Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5487

Titre: Іван Пулюй. 1845—1918: Життєписно-бібліографічний нарис
Auteur(s): Гайда, Роман
Пляцко, Роман
Bibliographic description (Ukraine): Гайда Роман, Пляцко Роман. Іван Пулюй. 1845—1918: Життєписно-бібліографічний нарис / Наукове товариство імені Шевченка у Львові / Олег Купчинський (відп. ред.). — Львів. — 1998. — 284 с. — (Визначні діячі НПШ; 7). — На обкл. автор не зазначений. — ISBN 5-7707-8500-4.
Date de publication: 1998
Date of entry: 29-jan-2015
Editeur: Наукове товариство імені Шевченка у Львові
UDC: 530.1 (09) [Пулюй]
BBK: 22-Зг14
Résumé: Основна частина пропонованої книжки, крім Вступу і Життєпису, містить шість розділів, у яких висвітлені різні аспекти діяльности Івана Пулюя. У Вступі подано сконденсований творчий портрет Івана Пулюя як високо-талановитої людини у своїй багатогранності. Найбільше уваги приділено фізичним дослідженням (розд. 2), які стосуються трьох напрямів: молекулярної фізики, катодного проміння та Х-променів. Останню галузь Пулюєвої наукової праці проаналізовано найґрунтовніше і викладено в контексті відповідного етапу розвитку фізики кінця XIX – початку XX ст. Третій розділ присвячено електротехнічній діяльності науковця, а четвертий – його науково-популярним працям. У подальших трьох розділах описано громадсько-політичну, перекладацьку та публіцистичну активність Івана Пулюя. Останній (восьмий) розділ подає відомості про те, як поширювалося знання про нього, як пам'ять про нашого великого земляка поступово ставала надбанням свідомости щораз ширших кіл української (а частково і міжнародної наукової) громадськости. У додатках вміщено основні дати життя і діяльности, бібліографію праць I. Пулюя, список доступних нам публікацій про нього, а також передрук першої публікації молодого Пулюя Споминка о Тернополі.
Description: ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ВСТУП Розділ 1. ЖИТТЄПИС Становлення Навчання і праця у Відні (1865-1873) У Рієці та Страсбурзі (1874-1877) Знов у Відні (1877-1883) Подорожі на Велику Україну Професор і ректор у Празі (1884-1918) Думками і діями в Україні Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ФІЗИКИ Молекулярна фізика Катодне проміння Х-промені Навчальні експерименти і лекційні демонстрації Розділ 3. ІВАН ПУЛЮЙ – ЕЛЕКТРОТЕХНІК Техніка – геніяльна донька фізики Mope світла – тріюмф електрики Нова епоха вимагає нових кадрів Праця в галузі електроенергетики Винахідницька діяльність і теоретичні дослідження Розділ 4. НАУКОВО-ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ПУЛЮЯ Розділ 5. ДІЙСНИЙ ЧЛЕН НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА Розділ 6. ПЕРЕКЛАДАЧ I ПУБЛІЦИСТ Співпраця Івана Пулюя і Пантелеймона Куліша над перекладом Біблії Українській мові – усі права Розділ 7. ПОЛІТИК I ПОЛІТОЛОГ Розділ 8. ПАМ'ЯТЬ ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ I ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ПУЛЮЯ БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ ІВАНА ПУЛЮЯ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО IBAHA ПУЛЮЯ ДОДАТОК. Іван Пулюй. Споминка о Тернополі СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ У ТЕКСТІ
URI/URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5487
ISBN: 5-7707-8500-4
Content type: Book
Collection(s) :Монографії, нарисиTous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.