Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1652

Title: Побудова моделі вивчення базової дисципліни в середовищі C++ і її використання в курсі «Педагогіка вищої школи»
Authors: Костючок, Сергей Васильевич
Kostiuchok, Sergii Vasylovych
Літнарович, Руслан Миколайович
Литнарович, Руслан Николаевич
Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Bibliographic description (Ukraine): Костючок С.В Побудова моделі вивчення базової дисципліни в середовищі C++ і її використання в курсі «Педагогіка вищої школи». Автореферат магістерської дисертації на здобуття академічного ступеня магістра з інформатики. Науковий керівник Р.М.Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2011.- 24 с.
Issue Date: 3-Apr-2012
Date of entry: 19-May-2012
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
UDC: 004.42
Keywords: математична модель
базова дисципліна
метод Монте-Карло
програмний продукт
математическая модель
базовая дисциплина
метод Монте-Карло
программный продукт
mathematical model
base discipline
method of Monte Carlo
software product
Abstract: Практична значимість і реалізація роботи полягає в розробці програмного продукту, який є перевірений, протестований та впроваджений в навчальний процес МЕГУ в курсі «Педагогіка вищої школи». Розроблена високорівнева модель алгоритму відповідає усім вимогам, які були поставлені до даного програмного забезпечення.
Практическая значимость и реализация работы заключается в разработке программного продукта, который проверен, протестированный и внедрен в учебный процесс МЕГУ в курсе "Педагогика высшей школы". Разработанная высокоуровневая модель алгоритма отвечает всем требованиям, которые были поставлены к данному программному обеспечению.
Practical meaningfulness and realization of work consist in software product that is tested, tested and inculcated in the educational process of IEGU in a course "Pedagogics of higher school" development. The worked out high-level model of algorithm answers all requirements that were put to this software.
Description: Результатом даної магістерської дисертації є розробка програмного продукту. Розроблена програма дає можливість виконати необхідні розрахунки, що виникають не тільки при побудові педагогіко-математичної моделі, а і взагалі при апроксимації функції методом множинної регресії. Програма відповідає вимогам простоти, зручністі і дружності стосовно користувача, проста в освоєнні і не потребує спеціального навчання.
Sponsorship: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1652
Content type: Thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostjuchok_S_V__Avtoreferat.djvu851,18 kBDjVuView/Open
Kostjuchok_S_V__Avtoreferat.pdf849,84 kBAdobe PDFView/Open
Kostjuchok_S_V__Avtoreferat__COVER.png311,93 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools