Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18911
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОлійник, Оксана Іванівна-
dc.date.accessioned2017-02-12T19:28:45Z-
dc.date.available2017-02-12T19:28:45Z-
dc.date.issued2017-02-12T19:28:45Z-
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18911-
dc.description.abstractОлійник О. І. Математичне моделювання пульсової хвилі для комплексного оцінювання амплітуди і часових характеристик. – Рукопис. Дипломна робота магістра за спеціальністю 8.05090204 – Біотехнічні та медичні апарати та системи, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2017. Дипломну роботу магістра присвячено математичному моделюванню фотоплетизмографічного сигналу для комплексного оцінювання амплітуди і часових характеристик, що забезпечить підвищення інформативності каріодіагностичних систем. У дипломній роботі обґрунтовано математичну модель фотоплетизмографічного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, яка враховує у своїй структурі періодичність та випадковість сигналу біологічного походження. На базі математичної моделі розроблено метод опрацювання сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, використання якого дозволяє виявити зміни у стані серцево-судинної системи при фізичному навантаження. Розроблено комп’ютерну імітаційну модель фотоплетизмографічного сигналу, на основі якої проведено перевірку адекватності методу опрацювання сигналу. Метод опрацювання та імітаційне моделювання реалізовано у вигляді програми в пакеті прикладних програм MATLAB 2009b. Використовуючи розроблену програму, проведено аналіз фотоплетизмографічного сигналу на базі експериментальних даних.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk
dc.subjectфотоплетизмографічний сигнал, амплітуда, період, математична модель, періодично корельований випадковий процес, імітаційна модель, програмне забезпеченняuk
dc.titleМатематичне моделювання пульсової хвилі для комплексного оцінювання амплітуди і часових характеристикuk
dc.typeOtheruk
dc.coverage.placenameТернопільuk
dc.subject.udc519.218:616.12uk
dc.relation.referencesОлійник О.І. Імітаційна модель фотоплетизмографічного сигналу при фізичному навантаженні / В.Л. Дунець, О.І. Олійник О.І. // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій”, 17-18 листопада 2016 року – Т.: ТНТУ, 2016 – Том 2. – С. 89.uk
dc.relation.referencesenOliinyk O.I. Mathematical modeling of the pulse wave for the comprehensive evaluation of the amplitude and time. – Manuscript. Thesis work of master’s degree after speciality 8.05090204 are the Biotechnical and medical vehicles and systems, Ternopil national technical university of the name of Ivan Pylyy, Ternopil, 2017. Master's thesis is devoted to mathematical modeling photoplethysmographic signal for the integrated assessment amplitude and time that provide more informative cardiological system. In the thesis work reasonably mathematical model photoplethysmographic signal which takes into account in its periodicity and eventuality signals of biological origin. On the basis of a mathematical model of the method of processing the signal in the form of periodically correlated random process, the use of which can detect changes in the cardiovascular system during physical exertion. A computer simulation model photoplethysmographic signal, on which verified the adequacy of the method of processing the signal. The method of processing and simulation is implemented as a program application package MATLAB 2009b. Using the developed program analyzed fotopphotoplethysmographic signal based on experimental data.uk
dc.identifier.citationenMathematical modeling of the pulse wave for the comprehensive evaluation of the amplitude and timeuk
Appears in Collections:8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_АВТОРЕФЕРАТ.pdf233,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools