for automation of assembly of parts in a robotic cell.
Description: Робота виконана на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться «17» червня 2021 р. о 9.00 год. на засіданні екзаменаційної комісії №21 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
Content: ВCТYП 8 1 AНAЛІТИЧНA ЧACТИНA 9 1.1 Гнучкі робототехнічні системи та їх застосування 9 1.2 Роботизований процес складання 21 2 ПРОЕКТНА ЧACТИНA 25 2.1 Постановка завдання 25 2.2 Опис компонентів 26 2.2.1 Редактор RAPID 26 2.2.2 Редагування точок робота 27 2.2.3 Переглядач вводу / виводу 27 2.2.4 Конструктор системи 27 2.2.5 Менеджер з встановлення 27 2.2.6 Редактор конфігурацій 27 2.2.7 Резервне копіювання і відновлення 28 2.2.8 Розумні компоненти 28 2.2.9 Віртуальний час 28 2.2.10 Моделіст механізму 28 2.2.11 Швидка синхронізація 28 2.2.12 Multimove 29 2.2.13 Відстеження конвеєра 29 2.2.14 Точки та траєкторії 29 2.2.15 Точки 29 2.2.16 Траєкторія 30 2.2.17 Параметри переміщення 30 2.2.18 Інструкції дії 30 2.3 Створення розумного об’єкту в програмному середовищі 30 2.4 Розробка програми складання 43 3 СПЕЦІАЛЬНА ЧACТИНA 50 3.1 Робота в RobotStudio 50 3.1.1 Налагоджування системи 52 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 56 4.1 Знaчення oхopoни пpaці в зaбезпеченні здopoвих yмoв пpaці 56 4.2 Oхopoнa пpaці як cиcтемa зaхoдів щoдo гapмoнізaції викopиcтaння кoмп’ютеpних технoлoгій 56 4.3 Aнaліз пoтенційних небезпек тa шкідливocтей виpoбничoгo cеpедoвищa 58 4.4 Електpoмaгнітний імпyльc ядеpнoгo вибyхy і зaхиcт від ньoгo paдіoелектpoнних зacoбів 63 4.5 Зaбезпечення нopмaльних yмoв пpaці 65 4.5.1 Вибіp пpиміщення 65 4.5.2 Зaбезпечення нopмaльних caнітapнo- гігієнічних yмoв нa poбoчoмy міcці 66 ВИCНOВКИ 69 ПЕPЕЛІК ПOCИЛAНЬ 70
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35356
Copyright owner: © Керечан К.М., 2021
References (Ukraine): 1. Deloitte. Artificial Intelligence [Internet]. 2018 [cited 2019 Dec 10]. Available from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/deloitte-analytics/deloitte-nl-data-analytics-artificial-intelligence-whitepaper-eng.pdf 2. G. Chryssolouris, Manufacturing Systems: Theory and Practice, 2nd ed. Springer New York, (2006) 3. D. Mourtzis, E. Vlachou, N. Milas, Industrial Big Data as a Result of IoT Adoption in Manufacturing, Procedia CIRP, (55) (2016) 290-295. 4. P. Stavropoulos, H. Bikas, D. Mourtzis, Collaborative Machine Tool design: the Teaching Factory paradigm, Procedia Manufacturing, (23) (2018) 123-128 5. A. Kusiak, Smart manufacturing, International Journal of Production Research, 56 (2018) 508-517. 6. E. M. Frazzon, M. Kück, M. Freitag, Data-driven production control for complex and dynamic manufacturing systems, CIRP Annals, (67) (2018) 515-518. 7. G. Chryssolouris, D. Mourtzis, P. Stavropoulos, D. Mavrikios, J. Pandremenos, Knowledge management in a virtual lab collaborative training project: a mini-formula student car design. In Methods and Tools for Effective Knowledge Life-Cycle-Management, Springer, Berlin, Heidelberg, (2008) 435-446. 8. M. G. Nejad, M. Kovács, G. Vizvári, An optimization model for cyclic scheduling problem in flexible robotic cells, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (95) (2018) 3863-3873. 9. G. Ch. Vosniakos, E. Matsas, Improving feasibility of robotic milling through robot placement optimisation, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, (26) (2010) 517-525. 10. L. Rentzos, D. Mavrikios, G. Chryssolouris, A Two-way Knowledge Interaction in Manufacturing Education: The Teaching Factory, Procedia CIRP, (32) (2015) 31-35. 11. L. Rentzos, M. Doukas, D. Mavrikios, D. Mourtzis, G. Chryssolouris, Integrating manufacturing education with industrial practice using teaching factory paradigm: A construction equipment application, Procedia CIRP, (17) (2014) 189-194. 12. L. Sun, K. Zheng, W. Liao, J. Liu, J. Feng, S. Dong, Investigation on chatter stability of robotic rotary ultrasonic milling, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 63 (2020). 13. M. G. Nejad, S. M. Shavarani, H. Güden, R. V. Barenji, Process sequencing for a pick-and-place robot in a real-life flexible robotic cell, International Journal of Advanced Manufacturing Technology 103 (2019) 3613-3627. 14. P. Holtewert, T. Bauernhansel, Optimal Configuration of Manufacturing Cells for high Flexibility and Cost Reduction by Component Substitution, Procedia CIRP, (41) (2016) 111-116. 15. S. Antoniou, L. Rentzos, D. Mavrikios, K. Georgoulias, D. Mourtzis, G. Chryssolouris, A Virtual Reality Application to Attract Young Talents to Manufacturing, Procedia CIRP, (57) (2016) 134-139. 16. S. Zhang, Y. Wang, W. Zhou, Towards secure 5G networks: A Survey, Computer Networks, (162) (2019). 17. X. Xu, From cloud computing to cloud manufacturing, Robotics and computer-integrated manufacturing, 28 (2012) 75-86. 18. G. Michalos, S. Makris, N. Papakostas, D. Mourtzis, G. Chryssolouris, Automotive assembly technologies review: challenges and outlook for a flexible and adaptive approach, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, Volume 2, Issue 2, pp. 81-91 (2010). 19. Šekoranja B, Bašić D, Švaco M, Šuligoj F, Jerbić B. Human-robot interaction based on use of capacitive sensors. Procedia Eng 2014;69:464–468. 20. Groten R, Feth D, Klatzky RL, Peer A. The role of haptic feedback for the integration of intentions in shared task execution. IEEE Trans Haptics 2013;6:94–105. 21. Gindy NN, Saad SM, Yue Y. Manufacturing responsiveness through integrated process planning and scheduling. Int J. Prod Res 1999;37:2399–2418. 22. Li X, Zhang C, Gao L, Li W, Shao X. An agent-based approach for integrated process planning and scheduling. Expert Syst Appl 2010;37:1256–1264. 23. Li X, Gao L, Li W. Application of game theory based hybrid algorithm for multi-objective integrated process planning and scheduling. Expert Syst Appl 2012;39:288–297. 24. Li X, Gao L, Shao X. An active learning genetic algorithm for integrated process planning and scheduling. Expert Syst Appl 2012;39:6683–6691. 25. Lv S, Qiao L.Process planning and scheduling integration with optimal rescheduling strategies. Int J Comput Integr Manuf 2013;27:638–655. 26. Papakostas N, Pintzos G, Matsas M, Chryssolouris G. Knowledge-enabled design of cooperating robots assembly cells. 5th CIPR Conference on Assembly Technologies and Systems, (Procedia CIPR) 2014; 23:65-170. 27. Papakostas N, Alexopoulos K, Kopanakis A. Integrating digital manufacturing and simulation tools in the assembly design process: a cooperating robots cell case. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 2011; 4:96-100. 28. Papakostas N, Michalos G, Makris S, Zouzias D, Chryssolouris G. Industrial applications with cooperating robots for the flexible assembly. International Journal of Computer Integrated Manufacturing 2011; 247:650-660. 29. Zhou F, Dun HBL, Billinghurst M. Trends in augmented reality tracking, interaction and display: A review of ten years of ISMAR. in Proceedings - 7th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality 2008, ISMAR 2008; 2008.p. 193–202. 30. Guo YW, Li WD, Mileham AR, Owen GW. Applications of particle swarm optimisation in integrated process planning and scheduling. Robot Comput Integr Manuf 2009;25:280–288. 31. Papakostas N, Pintzos G, Giannoulis C, Nikolakis N, Chryssolouris G. Multi-criteria assembly line design under demand uncertainty. (DET 2014), 8th International Conference on Digital Enterprise Technology 2014, 25-28 March, Stuttgart, Germany. 32. Li WD, McMahon CA. A simulated annealing-based optimization approach for integrated process planning and scheduling. International Journal of Computer Integrated Manufacturing 2007;20:80–95. 33. De Lit P, Latinne P, Rekiek B, Delchambre A. Assembly planning with an ordering genetic algorithm. Int J Prod Res 2001;39:3623–3640. 34. Del Valle C, Gasca RM, Toro M, Camacho EF. A Genetic algorithm for assembly sequence planning; 2003:337–344. 35. Zha X, Du H. A PDES/STEP-based model and system for concurrent integrated design and assembly planning. Comput Des 2002;34:1087–1110. 36. Smith GC, Smith SSF. An enhanced genetic algorithm for automated assembly planning. Robot Comput Integr Manuf 2002;18:355–364. 37. Abdollahpour S, Rezaian J. Article in press; 2014. p. 1–13. 38. Mohapatra P, Nayak A, Kumar SK, Tiwari MK. Multi-objective process planning and scheduling using controlled elitist non-dominated sorting genetic algorithm. Int J Prod Res; 2014. p. 1– 24. 39. Engineering P. A Tabu-enhanced genetic algorithm approach for assembly process planning; 2003. p. 197–208. 40. The top of a round wooden table has the shape shown . Determine how; 2007. p. 5000. 41. Leung CW, Wong TN, Mak KL, Fung RYK. Integrated process planning and scheduling by an agent-based ant colony optimization. Comput Ind Eng 2010;59:166–180. 42. Abumaizar RJ, Svestka JA. Rescheduling job shops under random disruptions. Int J Prod Res 1997;35:2065–2082. 43. Hsu CC, Huang KC, Wang FJ. Online scheduling of workflow applications in grid environments. Futur Gener Comput Syst 2011;27:860–870. 44. Elisabeth G, Megow N, Wiese A. A New approach to online scheduling : approximating the optimal competitive ratio. p. 118– 128. 45. Michalos G, Makris S, Mourtzis D. A web based tool for dynamic job rotation scheduling using multiple criteria. CIRP Ann - Manuf Technol 2011;60:453–456. 46. Vieira G.E., Herrmann J.W., Lin E. Recheduling manufacturing systems: a framework of strategies, polocies and methods. Journal of Scheduling 2003;6:39-62. 47. Aytug H., Lawley M.A., McKay K., Mohan S., Uzsoy R. (2005) Executing production schedules in the face of uncertainties: A review and some future directions. European Journal of Operational Research 2005; Volume 16(1):86-110. 48. Potts C.N., Strusevich, V.A. Fifty years of scheduling: a survey of milestones, Journal of the Operational Research Society 2009;60:S41-S68. 49. ABB Robotics. (2021, March) ABB Robotics. [Online]. http://www05.abb.com/global/scot/scot241.nsf/veritydisplay/95c9da16ac8a4d92c1257838002bf7ef/$file/ROB0206EN_A_IRB%20460%20data%20sheet.pdf 50. Orientation Modeling of Bernoulli Gripper Device with Off-Centered Masses of the Manipulating Object / V. Savkiv, R. Mykhailyshyn, O. Fendo, M. Mykhailyshyn // Procedia Engineering. – 2017. – № 187. – P. 264 – 271. – DOI: 10.1016/j.proeng.2017.04.374. 51. Justification of Design and Parameters of Bernoulli-Vacuum Gripping Device / V. Savkiv, R. Mykhailyshyn, F. Duchon, O. Fendo // International Journal of Advanced Robotic Systems. – 2017. – DOI: 1729881417741740. 52. Energy efficiency analysis of the manipulation process by the industrial objects with the use of Bernoulli gripping devices / V. Savkiv, R. Mykhailyshyn, F. Duchon, M. Mikhalishin // Journal of Electrical Engineering. – 2017. – № 68 (6). – P. 496 – 502. – DOI: 10.1515/jee-2017-0087. 53. Experimental Research of the Manipulatiom Process by the Objects Using Bernoulli Gripping Devices / R. Mykhailyshyn, V. Savkiv, M. Mikhalishin, F. Duchon // In Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering, International IEEE Conference. – 2017. – P. 8 – 11. – DOI: 10.1109/YSF.2017.8126583. 54. Modeling of Bernoulli gripping device orientation when manipulating objects along the arc / V. Savkiv, R. Mykhailyshyn, F. Duchon, M. Mikhalishin // International Journal of Advanced Robotic Systems. – 2018. – DOI: 1729881418762670. 55. Investigation of the energy consumption on performance of handling operations taking into account parameters of the grasping system / R. Mykhailyshyn, V. Savkiv, F. Duchon, V. Koloskov, I. Diahovchenko // 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) – IEEE, 2018. – P. 295 – 300. – DOI: 10.1109/ieps.2018.8559586. 56. Analysis of frontal resistance force influence during manipulation of dimensional objects / R. Mykhailyshyn, V. Savkiv, F. Duchon, V. Koloskov, I. Diahovchenko // 2018 IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS) – IEEE, 2018. – P. 301 – 305. – DOI: 10.1109/ieps.2018.8559527. 57. Substantiation of Bernoulli Grippers Parameters at Non-Contact Transportation of Objects with a Displaced Center of Mass / R. Mykhailyshyn, V. Savkiv, F. Duchon, P. Maruschak, O. Prentkovskis // 22nd International Scientific Conference Transport Means 2018. – Klaipeda, 2018. – P. 1370 – 1375. 58. Gasdynamic analysis of the Bernoulli grippers interaction with the surface of flat objects with displacement of the center of mass / V. Savkiv, R. Mykhailyshyn, F. Duchon // Vacuum. – 2019. – № 159, P. 524 – 533. – DOI: 10.1016/j.vacuum.2018.11.005. 59. Protection of Digital Power Meters Under the Influence of Strong Magnetic Fields / R. Mykhailyshyn, V. Savkiv, I. Diahovchenko, R. Olsen, D. Danylchenko // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering UKRCON-2019 – IEEE, 2019. – P. 314 – 320. – DOI: 10.1109/UKRCON.2019.8879985. 60. Research of Energy Efficiency of Manipulation of Dimensional Objects With the Use of Pneumatic Gripping Devices / R. Mykhailyshyn, V. Savkiv, I. Diahovchenko, F. Duchon, R. Trembach // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering UKRCON-2019 – IEEE, 2019. – P. 527 – 532. – DOI: 10.1109/UKRCON.2019.8879957. 61. Diahovchenko, I., Lebedynskyi, I., Mykhailyshyn, R., & Savkiv, V. (2019, September). Methods to Improve the Accuracy of Power Meters through the Application of Nanomaterials and Calibration Techniques. In 2019 IEEE 9th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP) (pp. 02NEE17-1). IEEE. doi: 10.1109/NAP47236.2019.216994. 62. Rogowsky coil applications for power measurement under non-sinusoidal field conditions / I. Diahovchenko, R. Mykhailyshyn, D. Danylchenko, S. Shevchenko // Energetika. – 2019. – 65(1), P. 14 – 20. – DOI: 10.6001/energetika.v65i1.3972. 63. Control of a small quadrotor for swarm operation / A. Trizuljak, F. Duchoň, J. Rodina, A. Babinec, M. Dekan, R. Mykhailyshyn // Journal of Electrical Engineering. – 70(1). – 2019. – P. 3-15. – DOI: 10.2478/jee-2019-0001. 64. Optimization of design parameters of Bernoulli gripper with an annular nozzle / V. Savkiv, R. Mykhailyshyn, P. Maruschak, L. Chovanec, E. Prada, I. Virgala, O. Prentkovskis // Transport Means - Proceedings of the International Conference. – 2019. – P. 423-428. 65. The analysis of influence of a nozzle form of the Bernoulli gripping devices on its energy efficiency / V. Savkiv, R. Mykhailyshyn, P. Maruschak, F. Duchon, L. Chovanec // Proceedings of ICCPT 2019, May 28-29, 2019. – Tern. : TNTU, Scientific Publishing House “SciView”, 2019. – P. 66–74. – DOI: 10.5281/zenodo.3387275. 66. Usage of Light-Emitting-Diode Lamps in Decorative Lighting / R. Mykhailyshyn, I. Belyakova, V. Medvid, V. Piscio, O. Shkodzinsky, M. Markovych // IEEE 20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE). – IEEE, 2019. – DOI: 10.1109/CPEE47179.2019.8949154. 67. Justification of Influence of the Form of Nozzle and Active Surface of Bernoulli Gripping Devices on Its Operational Characteristics / V. Savkiv, R. Mykhailyshyn, P. Maruschak, F. Duchon // TRANSBALTICA XI: Transportation Science and Technology. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. – Springer, 2020. — P. 263–272. – DOI: 10.1007/978-3-030-38666-5_28. 68. Analysis of Operational Characteristics of Pneumatic Device of Industrial Robot for Gripping and Control of Parameters of Objects of Manipulation / V. Savkiv, R. Mykhailyshyn, P. Maruschak, F. Duchon, O. Prentkovskis, I. Diahovchenko // TRANSBALTICA XI: Transportation Science and Technology. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. – Springer, 2020. — P. 504–510. – DOI: 10.1007/978-3-030-38666-5_53. 69. Progress and Challenges in Smart Grids: Distributed Generation, Smart Metering, Energy Storage and Smart Loads / Diahovchenko, I., Kolcun, M., Čonka, Z., Savkiv, V., Mykhailyshyn, R. // Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering, – 2020. – P. 1-15. 70. Михaйлишин P.І. Oбґpyнтyвaння пapaметpів тa opієнтaції cтpyминнoгo зaхoплювaчa мaніпyлятopa для aвтoмaтизaції вaнтaжнo-poзвaнтaжyвaльних oпеpaцій: aвтopеф. диc. нa здoбyття нayк. cтyпеня кaнд. техн. нayк : cпец. 05.05.05 “Піднімaльнo-тpaнcпopтні мaшини” / P.І. Михaйлишин. – Теpнoпіль, 2018. – 21 c. 71. Михaйлишин P. І. Optimization of bernoulli gripping device’s orientation under the process of manipulations along direct trajectory / P.І. Михaйлишин, Я. І. Пpoць, В.Б. Caвків // Віcник ТНТY. – Теpнoпіль, 2016. – Тoм 81. – № 1. – C. 107 – 117. 72. Михaйлишин P. І. Aнaліз метoдів плaнyвaння тpaєктopій мaніпyлятopів / P.І. Михaйлишин, В.Б. Caвків // Збіpник нayкoвих пpaць «Пеpcпективні технoлoгії тa пpилaди» Лyцький НТY. – Лyцьк, 2016. – №8 (1). – C. 61 – 69. 73. Justification of the object of manipulation parameters influence on the optimal orientation and lifting characteristics of Bernoulli gripping device / В.Б. Caвків, P.І. Михaйлишин, Ф. Дyхoн, М.C. Михaйлишин // Віcник Хеpcoнcькoгo нaціoнaльнoгo технічнoгo yнівеpcитетy. – Хеpcoн, 2017. – № 2 (61). – C. 98 – 104. 74. «Ознайомлення з основними функціями програмного середовища RobotStudio» : методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 з курсу “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка” для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. Р.І. Михайлишин, В.Б. Савків. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 45 с. 75. «Визначення базових точок та траєкторії промислового робота» : методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 з курсу “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка” для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. : Р. І. Михайлишин, В. Б. Савків. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 17 с. 76. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 «Імпорт тривимірних моделей та створення захоплювального пристрою в програмному середовищі RobotStudio» з курсу “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка” для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. : Р. І. Михайлишин, В. Б. Савків. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 24 с. 77. «Робота з віртуальним пультом управління FlexPendant в програмному середовищі RobotStudio» методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 з курсу “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка” для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. : Р. І. Михайлишин, В. Б. Савків. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 23 с. 78. «Операції над об’єктами та контроль зіткнень в програмному середовищі RobotStudio» методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 з курсу “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка” для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. : Р.І. Михайлишин, В.Б. Савків. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 34 с. 79. «Розробка механізму конвеєра та програмування операцій MultiMove в програмному середовищі RobotStudio» методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 з курсу “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка” для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. : Р. І. Михайлишин, В. Б. Савків. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 39 с. 80. «Створення роботизованої станції в програмному середовищі RobotStudio» методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 з курсу “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка” для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. : Р. І. Михайлишин, В. Б. Савків. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 19 с. 81. «Розробка роботизованої лінії для автоматизації вантажно-розвантажувальних операцій в програмному середовищі RobotStudio» методичні вказівки до лабораторної роботи № 8 з курсу “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка” для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. : Р. І. Михайлишин, В. Б. Савків. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 24 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:151 — Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtorska_Керечан.docАвторська довідка38 kBMicrosoft WordView/Open
Kerechan KAzs-41 Elartu.pdfКваліфікаційна робота бакалавра10,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools