Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/789

Title: Автоматизація неперервних технологічних процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Other Titles: Automation of continuous manufacturing processes. The manual for the technical specialties of higher educational institutions
Authors: Проць, Ярослав Іванович
Данилюк, Ольга Андріївна
Лобур, Тарас Богданович
Prots, Yaroslav
Bibliographic description (Ukraine): Проць Я.І. Автоматизація неперервних технологічних процесів : навч.посібн. для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Я.І. Проць, О.А. Данилюк, Т.Б. Лобур. - Тернопіль : ТДТУ ім. І.Пулюя, 2008. – 239 с.
Issue Date: 2008
Date of entry: 1-Mar-2011
Publisher: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 62-52
Keywords: неперервні процеси
Abstract: В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є вивчення методів проектування систем автоматичного регулювання технологічних параметрів, що характеризують якість сировини, напівфабрикатів і готової продукції, а також розрахунок і вибір автоматичних регуляторів, виконавчих механізмів, пристроїв обчислювальної техніки та спеціальних технічних засобів автоматизації. Важливим завданням автоматизації є отримання та опрацювання інформації про стан усіх ланок виробничого процесу, систем керування процесами виробництва, обліку продукції та оперативного планування її випуску, яка на даному етапі вирішується за допомогою ЕОМ. На основі аналізу та синтезу технологічних процесів автоматизованого виробництва, тобто знань технологічних основ автоматизації, проектування автоматичних машин і гнучких комплексів, необхідні знання й уміння щодо вибору автоматизованого техпроцесу за критеріями високої продуктивності та якості. Теоретичною основою автоматизації технологічних процесів є теорія продуктивності, яка формує основні закони побудови автоматизованого виробництва, дозволяє вирішувати конкретні завдання сьогодення. В автоматичних системах керування виробничими процесами важливу роль відіграють системи автоматичного регулювання (САР). Автоматична система регулювання відноситься до автоматичних систем керування з замкненим ланцюгом упливу, в яких регулюючий уплив виробляється в результаті порівняння дійсного значення регульованої величини із заданим її значенням. Вивчення систем автоматизації проводиться з урахуванням суті й закономірностей технологічних процесів як об’єктів керування, а також розроблення науково обґрунтованих методів автоматизації неперервного виробництва.
Sponsorship: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“ (Лист МОНУ № 14/18-Г-1001 від 07.05.2008р.)
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/789
Content type: Book
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництвItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools