Магістр : [1236] Домівка фонду Перегляд статистики

Огляд

Розкриття

за датою випуску
за мовами

Зібрання цього фонду

8.03010201 — психологія [14]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03010201 — психологія“

8.03050201 — економічна кібернетика [19]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03050201 — економічна кібернетика“

8.03050701 — маркетинг [58]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03050701 — маркетинг“

8.03050801 — фінанси і кредит [52]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03050801 — фінанси і кредит“

8.03050901 — облік і аудит [51]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03050901 — облік і аудит“

8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування [103]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування“

8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльності [47]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.03060102 — менеджмент інноваційної діяльності“

8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) [81]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05010101 — інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)“

8.05010201 — комп’ютерні системи та мережі [83]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05010201 — комп’ютерні системи та мережі“

8.05010302 — інженерія програмного забезпечення [31]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05010302 — інженерія програмного забезпечення“

8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами [42]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами“

8.05020202 — комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва [58]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05020202 — комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва“

8.05050201 — технології машинобудування [81]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05050201 — технології машинобудування“

8.05050301 — металорізальні верстати та системи [52]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05050301 — металорізальні верстати та системи“

8.05050312 — машини та обладнання сільськогосподарського виробництва [26]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05050312 — машини та обладнання сільськогосподарського виробництва“

8.05050313 — обладнання переробних і харчових виробництв [25]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05050313 — обладнання переробних і харчових виробництв“

8.05050401 — технології та устаткування зварювання [14]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05050401 — технології та устаткування зварювання“

8.05070103 — електротехнічні системи електроспоживання (за видами) [42]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05070103 — електротехнічні системи електроспоживання (за видами)“

8.05070105 — світлотехніка і джерела світла [14]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05070105 — світлотехніка і джерела світла“

8.05070108 — енергетичний менеджмент [21]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05070108 — енергетичний менеджмент“

8.05090103 — радіоелектронні пристрої, системи та комплекси [20]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05090103 — радіоелектронні пристрої, системи та комплекси“

8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи [53]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05090204 — біотехнічні та медичні апарати і системи“

8.05100302 — прилади і системи точної механіки [7]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05100302 — прилади і системи точної механіки“

8.05100306 — інформаційні технології в приладобудуванні [8]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05100306 — інформаційні технології в приладобудуванні“

8.05170107 — технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів [26]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.05170107 — технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів“

8.06010101 — промислове та цивільне будівництво [79]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.06010101 — промислове та цивільне будівництво“

8.07010601 — автомобілі і автомобільне господарство [37]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.07010601 — автомобілі і автомобільне господарство“

8.18010012 — управління інноваційною діяльністю [24]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.18010012 — управління інноваційною діяльністю“

8.18010015 — консолідована інформація [29]

Кваліфікаційні роботи магістрів за спеціальністю „8.18010015 — консолідована інформація“

Кваліфікаційні роботи магістрів [39]

Магістерські дипломи, дисертації та автореферати.

Інструменти адміністратора