Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2599

Title: Дослідження та обґрунтування інноваційних шляхів удосконалення діяльності підприємства поліграфічної галузі (на прикладі ТОВ «Джура»)
Other Titles: Research and study innovative ways to improve enterprise printing industry (by the example of "Jura")
Authors: Горбачевський, Роман Васильович
Gorbatchevski, Roman
Bibliographic description (Ukraine): Горбачевський, Р. В. Дослідження та обґрунтування інноваційних шляхів удосконалення діяльності підприємства поліграфічної галузі (на прикладі ТОВ «Джура») : анотація на дипломну робота магістра за спеціальністю «08.03060102 - Менеджмент інноваційної діяльності» / Р. В., Горбачевський, І. І. Стойко; Тернопільський національний технічний університет мені Івана Пулюя, Тернопіль, 2013. – Тернопіль : ТНТУ, 2013. – 1 с.
Issue Date: 20-Dec-2013
Date of entry: 20-Dec-2013
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 338.4
655.03
Keywords: інноваційний процес
інноваційний розвиток
інноваційні заходи
інноваційна політика підприємства
ТОВ «Джура»
innovation process
innovation development
innovation activities
innovation policy Company
LLC "Jura"
Abstract: Магістерська робота передбачає вирішення завдання з обґрунтування інноваційних шляхів удосконалення діяльності підприємства ТОВ «Джура» шляхом упровадження заходів інноваційного розвитку. Проаналізовано економічні та стратегічні аспекти управління інноваційними процесами, зміст інноваційних проектів, підходи до розробки інноваційної політики підприємства, а також інноваційний розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України, розглянуто загальну характеристика ТОВ «Джура», дано оцінку системи управління підприємством, проаналізовано стратегію управління, виробничо-господарську діяльність підприємства, його сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози. Запропоновано альтернативну стратегію інноваційного розвитку підприємства, обґрунтовано доцільність розширення випуску нової продукції як шлях до інноваційного зростання підприємства, а також можливості застосування закордонного досвіду для удосконалення стратегії управління підприємством
Master's thesis provides a solution to the problem of the justification of innovative ways to improve the enterprise of "Jura" by implementing measures innovation. Analyzed the economic and strategic aspects of innovation processes, content innovation, developing innovative approaches to enterprise policy and innovation development of publishing and printing industry in Ukraine, considered the general characteristics of "Jura", assessed enterprise management system, analyzed the strategy management, production and economic activities of the company and its strengths and weaknesses, opportunities and threats. An alternative strategy of innovative development companies expediency expansion of new products as a way to innovative growth of the company, as well as the possibility of international experience to improve business management strategies
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2599
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools