กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1486

ชื่อเรื่อง: Нобелівська премія з фізики за 2011 рік
ผู้แต่ง: Скоренький, Юрій Любомирович
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2011
Date of entry: 28-พฤศ-2011
คำสำคัญ: нобелівська премія з фізики
розширення Всесвіту
บทคัดย่อ: В доповіді подано короткі відомості про нобелівських лауреатів з фізики 2011 року та про дослідження, за які їм було присуджено Нобелівську премію
Sponsorship: Тернопільський осередок УФТ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1486
Content type: Presentation
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Семінар УФТ-2011

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
nobel_phys11UFT.pdf2,98 MBAdobe PDFดู/เปิด
cover.png451,32 kBimage/pngดู/เปิด
nobel_phys11UFT.djvu2,85 MBDjVuดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ