Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18912
Title: Імітаційна модель фотоплетизмографічного сигналу при фізичному навантаженні
Authors: Олійник, Оксана Іванівна
Дунець, Василь Любомирович
Issue Date: 12-Feb-2017
Date of entry: 12-Feb-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 519.24
Abstract: Розробка комп’ютерної імітаційної моделі фотоплетизмосигналу (ФПС), яка б враховувала періодичні та випадкові складові сигналу при фізичному навантаженні для виділення додаткових інформативних ознак є актуальною задачею
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18912
References (Ukraine): 1. Малиновский Е.Л. Учебно-методическое пособие по использованию пальцевой фотоплетизмографии [Електронний ресурс]: научная библиотека диссертаций и авторефератов. – Режим доступу: http://www.tokranmed.ru/metod/fpg.htm.
2. Драган Я.П. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сигналів / Я.П. Дра- ган. – Львів : Центр стратег. досліджень еко-біотехнічних систем, 1997. – 361 с.
Content type: Other
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliinyk tezu.pdf981,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools