Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23552
Title: Обґрунтування параметрів малогабаритної дробарки для подрібнення концентрованих кормів
Other Titles: Parameters substantiation of small-size breaker for concentrated feeding stuff crushing
Authors: Сорока, Микола Анатолійович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Сорока М.А. Обґрунтування параметрів малогабаритної дробарки для подрібнення концентрованих кормів: дипломна робота магістра; спеціальність133/ М.А. Сорока. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 163 с.
Issue Date: 16-Feb-2018
Date of entry: 16-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Андрейків, Олександр Євгенович
Committee members: Ляшук, Олег Леонтійович
UDC: 631.3
Keywords: МАШИНА, КОРМ, ЦЕХ, ВАЛ, ДРОБАРКА
Abstract: В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів удосконаленої малогабаритної дробарки шляхом заміни форми подрібнюючого робочого органу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23552
Copyright owner: Сорока М.А.
References (Ukraine): 1. Автухов І.В., Гряник Г.М. Охорона праці в сільському господарстві. – К.: Вища школа, 1970. – 216 с. 2. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1979. – 461 с. 3. Горбацевич А.Ф. и др. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1983. – 298 с. 4. Кучерявий В.П. Екологія. Підручник. – Львів: Світ, 2001. – 500 с. 5. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. – Львів: ЛБК НБУ; Київ: . Знання, 2000. – 188с. 6. Методичний посібник до дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.050503 «Машинобудування» з професійним спрямуванням на спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.05050312, 8.05050312) /Н.І. Хомик, В.П. Олексюк, М.Я. Сташків. − Тернопіль: ФОП Паляниця, 2016. − 148с. 7. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навч. посібник. – Тернопіль, 2002. – 332с. 8. Проектування технологій і технічнхи засобів для тваринництва з ред. Скорика О.П., Х., 2009. – 428 с. 9. Сисолін П.В. Сільськогосподарські машини том.3. - М: Урожай, 2002. – 432 с. 10. Самборський Д. В. Підвищення якості подрібнення кормів за рахунок вдосконалення конструкції молоткової дробарки / Д. В. Самборський, М. А. Сорока, А. Д. Довбуш // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 161. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні). 11. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. ГОСТ 23728-88, ГОСТ 23730-88. 12. Цивільна оборона. Підручник /За ред. В.С. Франчука, Львів: ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2001. – 256с. 13. Хомик Н.І. Машини та обладнання для тваринництва: курс лекцій. Ч. 1 / Хомик Н.І., Довбуш А.Д. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2013. – 224с. 14. Хомик Н.І. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт / Н. І. Хомик, А.Д. Довбуш, Г Б. Цьонь. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 124 с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Сорока.pdf497,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools