Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17812
Title: Математичне моделювання масопереносу в середовищах частинок нанопористої структури
Other Titles: Mathematical modeling of masstransfer in media with particles of nanoporous structure
Authors: Сергієнко, І.В.
Петрик, М.Р.
Хіміч, О.М.
Михалик, Д.М.
Леклерк, Д.
Фресар, Ж.
Bibliographic description (Ukraine): Сергієнко І.В. Математичне моделювання масопереносу в середовищах частинок нанопористої структури / І.В. Сергієнко, М.Р. Петрик, О.М. Хіміч. Д. Кане, Д.М.Михалик, С.Леклерк, Ж. Фресар — К.:Національна академія наук України. Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова. — 2014. — 210 с.
Issue Date: 2014
Date of entry: 13-Sep-2016
Publisher: Видавництво Національної академії наук України
UDC: 519.6 : 541.18
BBK: 519.4
Abstract: В монографії запропонована методологія моделювання систем масопереносу та ідентифікації параметрів в середовищах частинок нанопористої структури (дифузія адсорбція, компетитивна дифузія газів, фільтраційна консолідація), описаних некласичними крайовими задачами з урахуванням взаємовпливів потоків мікро- і макропереносу, різнопористості, структури мікропористих частинок, багатокомпонентності, компетитивності, умов рівноваги, зміни ґрадієнтів параметрів переносу на масообмінних межах, та інших визначальних кінетичних чинників. Розвинуті чисельні та аналітичні методи (схеми Кранка-Ніколсона та операційний метод Гевісайда) побудови розв’язків прямих і спряжених задач з отриманням виразів градієнтів функціоналів нев'язки. Одержані теоретичні результати підкріплені значним обсягом числових експериментів .
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17812
ISBN: 978-966-02-7480-8
Content type: Book
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mono.pdf3,91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools