Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25766
Title: Робоча програма навчальної дисципліни «Основи комп’ютерних технологій»
Authors: Кареліна, Олена Володимирівна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Робоча програма «Основи комп’ютерних технологій» для студентів, які навчаються за спеціальністю 125 «Кібербезпека». Розробник: О. В. Кареліна, ТНТУ ім. І. Пулюя. - 19 с.
Issue Date: Aug-2017
Date of entry: 23-Jun-2018
Country (code): UA
Keywords: апаратне, програмне забезпечення комп'ютера, операційні системи, прикладне програмне забезпечення, хмарні технології
Description: Метою дисципліни “Основи комп’ютерних технологій” є формування компетент-ностей із використання новітніх інформаційних комп’ютерних технологій у професійній діяльності майбутніх фахівців з кібербезпеки. В даній дисципліні розглядаються такі питання: компоненти сучасних інформацій-них систем – апаратне та програмне забезпечення, дані і люди; архітектура комп’ютерів; огляд операційних систем; VirtualBox; класи прикладних програм: ERP, CRM, MRP, BPM, CAD, офісні пакети; комп’ютерні мережі; Інтернет-технології; хмарні обчислення.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25766
References (Ukraine): 1. Гачко Д., Стародубцев А. IaaS для бизнеса по кирпичикам. – СПб.:ИТ-Град, 2015. – 25 с. 2. Кузин А. В. Компьютерные сети: учебное пособие. 3-е изд. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 192 с. 3. Риз Дж. Облачные вычисления: Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 288 с. 4. Стародубцев А., Фомин В. Экономическое обоснование миграции в облако для модели IaaS. - СПб.:ИТ-Град, 2015. – 18 с. 5. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 1120 с. 6. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 816 с.
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчальна література кафедри кібербезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОсновиКомпТехнолРобПрогр.docx60,91 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools