กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6701

ชื่อเรื่อง: Хроніка подій 2008-2009 років та гості університету
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Chronicle of events 2011 and guests of university
Bibliographic description (Ukraine): Хроніка подій 2008-2009 років та гості університету // Результати діяльності університету: 2008-2009, 2008-2009 роки — Т., 2008-2009 — С. 30-33.
Bibliographic description (International): Khronika podii 2008-2009 rokiv ta hosti universytetu [Chronicle of events 2011 and guests of university]. The results of the University: 2008-2009 (Tern., 2008-2009 years), pp. 30-33 [in Ukrainian].
Is part of: Результати діяльності університету: 2008-2009
The results of the University: 2008-2009
วันที่เผยแพร่: 1-มกร-2010
Date of entry: 24-ธัน-2015
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Temporal Coverage: 2008-2009 роки
2008-2009 years
คำสำคัญ: хроніка подій
гості університету
chronicle of events
guests of university
Page range: 30-33
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6701
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Результати діяльності університету: 2008-2009

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
UR_2008-2009_Chronicle_of_events_2011_and_guests_30-33.pdf6,98 MBAdobe PDFดู/เปิด
UR_2008-2009_Chronicle_of_events_2011_and_guests_30-33.djvu1,69 MBDjVuดู/เปิด
UR_2008-2009_Chronicle_of_events_2011_and_guests_30-33__COVER.png3,42 MBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น