Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35328
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічний і хімічний контроль виробництва молочних продуктів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» зі спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної і заочної форм навчання.
Authors: Сторож, Людмила Анатоліївна
Юкало, Володимир Глібович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теоретичні основи технології харчових виробництв» для студентів всіх форм навчання спеціальності 181 Харчові технології / укладачі : О. І. Вічко, Л. А. Сторож. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 38 с.
Issue Date: 2020
Submitted date: 2021
Date of entry: 13-Jun-2021
Country (code): UA
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35328
References (Ukraine): 1. Грек О.В. Технологія сиру кисломолочного та сиркових виробів : Навч.посібн. / О.В. Грек, Т.А. Скорченко. – К.: НУХТ, 2009 – 235 с. 2. Грек О.В. Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки: Навч. посіб / О.В. Грек, Г.Є. Поліщук, О.О. Онопрійчук. –К.: НУХТ, 2010. – 258 с. 3. Забодалова Л.А. Технико-химический и микробиологический контроль на предприятиях молочной промышленности : Учебное пособие. – СПб. : Троицкий мост, 2009. – 224 с. 4. Крусь Г.Н. Методы исследования молока и молочных продуктов / Г.Н. Крусь, А.М. Шалыгина, Э.В. Волокитина. – М.: Колос, 2000. – 368 с. 5. Меркулова Н.Г. Производственный контроль в молочной промышленности. Практическое руководство / Н.Г. Меркулова, М.Ю. Меркулов, И.Ю. Меркулов. – СПб.: ИД «Профессия», 2010. – 656. 6. Поліщук Г.Є. Технологія морозива / Г.Є. Поліщук, І.С. Ґудзь – К.: Фірма «ІНКОС», 2008. – 220 с. 7. Поліщук Г.Є., Бовкун А.О., Колесникова С.С. Технологія сиру: Навч. посібник / Г.Є. Поліщук, А.О. Бовкун, С.С. Колесникова – К.: НУХТ,
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Met_vkaz_ТХКВМП_2020_грудень.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools