Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28683

Title: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства»
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства» / укл. : О. І. Краузе. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – 52 с.
Issue Date: 4-Jul-2019
Submitted date: 4-Jul-2019
Date of entry: 4-Jul-2019
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
UDC: 658.8
Keywords: маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства
дослідження ринку
маркетингова товарна політика
місткість ринку
маркетингова цінова політика
конкурентоспроможність підприємств
матричні методи діагностики
маркетингова збутова політика
маркетингові комунікації
Page range: 52
Abstract: Методичними вказівками комплекс завдань до кожного практичного заняття з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства»: ситуаційні вправи, задачі, тести, контрольні запитання. Опрацювання даного матеріалу допоможе краще студентам засвоїти лекційний матеріал та опанувати практичне застосування отриманих знань.
Description: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства» Укл.: О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – 52 с.
Content: Сутність, основні поняття та зміст маркетингу – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ
Аналіз маркетингового середовища – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ
Маркетингова інформація – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ – розробка анкети для опитування споживачів
Система маркетингових досліджень – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ
Маркетингова товарна політика – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ – розв’язок задач
Маркетингова цінова політика – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ – розв’язок задач
Маркетингова збутова політика – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ – розв’язок задач
Маркетингова політика комунікацій в системі управління підприємством – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ – розв’язок задач
Конкуренція: сутність, функції, види та її роль у ринковій економіці – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ
Формування та втримання конкурентних переваг – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ – розв’язок і презентація підгрупами кейсів
Графічні методи діагностики конкурентоспроможності підприємства – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ – розв’язок задач
Матричні методи діагностики конкурентоспроможності підприємства – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ – розв’язок задач
Менеджмент якості як фундамент забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства – закріплення лекційного матеріалу – розв’язок ситуаційних вправ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28683
References (Ukraine): 1.Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Издательско-торговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с
2.Челенко Ю. Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу//Актуальні проблеми економіки.-2008.-№6 .-с. 257-262
3.Дайновський Ю. Репрезентативність маркетингових досліджень: підходи та критерії//Маркетинг в Україні.-2008.-№3 .-с. 18-23
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools