Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24778

Title: Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності
Authors: Федорович, Роман Володимирович
Kramar, Iryna
Бурліцька, Оксана Петрівна
Голда, Надія Михайлівна
Загородна, Ольга Михайлівна
Краузе, Ольга Ігорівна
Кузь, Тетяна Іванівна
Малюта, Людмила Ярославівна
Меленчук, Юлія Тарасівна
Міщук, Оксана Іванівна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Оксентюк, Сергій Олегович
Періг, Ірина Мирославівна
Піняк, Ірина Любомирівна
Фалович, Володимир Андрійович
Прохоровська, Світлана Анатоліївна
Рожко, Наталія Ярославівна
Саченко, Світлана Іванівна
Адамик, Оксана Василівна
Семенюк, Світлана Богданівна
Серединська, Віра Миколаївна
Панасюк, Валентина Миколаївна
Спільник, Ірина Володимирівна
Тимошик, Наталя Степанівна
Химич, Ірина Григорівна
Шпилик, Світлана Василівна
Шпилик, Олександра Богданівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопільський національний економічний університет
Bibliographic description (Ukraine): Федорович Р.В., Серединська В.М., Загородна О.М., Спільник І.В. Монографія Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності / Р. В. Федорович [та ін.] ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2018. – 308 с.
Conference/Event: Монографія Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності
Issue Date: Mar-2018
Date of entry: 4-May-2018
Publisher: ФО-П Шпак В. Б.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
UDC: 339.13
Keywords: мерчандайзинг
планування
маркетингове управління
реклама
асортимент
товар
упаковка
комплекс просування
психологія
логістика
маркетинговий потенціал
інформаційні технології
персонал
маркетингові комунікації
збут
аналіз
конкурентоспроможність
Number of pages: 308
Page range: 308
Abstract: Монографія є результатом наукових досліджень колективу авторів та присвячена аналізу понятійного апарату, концепції, принципів і методів маркетингової діяльності. Розглянуто маркетингові особливості розвитку економіки, нові інструменти та технології, приділено увагу питанням ефективності управління маркетинговою діяльністю в сучасних умовах економіки. Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів та бізнесменів.
Description: У сучасних умовах обмеженості внутрішнього попиту на продукцію підприємств, на тлі зростання конкуренції суттєво збільшується відповідальність менеджменту підприємств за сприйняття ефективних стратегічних маркетингових рішень. У свою чергу зазначимо, що прийняття найбільш обґрунтованих маркетингових рішень вимагає збору, обробки та аналізу значної кількості маркетингової інформації, що обумовлює необхідність активного використання підприємствами аналітичного інструментарію в маркетинговій діяльності. У цих умовах аналітичний інструментарій маркетингу починає відігравати провідну роль на підприємствах і вносити істотний вклад у процес прийняття маркетингових рішень. Зазначимо, що питання щодо прогнозної оцінки ефективності впровадження аналітичного інструментарію в маркетинговій діяльності є вкрай актуальним.
Content: Kramar I.Yu. Eco-labeling significance and peculiarities of use: European experience
Бурліцька О.П. Понятійно-категоріальна сутність мерчандайзингу
Голда Н.М. Ризики в рекламній діяльності та роль реклами у формуванні національної ідеї
Загородна О.М. Аналітичне обґрунтування асортименту продукції підприємства
Краузе О.І. Дослідження ринку автомобілебудівної промисловості Польщі
Кузь Т.І., Малюта Л.Я. Науково-методичні основи побудови організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств машинобудівної промисловості
Меленчук Ю.Т. Що таке Event-marketing і навіщо він потрібен
Міщук О.І. Упаковка як елемент комплексу просування
Оксентюк Б.А., Оксентюк С.О. Основні стратегії стадії зростання у життєвому циклі товару
Періг І.М. Модель психіки у психології реклами
Піняк І.Л., Фалович В.А. Логістика освітніх послуг: системний підхід
Прохоровська С. А. Функціонування соціально-трудових відносин на ринку праці регіону
Рожко Н.Я. Основні підходи щодо визначення маркетингового потенціалу промислових підприємств
Саченко С.І., Адамик О.В. Інформаційні технології та їх роль в управлінні діяльністю страхових компаній…
Семенюк С.Б. Функціональні обов’язки торгового персоналу в сфері продажів
Серединська В.М., Панасюк В.М. Аналітичне обґрунтування маркетингових комунікацій………………………………………………
Спільник І.В. Контролінг методів збуту та каналів просування продукції
Тимошик Н.С., Химич І.Г. Оцінка ефективності функціонування ринку продукції та послуг
Федорович Р.В. Аналіз як метод пізнання і його роль у системі маркетингового управління
Шпилик С.В., Шпилик О.Б. Гносеологічні основи конкурентної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю підприємства
Якимишин Л.Я. Логістика дистрибуції на міжнародних ринках……...
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24778
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
References (Ukraine): Правик Ю.М. Маркетинг туризму: підручник.– К.: Знання, 2008.– 303 с
Спільник І.В. Економічний аналіз: навч.-метод. комплекс дисципліни (для студентів економічних спеціальностей)./ І.В. Спільник, О.М. Загородна. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 432 с
Жалдак Г. П. Основи формування соціально–економічного механізму інноваційного розвитку промислових підприємств / Г. П. Жалдак // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – № 3. – Вип. 3. – С. 43– 46.
Македон В. В. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: теорія та методологія / В. В. Македон, Д. С. Рубець // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2013. – № 45 (1018). – С. 75–86.
Коваленко О. М. Особливості формування інноваційної стратегії машинобудівного підприємства / О. М. Коваленко // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – Вип. 3 (37). – С. 129–134.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograf_2018.pdf3,34 MBAdobe PDFView/Open
Monograf_2018.djvu3,47 MBDjVuView/Open
Monograf_2018__COVER.png806,52 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools