Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32108
Title: Модернізація вакуум-випарного апарата Ж4-ПВА з дослідженням кінетики процесу уварювання утфелю
Other Titles: Press vacuum evaporator ZH-4-PVA upgrade with the fillmass boiling kinetics study
Authors: Свинчак, Уляна Володимирівна
Svynchak, U. V.
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Свинчак У.В. Модернізація вакуум-випарного апарата Ж4-ПВА з дослідженням кінетики процесу уварювання утфелю : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / У.В. Свинчак. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 97 с.
Issue Date: Jun-2020
Submitted date: Jun-2020
Date of entry: 9-Jun-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Зварич, Наталія Миколаївна
UDC: 637
Keywords: 133
галузеве машинобудування
процес кристалізації
виробництво цукру
crystallization process
sugar production
Page range: 97
Abstract: Модернізація вакуум-випарного апарата Ж4-ПВА з дослідженням кінетики процесу уварювання утфелю. 133 «Галузеве машинобудування». - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 2020 В кваліфікаційній роботі досліджено вплив конструктивних параметрів вакуум-випарного апарата Ж4-ПВА на кінетику процесу уварювання утфелю та запропоновано заходи з модернізації
Description: В кваліфікаційній роботі досліджено вплив конструктивних параметрів вакуум-випарного апарата Ж4-ПВА на кінетику процесу уварювання утфелю та запропоновано заходи з модернізації
The impact of the vacuum evaporator' construction parameters on the fillmass boiling kinetics was researched in the diploma thesis. Modernization measures for the press vacuum evaporator ZH4-PVA are suggested in the diploma thesis.
Content: ВСТУП ...11 1. Аналіз сучасних технологічних процесів та обладнання для виготовлення цукру, вибір і обгрунтування напрямку дослідження ...13 1.1. Аналіз технологічного процесу виготовлення цукру з цукрових буряків ... 13 1.2. Методи інтенсифікації тепломасопередачі при уварюванні і кристалізації утфелей ...17 1.3. Аналіз сучасних конструкцій випарних апаратів, які використовуються у харчових виробництвах ...23 1.4. Мета і задачі кваліфікаційної роботи ...31 2. МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ...32 2.1. Обґрунтування методів і засобів досліджень ...32 2.2. Алгоритм і методики проведення чисельного експерименту ...34 2.3. Методи аналізу похибок досліджень ...35 3. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ВАКУУМ-ВИПАРНОГО АПАРАТА Ж4-ПВА .... 36 3.1. Опис процесу уварювання утфелю І кристалізації цукру у вакуум- випарному апараті ...36 7 3.2. Обґрунтування, основний зміст і опис модернізаціїції вакуум- випарного апарата Ж4-ПВА ...43 3.3. Загальний опис конструкції і принципу роботи модернізованого ВВА Ж4-ПВА ...46 3.4. Структурний та кінематичний аналіз елементів модернізованого вакуум-випарного апарату Ж4-ПВА...48 3.4.1. Аналіз структури модернізованого ВВА Ж4-ПВА ...48 3.4.2. Розрахунок кінематичної схеми перемішувального пристрою модернізованого ВВА Ж4-ПВА ...49 3.5. Конструктивні розрахунки окремих вузлів і елементів ВВА ...51 3.5.1. Розрахунок поверхні нагріву парової камери ВВА ...51 3.5.2. Розрахунок на міцність елементів ПК ...52 3.5.3. Розрахунок товщини ТР ПК ...55 3.5.4. Розрахунок елементів корпусу ВВА ...57 3.5.5. Вибір і розрахунок опор випарного апарата ...60 3.6. Особливості експлуатації ВВА Ж4-ПВА ...62 4. ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ УВАРЮВАННЯ УТФЕЛЮ ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ВВА Ж4-ПВА ...64 4.1. Кінетика уварювання утфелю ...64 4.2. Уварювання утфелей при механічному перемішуванні ...65 4.3. Дослідження впливу конструктивних параметрів ПП на гідродинаміку перемішування утфелю...69 4.3.1. Теоретичне дослідження гідродинаміки перемішування утфелю турбінною мішалкою відкритого типу ...69 4.3.2. Дослідження впливу кута нахилу ППЛ ТМ мішалки на її насосний ефект при перемішуванні утфелю ...74 4.3.3. Дослідження впливу кута нахилу ППЛ ТМ на потужність необхідну для перемішування утфелю ...77 4.4. Дослідження впливу геометричних параметрів ТМ на тепловіддачу...79 4.4.1. Визначення коефіцієнту тепловіддачі у модернізованому ВВА .. 79 4.4.2. Розрахунок поправочних коефіцієнтів, що враховують геометричні розміри мішалки ...80 5. ОХОРОНа ПРАЦІ та БЕЗПЕКа в надзвичайних ситуаціях ...85 5.1. Заходи з охорони праці ...85 5.2. Заходи безпеки в надзвичайних ситуаціях ...89 5.2.1. Основні задачі підвищення стійкості переробних підприємств... 89 5.2.2. Заходи по підвищенню стійкості проти НС цукрових заводів ...91 Загальні Висновки ...94 Перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32108
Copyright owner: © Свинчак Уляна Володимирівна, 2020
References (Ukraine): 1. Азрилевич М.Я. Технологическое оборудование свеклосахарных заводов. М.: Агропромиздат,1986. 323с. 2. Белик В.Г. Оборудование для сахарно-рафинадного производства. К.: Урожай, 1989. 197с. 3. Белик В.Г., Костаджи И.И. Справочник по моделированию и оптимизации теплообменного оборудования сахарной промышленности. М.: Агропромиздат, 1986. 271с. 4. Белостоцкий Л. Г. Интенсификация технологических процессов свеклосахарного производства. М.: Агропромиздат, 1989. 223с. 5. Бражников Н. Н. Совершенствование технологии получения утфеля первой кристаллизации: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн.: 05.18.05/ ГОУ ВПО «ВГТА». Воронеж, 2010. 24с. 6. Ильина В. В. Повышение эффективности технологии получения и центрифугирования утфеля І кристаллизации : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн.: 05.18.05/ МГУПП. М., 2005. 24с. 7. Инструкция-регламент по применению низкотемпературного режима уваривания свеклосахарных утфелей / Кот Ю.Д., Власенко А.В., Береговая З.И., Кравчук А.Ф. – К.: НПО «Сахар», 1985, 18с. 8. Интенсификация процеса уваривания утфелей / Гаряжа В.Т., Кулинченко В.Р., Артюхов Ю.Г., Дидушко Б.Г. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 152с. 9. Камера паровая подвесная односкатная к вакуум-аппарату Ж4-ПВА. Поверхность нагрева камеры 200 м2. Расчет. Смела, 1975. 14с. 10. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: химия, 1974. 752с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДР_Свинчак.pdfДипломна робота2,24 MBAdobe PDFView/Open
Avtorska_Свинчак.pdf159,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools