Вісник ТДТУ, 2005, том 10, № 2 : [35] Collection home page

Logo
Вісник ТДТУ

Зміст (том 10, № 2)


1
МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
5
11
17
22
35
40
МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
48
54
61
68
79
85
91
96
100
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
105
111
115
122
128
132
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА
138
143
152
157
164
174
180
192
В НАУКОВИХ КОЛАХ
197
200
ІНФОРМАЦІЯ
201

Content (Vol. 10, No 2)


1
MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE
5
11
17
22
35
40
MANUFACTURING ENGINEERING AND AUTOMATED PROCESSES
48
54
61
68
79
85
91
96
100
INSTRUMENT-MAKING AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS
105
111
115
122
128
132
MATHEMATICS. MATHEMATICAL MODELING. PHYSICS
138
143
152
157
164
174
180
192
IN SCIENTIFIC CIRCLES
197
200
INFORMATION
201

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 35 of 35
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article30-Mar-200512-May-2020Загальні закономірності структурної перебудови конструкційних сплавів за дії циклічного навантажуванняЯковлєва, Т.; Yakovleva, T.
Article30-Mar-200512-May-2020Динамічна модель процесу формоутворення ребристих гвинтових профілівПилипець, Михайло Ількович; Ляшук, О.; Pylypet's, M.; Lyashuk, O.
Article30-Mar-200512-May-2020Розвиток науки в університеті-
Article30-Mar-200512-May-2020Ультрафіолетова активація фізико-хімічних процесів при формуванні епоксидних композитівБукетов, Андрій Вікторович; Buketov, A.
Article30-Mar-200512-May-2020Вплив комплексної дії різнодисперсних наповнювачів та зовнішніх силових полів на експлуатаційні характеристики епоксикомпозитівГолотенко, Сергій Миколайович; Golotenko, S.
Article30-Mar-200512-May-2020Статистична природа впливу імпульсного електричного струму на механічні властивості металівСтепанов, Г.; Бабуцький, А.; Чижик, Г.; Stepanov, G.; Babutsky, A.; Chyzhyk, G.
Article30-Mar-200512-May-2020Вплив легуючих добавок на структуру і магнітні властивості порошкових матеріалів на основі залізаМініцький, А.; Маслюк, В.; Панасюк, О.; Minitsky, A.; Maslyuk, V.; Panasyuk, O.
Article30-Mar-200512-May-2020Олег Шаблій (до 70-річчя від дня народження)-
Article30-Mar-200512-May-2020Петро Стухляк (до 50-річчя від дня народження)-
Article30-Mar-200512-May-2020Оптимізація технологічних процесів при випуску поліграфічної продукції шляхом розпаралелюванняВальковський, В.; Рак, Ю.; Кухта, М.; Valkovsky, V.; Rak, Y.; Kuhta, M.
Article30-Mar-200512-May-2020Математичне моделювання адсорбційного масопереносу зі спектральним параметром для неоднорідних n–інтерфейсних циліндричних обмежених нанопористих середовищПетрик, М.; Petryk, M.
Article30-Mar-200512-May-2020Вдосконалення лінії очистки сироваткиШинкарик, М.; Юкало, Володимир Глібович; Кравець, О.; Shynkaryk, M.; Jukalo, V.; Kravets, O.
Article30-Mar-200512-May-2020Взаємодія циліндричної оболонки з опорами змінної товщиниСухорольський, Михайло Антонович; Рибак, Т.; Бабій, Андрій Васильович; Sukhorol’sky, M.; Rybak, T.; Babiy, A.
Article30-Mar-200512-May-2020Умовно періодичні випадкові процеси із змінним періодомПриймак, М.; Боднарчук, Ігор Орестович; Лупенко, Сергій Анатолійович; Pryjmak, M.; Bodnarchuk, I.; Lupenko, S.
Article30-Mar-200512-May-2020Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів в тонкій циліндрично-ізотропній пластині у вигляді необмеженого кільчастого сектораГромик, А.; Gromyk, A.
Article30-Mar-200512-May-2020Математичне моделювання впливу дисперсії на спектральні характеристики оптичних фільтрів на прикладі матеріалу CDP2Міца, О.; Фекешгазі, І.; Mitsa, O.; Fekeshgazi, I.
Article30-Mar-200512-May-2020Побудова математичної моделі процесу кристалізаціїБуняк, А.; Рудик, Ю.; Buniak, A.; Rudyck, Y.
Article30-Mar-200512-May-2020Особливості багатоканального транскодування форматів стиснених мовних сигналівМельник, А.; Шевчук, Р.; Melnik, A.; Shevchuk, R.
Article30-Mar-200512-May-2020Обґрунтування математичної моделі газонавантаженьМарченко, Б.; Мулик, Н.; Фриз, Михайло Євгенович; Marchenko, B.; Mulyk, N.; Fryz, M.
Article30-Mar-200512-May-2020Аутентифікація у СУБД та збереження таємниці паролівКарпінський, Микола Петрович; Фурманюк, А.; Karpinskyy, M.; Furmanyuk, A.
Article30-Mar-200512-May-2020Побудова T-факторизацій порядку 12 для дерев з (Т) > 3Петренюк, Л.; Петренюк, А.; Petrenjuk, L.; Petrenjuk, A.
Article30-Mar-200512-May-2020Аналіз механізму руйнування пористих матеріалівРудь, В.; Rud, V.
Article30-Mar-200512-May-2020Моделювання радіовипромінювань від комп’ютерно-ерґатичних системЯворський, Богдан Іванович; Yavorskyy, B.
Article30-Mar-200512-May-2020Інформаційно-керуюча система для енергоощадних світлотехнічних установокВеликий, Віктор Іванович; Андрійчук, Володимир Андрійович; Velykyi, V.; Andriychuk, V.
Article30-Mar-200512-May-2020Зміст-
Article30-Mar-200512-May-2020Енергозберігаюча система пневмотранспортування продукції борошномельних підприємствКлендій, П.; Klendiy, P.
Article30-Mar-200512-May-2020Оцінка технологічних процесів та комплексів машин при вирощуванні ярого ячменю в нових умовах землекористуванняМахмудов, І.; Mahmudov, I.
Article30-Mar-200512-May-2020Дослідження кінематики переміщення вантажів гвинтовими роликовими конвеєрамиГевко, Іван Богданович; Гладьо, Юрій Богданович; Казюка, Ігор Євгенович; Gevko, Iv.; Gladyo, Yu.; Kazyuka, I.
Article30-Mar-200512-May-2020Результати теоретичного дослідження коефіцієнта передавання енергії існуючих та запропонованих засобів підготовки насіннєвого матеріалу шляхом сепарування у повітряних потокахЄрмак, В.; Yermak, V.
Article30-Mar-200512-May-2020Система підтримки прийняття рішень при проектуванні процесів обробки на технологічному обладнанніІскович–Лотоцький Р.; Веселовська, Н.; Iskovych-Lototsky, R.; Veselowska, N.
Article30-Mar-200512-May-2020Забезпечення точності шпиндельних вузлів на етапі експлуатаціїДанильченко, Юрій Михайлович; Danilchenko, Yu.
Article30-Mar-200512-May-2020Модульне 3D моделювання формоутворюючих систем шліфувальних верстатів, інструментів та оброблюваних поверхоньКальченко, В.; Kalchenko, V.
Article30-Mar-200512-May-2020До питання вибору геометричних та кінематичних параметрів скребкового транспортераДмитрів, Д.; Рогатинська, Лілія Романівна; Дудін, О.; Dmitriv, D.; Rogatinska, L.; Dudin, O.
Article30-Mar-200512-May-2020Титул-
Article1-Nov-200518-Apr-2016Дослідження кінематики переміщення вантажів гвинтовими роликовими конвеєрамиГевко, Іван Богданович; Гладьо, Ю.; Казюка, І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 35 of 35