Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-41 of 41 (Search time: 0.044 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article18-Sep-202023-Dec-2020Study of heat resistance of epoxy matrix modified by phthalimide for protection of vehiclesБукетов, Андрій Вікторович; Шарко, Олександр; Чернявська, Тетяна; Івченко, Тетяна; Яцюк, Віталій Миколайович; Окіпний, Ігор Богданович; Buketov, Andriy; Sharko, Alexander; Cherniavska, Tatiana; Ivchenko, Tatiana; Yatsyuk, Vitaly; Okipnyi, Ihor
Article1-Jul-200814-Sep-2018Дослідження геометричних розмірів та структурних параметрів зовнішніх поверхневих шарів у наповнених епоксикомпозитахДобротвор, Ігор Григорович; Стухляк, Петро Данилович; Золотий, Роман Захарійович; Букетов, Андрій Вікторович; Яцюк, В.; Рубаха, В.; Dobrotvor, I.; Stukhlyak, P.; Zoloty, R.; Buketov, A.; Yacuk, V.; Rubaha, V.
Article1-Feb-200617-Sep-2020Вплив ультразвукового поля на реологічні властивості епоксикомпозитівЧихіра, Ігор Вікторович
Article1-Feb-200617-Sep-2020Дослідження ефективної площі поверхні дисперсного наповнювача з використанням наближених числових методівБукетов, Андрій Вікторович; Стухляк, Петро Данилович; Добротвор, Ігор Григорович; Золотий, Роман Захарійович
Article28-Dec-200427-Aug-2020Дослідження властивостей модифікованих епоксикомпозитів під впливом теплового поляБукетов, Андрій Вікторович; Buketov, A.
Article4-Sep-200724-Oct-2019Дослідження теплофізичних властивостей епоксидних композитних матеріалів для покриттівШило, А.; Пащенко, Є.; Голотенко, Сергій Миколайович; Shylo, A.; Pashchenko, E.; Golotenko, S.
Article19-Apr-202223-Dec-2022Investigation of the modifier 2-benzofuran-1,3-dione content effect on the heat resistance of epoxy compositesСапронов, Олександр Олександрович; Соценко, Віталій Віталійович; Сапронова, Анна Вікторівна; Воробйов, Павло Олександрович; Браїло, Микола Володимирович; Яцюк, Віталій Миколайович; Sapronov, Oleksandr; Sotsenko, Vitalii; Sapronova, Anna; Vorobiov, Pavlo; Brailo, Mykola; Yatsuk, Vitalii
Article30-Mar-200512-May-2020Ультрафіолетова активація фізико-хімічних процесів при формуванні епоксидних композитівБукетов, Андрій Вікторович; Buketov, A.
Article30-Mar-200512-May-2020Вплив комплексної дії різнодисперсних наповнювачів та зовнішніх силових полів на експлуатаційні характеристики епоксикомпозитівГолотенко, Сергій Миколайович; Golotenko, S.
Article22-May-20071-Nov-2019Апроксимація фізико-механічних характеристик процесу тверднення наповнених волокнами епоксикомпозитівДобротвор, Ігор Григорович; Dobrotvor, I.
Article22-May-20071-Nov-2019Формування полімерної матриці на основі епоксидних смолГолотенко, О.; Golotenko, O.
Article22-May-20071-Nov-2019Вплив обробки епоксидних композицій зовнішніми полями на циклічну міцність системи “основа (сталь Ст.3) – захисне покриття”Трапезон, А.; Букетов, Андрій Вікторович; Trapezon, A.; Buketov, A.
Article21-Jan-201126-Apr-2011Дослідження гідроабразивного зношування градієнтних епоксикомпозитівБукетов, Андрій Вікторович; Стухляк, Петро Данилович; Чихіра, Ігор Вікторович; Buketov, A.; Stuhlyak, P.; Chyhira, I.
Article27-Nov-200713-Feb-2019Дослідження динаміки зміни миттєвого модуля пружності епоксипластів на основі моделі зовнішніх поверхневих шарівДобротвор, Ігор Григорович; Стухляк, Петро Данилович; Букетов, Андрій Вікторович; Dobrotvor, I.; Stuhljak, P.; Buketov, A.
Article28-Dec-200416-Mar-2020Адгезійна міцність покриттів з епоксикомпозитів, що оброблялись комплексом зовнішніх полівБукетов, Андрій Вікторович; Buketov, A.
Article25-Mar-200812-Feb-2019Дослідження впливу природи наповнювачів і магнітного оброблення на механізм структуроутворення та властивості епоксикомпозитівДобротвор, Ігор Григорович; Стухляк, Петро Данилович; Букетов, Андрій Вікторович; Грубий, Іван Михайлович; Коробчук, В.; Dobrotvor, I.; Stuhlyak, P.; Buketov, A.; Grubiy, I.; Korobchuk, V.
Article2-Mar-201010-Nov-2010Розрахунок міцності конструкційних елементів з покриттямиСтухляк, Петро Данилович; Букетов, Андрій Вікторович; Бадищук, В.; Stuhlyak, Petro; Buketov, A.; Badischuk, V.
Article9-Apr-200924-Jul-2009Дослідження впливу ступеня зшивання на властивості опромінених ультрафіолетом експосидних композиційЛевицький, В.; Levitskiy, V.
Article2-Sep-201418-Dec-2014Технологія нанесення захисних покриттів на основі оцінок характеристик структур епоксикомпозитівДобротвор, Ігор Григорович; Митник, Микола Мирославович; Яструбчак, Оксана Богданівна; Stuhlayk, P.; Dobrotvor, I.; Mytnyk, M.; Jastrubczak, O.
Article24-Jun-201411-Sep-2014Оптимізація вмісту і природи інґредієнтів епоксидної матриці за її властивостямиБраїло, Микола Володимирович; Buketov, A.; Brailo, M.
Article20117-Nov-2011Дослідження впливу енергетичних полів на властивості епоксидних композитівБілий, Л.; Ісаєв, Є.; Леонов, В.; Чихіра, Ігор Вікторович; Скирденко, О.; Федоров, В.; Biliy, L.; Isaev, E.; Leonov, V.; Chykhira, I.; Skyrdenko, O.; Fedorov, V.
Article201123-Nov-2011Моделювання кусково-неперервними кривими залежностей залишкових напружень епоксикомпозитних покриттів від умісту оксиду хромуСтухляк, Петро Данилович; Добротвор, Ігор Григорович; Сорівка, І.; Stukhlyak, P.; Dobrotvor, I.; Sorivka, I.
Article25-Jan-201126-Apr-2011Дослідження адгезійної міцності та залишкових напружень епоксикомпозитних матеріалів від обробки змінним магнітним полем низької частотиСтухляк, Петро Данилович; Карташов, Віталій Вікторович; Stuhlyak, P.; Kartashov, V.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачівМитник, М.; Мороз, Костянтин Михайлович; Сартинська, Ліна Людвіговна; Styhlyak, P.; Mytnyk, M.; Moroz, K.; Sartynska, L.
Article19-Nov-20133-Sep-2014Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанодисперсним алмазом, методом ІЧ-спектрального аналізу та оптичної мікроскопіїСапронов, Олександр Олександрович; Buketov, A.; Sapronov, O.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Установка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композиційСкирденко, Вадим Олегович; Skyrdenko, V.
Article3-Sep-201227-Jun-2013Технологія формування епоксикомпозитних покриттів з волокнистими і дисперсними наповнювачамиСтухляк, Петро Данилович; Добротвор, Ігор Григорович; Stuhljak, P.; Dobrotvor, I.
Article14-Dec-201116-Apr-2013Вплив ультразвукового оброблення на реологію епоксикомпозитів з комбінованим наповнювачемСтухляк, Петро Данилович; Добротвор, Ігор Григорович; Букетов, Андрій Вікторович; Чихіра, Ігор Вікторович; Цебрій, Р.; Stuhljak, P.; Dobrotvor, I.; Buketov, A.; Chyhira, I.; Tsebrij, R.
Article20119-Nov-2011Модернізація автоматизованого торсійного маятника для комп’ютерної обробки результатів дослідження динамічних властивостей епоксикомпозитівСтухляк, Петро Данилович; Чихіра, Ігор Вікторович; Букетов, Андрій Вікторович; Stuhlyak, P.; Chyhira, I.; Buketov, A.
Article23-Jun-201515-Sep-2015Моделювання оптичних характеристик структур епоксикомпозитів параметрами операторних перетвореньСтухляк, Данило Петрович; Каплун, Андрій Володимирович; Dobrotvor, I.; Stuhlyak, D.; Kaplun, A.
Article10-Jul-201021-Dec-2010Фізико-механічні властивості захисних полімеркомпозитних покриттів, наповнених дисперсними наповнювачами, що підлягали обробці зовнішніми фізичними полямиГолотенко, С.; Golotenko, S.
Article19-Oct-202131-Mar-2022Innovative technologies in corrosion-resistant coatings development aimed at ship navigation equipment protectionБезбах, Олег Михайлович; Bezbakh, Oleh
Article28-Dec-200415-Jun-2023Дослідження релаксаційних процесів у епоксикомпозитах після модифікації матриці електроіскровим гідроударомБукетов, Андрій Вікторович; Стухляк, Петро Данилович; Тотосько, О.; Buketov, A.; Stuhlyak, P.; Totosko, O.
Article1-Jun-200614-May-2022Дослідження реологічних і фізико-механічних властивостей матриці для епоксидних покриттівФедоров, В.; Шкодзінський, Олег Ксаверович; Білий, Л.; Fedorov, V.; Shkodzinsky, O.; Bilyy, L.
Article21-May-200217-May-2022Особливості впливу магнітних властивостей інгредієнтів полімеркомпозитів на адгезійну міцність захисних покриттівКальба, Є.; Букетов, Андрій Вікторович; Савчук, П.; Голотенко, Сергій Миколайович; Kalba, E.; Buketov, A.; Savchuk, P.; Golotenco, S.
Article1-Jun-200614-May-2022Дослідження кінетики твердіння епоксикомпозитів після ультрафіолетового опроміненняЛевицький, В.; Levytskyy, V.
Article1-Jun-200614-May-2022Дослідження стійкості до спрацювання модифікованих ультразвуком епоксикомпозитівБукетов, Андрій Вікторович; Buketov, A.
Article12-Nov-201810-Jan-2019Influence of 2,4-diaminotoluene modifier on the physical and mechanical properties of epoxy composite coatingsСтухляк, Данило Петрович; Сапронова, Анна Вікторівна; Яцюк, Віталій Миколайович; Грищук, Богдан Дмитрович; Stuklyak, Danylo; Sapronova, Anna; Yatsiyk, Vitaliy; Gryschuk, Bogdan
Article22-Jun-202111-Dec-2021Method of operational life’s increasing of transport’s parts due to usage of coatings based on epoxy matrix modified by maleinic anhydride with improved thermal physical propertiesЖитник, Данил; Zhytnyk, Danyl
Article20-Jun-202311-Sep-2023Modern strategies for repairing transport systems and facilities using modified epoxy plasticsБукетов, Андрій; Клевцов, Костянтин; Сапронов, Олександр; Шарко, Олександр; Негруца, Роман; Buketov, Andrii; Klevtsov, Kostiantyn; Sapronov, Oleksandr; Sharko, Oleksandr; Nehrutsa, Roman
Article19-Dec-202321-Jan-2024Anti-corrosion polymer coatings for vehicles protectionСапронов, Олександр Олександрович; Зінченко, Сергій Миколайович; Наговський, Дмитро Анатолійович; Наумов, Віталій; Голотенко, Олександр Сергійович; Сапронова, Анна Вікторівна; Якущенко, Сергій Вікторович; Соценко, Віталій Віталійович; Sapronov, Oleksandr; Zinchenko, Serhii; Nagovskyi, Dmytro; Naumov, Vitalii; Golotenko, Oleksandr; Sapronova, Anna; Yakushchenko, Serhii; Sotsenko, Vitalii
Results 1-41 of 41 (Search time: 0.044 seconds).
  • previous
  • 1
  • next