І Міжнародна наукова конференція „Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки“ (до 35 роковин аварії на Чорнобильській АЕС) (2021) : [83] Collection home page

Logo
Збірник містить матеріали І Міжнародної наукової «Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки», присвяченої 35 річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Конференція була проведена Тернопільським національним технічним університетом ім. І. Пулюя 22-23 квітня 2021 р. Охоплює міждисциплінарні дослідження у сфері історії, психології, філософії, впливу на політичні та соціальні процеси воєнних конфліктів та катастроф. Основне проблемне поле конференції: осмислення відповідальності сучасної техногенної цивілізації за створення безпечного середовища існування для майбутніх поколінь; основні напрямки новітніх досліджень у мінімізації наслідків техногенних катастроф та воєнних конфліктів; шляхи міжнародного співробітництва у подоланні екологічних, економічних, психологічних, соціальних проблем, пов’язаних з воєнними конфліктами та техногенними катастрофами; комплексний аналіз причин та наслідків подій на Чорнобильській АЕС та інших техногенних катастроф та воєнних конфліктів; типи та способи ведення гібридних воєн; питання психологічної та соціальної реабілітації постраждалих тощо.

Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : Збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22-23 квітня 2021 р. / Упорядники: А. А. Криськов, В. В. Вишньовський та Н. В. Габрусєва. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021. – 163 с.

Збірник тез Ⅰ Міжнародної наукової конференції „Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки“ (до 35 роковин аварії на Чорнобильській АЕС)

Зміст


1
ПСИХОЛОГІЧНА І СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖЕРТВ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ І ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ
11
12
14
15
16
18
21
24
30
32
34
36
37
38
39
40
42
44
46
48
50
54
ІСТОРІЯ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ І ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ
56
58
60
62
64
66
69
71
72
74
76
78
80
83
84
85
87
ГІБРИДНІ ВІЙНИ: ІСТОРИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
88
94
97
99
101
102
104
108
110
111
113
115
117
120
122
124
126
129
131
133
135
137
138
140
141
ВПЛИВ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ ТА ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ НА ЛОКАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ЕКОСИСТЕМИ
143
144
145
146
148
150
152
154
156
НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ
157
159
160
162
164
165
 
168
170

Content


1
PSYKHOLOHICHNA I SOTSIALNA ADAPTATSIIA TA REABILITATSIIA ZHERTV VOIENNYKH KONFLIKTIV I TEKHNOHENNYKH KATASTROF
11
12
14
15
16
18
21
24
30
32
34
36
37
38
39
40
42
44
46
48
50
54
ISTORIIA VOIENNYKH KONFLIKTIV I TEKHNOHENNYKH KATASTROF
56
58
60
62
64
66
69
71
72
74
76
78
80
83
84
85
87
HIBRYDNI VIINY: ISTORYCHNI TA PSYKHOLOHICHNI ASPEKTY
88
94
97
99
101
102
104
108
110
111
113
115
117
120
122
124
126
129
131
133
135
137
138
140
141
VPLYV VOIENNYKH KONFLIKTIV TA TEKHNOHENNYKH KATASTROF NA LOKALNI TA HLOBALNI EKOSYSTEMY
143
144
145
146
148
150
152
154
156
NOVITNI PIDKHODY DO MINIMIZATSII EKONOMICHNYKH, EKOLOHICHNYKH TA SOTSIALNYKH NASLIDKIV VIISKOVYKH KONFLIKTIV
157
159
160
162
164
165
 
168
170

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 83 of 83
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Відображення Чорнобильської трагедії засобами мистецтваГерман, О.; Herman, O.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Соціально-психологічна реадаптація учасників бойових дійВишньовський, В.; Vyshnevsky, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Гендерно обумовленні аспекти наслідків збройних конфліктів воєнного та повоєнного часуЩигельська, Г.; Провальна, Ю.; Shchyhelska, H.; Provalna, Yu.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Асертивність як спосіб поведінки в складних ситуаціяхМоначин, І.; Дзюбановська, І.; Monachyn, I.; Dziubanovska, I.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Аспекти екологічної безпеки в умовах військового конфліктуПилипець, О.; Зварич, Н.; Pylypets, O.; Zvarych, N.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Редакційні сторінки-
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Титульна-
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Гуманітарна складова у процесі розвитку збройних силБазарний, В.; Мацагор, О.; Bazarniy, V.; Matsahor, O.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Екологічний фронт на донбасі: реалії та перспективиПотіха, О.; Potikha, O. B.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Роль водопостачання у боєздатності військовослужбовців у польових умовах під час воєнних конфліктівСибірний, А.; Сибірна, Р.; Sybirny, A.; Sybirna, R.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Розширення повноважень озхз як реакція на використання хімічної зброї в сиріїДвуреченська, О.; Dvurechenska, Oleksandra
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Досвід навчання «Перший на місці подій» у Кременецькому медичному фаховому коледжі імені Арсена РічинськогоДанилюк, П.; Дрегалюк, В.; Danyliuk, P.; Drehaliuk, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Актуальність морального виховання в епоху цивілізаційної кризиВихор, С.; Радченко, О.; Vykhor, S.; Radchenko, O.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Main technogenic and environmental risks in the area of the joint force operationПобережний, Л.; Станецький, А.; Мархалевич, В.; Poberezhny, L.; Stanetsky, A.; Markhalevych, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Еколого-техногенні проблеми в УкраїніПобережна, Л.; Креховецька, І.; Микитин, Н.; Poberezhna, L.; Krekhovetska, I.; Mykytyn, N.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Про можливості використання адаптогенів для нейтралізації ефекту радіофобії після радіаційних аварійВамболь, С.; Черепньов, І.; Чумаченко, С.; Vambol, S.; Cherepnev, I.; Chumachenko, S.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Чорнобильські проблеми: мораль і правоБалюк, Г.; Ковальчук, Т.; Слепченко, А.; Baliuk, G.; Kovalchuk, T.; Slepchenko, A.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Environmental risks for reserved territories in the zone of military actionПобережний, Л.; Біленко, О.; Слободянюк, Т.; Poberezhny, L.; Bilenko, O.; Slobodianiuk, T.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Уроки гібридної війни для вищої освіти УкраїниШостаківська, Н.; Гайдамака, М.; Shostakivska, N.; Haidamaka, M.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Політична метафора гібридної війни в сучасному педагогічному дискурсі: постановка проблемиШостаківська, Н.; Тонкевич, Т.; Shostakivska, N.; Tonkevych, T.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Сутність та структура феномену «гібридна війна»Шостаківська, Н.; Свистун, О.; Shostakivska, N.; Svystun, O.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах в умовах гібридної війни на Сході УкраїниШостаківська, Н.; Shostakivska, N.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Ekonomic consequences of armed conflict in the East of Ukraine: some aspectsМариненко, Н.; Marynenko, N.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Military action in Eastern Ukraine - environmental consequencesПобережна, Л.; Романів, Р.; Бондарчук, Т.; Poberezhna, L.; Romaniv, R.; Bondarchuk, T.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Психологічна реабілітація для жертв військового конфлікту на сході УкраїниБартошевський, Р.; Bartoshevskyi, R.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Міфи про велику вітчизняну війну як системний чинник у гібридній війні росії проти УкраїниФілінюк, А.; Filinyuk, A.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Кіберсоціалізація особистості на теренах цифрового світуЧаплак, Я.; Тритенко, І.; Лясковська, А.-Х.; Chaplak, Ya.; Trytenko, I.; Lyaskovska, A.-H.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Кліповізація інформаційного простору як новітня технологія соціально-психологічного впливу на суспільствоЧаплак, Я.; Ілюк, М.; Лясковська, А.; Chaplak, Ya.; Iliuk, M.; Lyaskovska, A.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Актуальність застосування контент-аналізу як методу психологічного дослідження цифрового світуЧуйко, Г.; Ілюк, М.; Chuiko, H.; Iliuk, M.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Особливості сугестивного впливу в соціальних мережахЧуйко, Г.; Тритенко, І.; Chuiko, H.; Trytenko, I.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Вплив ЗМІ в процесі ведення гібридної війни на Сході УкраїниОнисько, А.; Савіна, І.; Onysko, A.; Savina, I.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Аналіз антиукраїнських ідеологічних концепцій Московії-Росії і Російської православної церквиСтоцький, Я.; Stotskyi, Ya.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021У колі «великих» ідей, або чи можуть балкани повторно стати зоною нових конфліктівСтронський, Г.; Stronski, H.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Особливості гібридних кофліктів та їх характеристикаСівчук, П.; Sivchuk, P.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Маніпуляції історією як інструмент політики російської гібридної війни на Сході УкраїниЛозовий, В.; Lozovyi, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Арт-терапія у роботі з травматичним досвідом військовослужбовцівБамбурак, Н.; Цикунова, А.; Bamburak, N.; Tsykunova, A.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Війська територіальної оборони, як система протидії гібридним загрозамГрицина, В.; Hrytsyna, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Гібридна війна сьогодення - неминучість чи політичний прорахунокГуляк, О.; Huliak, O.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Народна дипломатія важливий ресурс інформування СВІТОВОЇ громадськості щодо ситуації в Україні в умовах гібридного протистоянняЛазарюк, В.; Блавіцький, М.; Lazaryuk, V.; Blavitskyi, M.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Образи героя і ворога як інструменти гібридної війниКриськов, А.; Kryskov, A.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Гібридні війни: аспекти цивільного захистуЛещенко, О.; Leshchenko, Oleksandr
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Zagrożenia hybrydowe a awarie technologiczne: ryzyka i środki reagowaniaMaterniak, D.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Гібридизація сучасних політичних конфліктів: особливості реалізаціїБерезовська-Чміль, О.; Кобець, Ю.; Berezovska-Chmil, O.; Kobets, Yu.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Формування організаційно-функціональних передумов (1939– 1991 рр.) до виникнення явища «гібридної війни»Вєдєнєєв, Д.; Vyedyenyeyev, D.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Філософія та психологія гібридної війниГородиська, Н.; Гурська, В.; Horodyska, N.; Gurska, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Основні етапи протидії гібридним загрозам в зовнішній і внутрішній політиці УкраїниГончарук, А.; Чванов, С.; Honcharuk, A.; Chvanov, S.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Comprehending hybrid threats and hybrid warfare: the hybridity blizzard modelWeissmann, M.; Nilsson, N.; Palmertz, B.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Синдром річниці та відчуття екзистенційної провиниБамбурак, Н.; Bamburak, N.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Інституціальна історія техногенних катастроф (Чорнобильська трагедія 1986 року): політико-дипломатичний і діаспоральний дискурсиЦіватий, В.; Tsivatyi, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Катастрофа в історії яка залишила великий психологічний слідШостаківська, Н.; Деревляний, В.; Shostakivska, N.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Аналіз причин виникнення втрат внаслідок аварії на Чорнобильській АЕССтручок, Володимир Сергійович; Struchok, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Дослідження причин виникнення аварії на Чорнобильській АЕССтручок, Володимир Сергійович; Struchok, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Хімічна зброя та засоби захисту на поч. XX ст. : історичний аспектІлюхіна, К.; Ilyukhina, K.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Комбатанти Катеринославщини в Першій світовій війні: формування військових частин, призив, навчання та розподілення рекрутівСоловйов, В.; Soloviov, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Обговорення в Києво-Печерській Лаврі допомоги потерпілим від вибухів на Звіринці 1918 р.Кізлова, А.; Kizlova, A.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Західна Україна в дипломатії СРСР та Німеччини, Гливецький «конфлікт»Кравчук, Л.; Рябоконь, М.; Яворський, А.; Kravchuk, L.; Riabokon, M.; Yavorskyi, A.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Історія епідемічних втрат у воєнних конфліктахМосов, С.; Чубіна, Т.; Mosov, S.; Chubina, T.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Удзел Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа ў ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС у 1990-1991 гг.Бахір, Ю.; Bakhir, Yu.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Радіолокаційна станція «Дуга» як військово-інженерне досягнення СРСРВітенко, А.; Гавадзин, Т.; Vitenko, A.; Gavadzyn, T.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Чорнобильська катастрофа – трагічний урок людства (до 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС)Данілєвська, О.; Danilevskaya, O.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Проблеми та досвід органів влади у вирішенні урбоекологічних проблем Західного регіону України в 1960 - 1990 рр.Гумен, Юрій Євгенович; Humen, Yu.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Евакуація цивільного населення після чорнобильської катастрофиГабрусєва, Наталія Валеріївна; Habrusieva, N.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Art representation of the injuries of the past: the Chernobyl disasterЧоп, Т.; Chop, T.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021The history of the ghost towns: the Chornobyl exclusion zoneЩигельська, Г.; Грицишин, В. С.; Shchyhelska, H.; Hrytsyshyn, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Bhopal gas disaster: history and lessonsДжадав, Х.; Щигельська, Г.; Jadav, H.; Shchyhelska, H.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021The Chornobyl disasterin the cultural and historical discourseЩигельська, Г.; Shchyhelska, H.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021The homeland war in Croatia – partial destruction of the peruca hydroelectrik power plant (1993)Bralić, A.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021The impact of military conflict on soldier’s personalityGrizhev, A.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Деякі аспекти психологічної підготовки та психотехніки самозахисту людини в життєво небезпечних ситуаціяхСіткар, В.; Сіткар, С.; Sitkar, V.; Sitkar, S.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Посттравматичний стресовий розлад як наслідок переживання бойових дій в зоні АТОПеріг, І.; Богатко, О.; Perig, I.; Bohatko, O.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Проблеми реабілітації і адаптації жертв катастрофи на Чорнобильській АЕСНіконенко, В.; Грузін, В.; Nikonenko, V.; Gruzin, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Формування soft skills майбутніх менеджерів як ресурсу їх стресостійкості та резильєнтностіМешко, Г.; Мешко, О.; Meshko, H.; Meshko, O.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Вплив воєнних конфліктів на психіку людини (польський досвід)Нестайко, І.; Nestaiko, I.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Соціально-психологічні аспекти впливу пандемії коронавірусу на особливості психологічного стану українців різних вікових групМалина, О.; Malyna, O.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Психічне здоров'я особистості як суспільна цінністьКорнієнко, І.; Korniyenko, I.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Філософсько-психологічні аспекти феномен нігілізму: час і переосмислення (війна, пандемія, суспільний колапс)Католик, Г.; Калька, Н.; Петрів, В.; Katolyk, G.; Kalka, N.; Petriv, V.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Ефективність психотерапії тривожних розладів у вимушених переселенцівКожина, Г.; Красковська, Т.; Kozhyna, H.; Kraskovska, T.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Ефективність програми корекції та превенції стресасоційованих розладів у ветеранівКожина, Г.; Зеленська, К.; Kozhyna, H.; Zelenska, K.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Основні напрямки психокорекційної роботи з жертвами воєнних конфліктівКозира, П.; Калька, Н.; Kozyra, P.; Kalka, N.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Зміст-
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Життєвий світ людини у проблемному полі моралізму та моралізаторстваЗалужна, А.; Zaluzhna, A.
Conference Abstract22-Apr-202120-May-2021Соціальна ідея і воєнний конфліктДовгань, А.; Dovgan, A.
Proceedings Book202121-Apr-2021Збірник тез І Міжнародної наукової конференції «Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки» (до 35 роковин аварії на Чорнобильській АЕС)-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 83 of 83