Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 2(19) : [16] Collection home page

Logo

DOI: 10.33108/sepd2018.02

„Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
OtherDec-201830-Jan-2020Зміст. Електронне наукове фахове видання Соціально-економічні проблеми і держава, Випуск 2 (19), Грудень, 2018-
OtherDec-201830-Jan-2020Електронне наукове фахове видання Соціально-економічні проблеми і держава, Випуск 2 (19), Грудень, 2018-
ArticleDec-201817-Jan-2019ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНА – ПОЛЬЩА – РОСІЯ В УМОВАХ ГІБРИДНОГО МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (Аналітика історичних поглядів на духовний, політичний та соціально-економічний розвиток добросусідських, міждержавних відносин в умовах суспільної нестабільності)Андрушків, Богдан; Погайдак, Ольга; Кирич, Наталія; Решетник, Віктор; Паляниця, Віктор; Андрушкив, Богдан; Погайдак, Ольга; Кирич, Наталья; Решетник, Виктор; Паляница, Виктор; Andrushkiv, Bohdan; Kirich, Natalia; Pogaidak, Olha; Reshetnyk, Victo; Palyanytsya, Viktor
ArticleDec-201810-Jan-2019ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОВЕДЕННЯ ЗМІНШкільняк, Михайло; Кривокульська, Наталія; Шкильняк, Михаил; Кривокульская, Наталья; Shkilnyak, Mykhailо; Кryvokulska, Nataliia
ArticleDec-201810-Jan-2019ПОРУШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ФАКТОР ДИСБАЛАНСУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИВладимир, Ольга; Владимир, Ольга; Vladymyr, Olha
ArticleDec-201810-Jan-2019ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ВІД ІМПОРТУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇСозанський, Любомир; Созанский, Любомир; Sozanskyy, Lyubomyr
ArticleDec-201810-Jan-2019АУТСОРСИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВРатинський, Вадим; Ратынский, Вадим; Ratynskyj, Vadym
ArticleDec-201810-Jan-2019СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУОстровська, Галина; Островская, Галина; Ostrovska, Halyna
ArticleDec-201810-Jan-2019АНАЛІЗ ПОПИТУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВАСтроцень, Людмила; Строцень, Людмила; Strotsen, Liudmyla
ArticleDec-201810-Jan-2019ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»Омельчак, Ганна; Омельчак, Анна; Omel'chack, Ganna
ArticleDec-201810-Jan-2019ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЙНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВМельник, Лілія; Шерстюк, Роман; Дяків, Лідія; Мельник, Лилия; Шерстюк, Роман; Дякив, Лидия; Melnyk, Liliya; Sherstiuk, Roman; Diakiv, Lidiia
ArticleDec-20189-Jan-2019АСПЕКТИ ТА НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІМельник, Ірина; Мельник, Ирина; Melnyk, Iryna
ArticleDec-20189-Jan-2019СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ, ПОЛЬЩІ І ІНШИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУМачуга, Роман; Machuga, Roman
ArticleDec-20189-Jan-2019ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВАКужда, Тетяна; Кужда, Татьяна; Kuzhda, Tetiana
ArticleDec-20189-Jan-2019СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИМоторнюк, Уляна; Теребух, Марта; Кузяк, Вікторія; Моторнюк, Ульяна; Теребух, Марта; Кузяк, Виктория; Motorniuk, Uliana; Terebukh, Marta; Kuziak, Victoriia
ArticleDec-20189-Jan-2019КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯОлійник, Наталія; Бурик, Юлія; Олейник, Наталья; Бурик, Юлия; Oliinyk, Nataliia; Buryk, Juliia
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16