Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26403
Title: Дослідження різних способів розморожування плодів і овочів на зміну фізико-хімічних показників
Other Titles: Study of different ways of fruits and vegetables defrosting impact on physical-chemical indices changing
Authors: Ванат, Галина Романівна
Affiliation: Vanat Halyna
Bibliographic description (Ukraine): Ванат Г.Р. Дослідження різних способів розморожування плодів і овочів на зміну фізико-хімічних показників : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „181 — харчові технології“/ Г.Р. Ванат. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 6 с.
Bibliographic description (International): Vanat H.R. Study of different ways of fruits and vegetables defrosting impact on physical-chemical indices changing : abstract of the thesis of the master's degree work in the specialty / Vanat H.R. — Ternopil : Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2018. — 8 p.
Issue Date: Dec-2018
Date of entry: 20-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра харчової біотехнології і хімії
Supervisor: Кухтин, Микола Дмитрович
UDC: 664.8
Keywords: 181
харчові технології
полуниця свіжа і розморожена
НВЧ-обробка
фізико-хімічні
органолептичні показники
strawberry fresh and defrosted
microwave processing
physico-chemical
organoleptic parameters
Abstract: Магістерська кваліфікаційна робота присвячена вивченню впливу різних способів розморожування полуниці на зміну фізико-хімічних властивостей і органолептичних показників
Description: Master's qualification work is devoted to the study of the influence of various methods of defrosting strawberries on the change of physical and chemical properties and organoleptic parameters
Content: Визначено актуальність дослідження та постановку проблеми щодо впливу різних способів розморожування на фізико-хімічні і органолептичні показники плодово-овочевої продукції. Описано використані методики та методи досліджень, наведена схема проведених досліджень за темою магістерської роботи. За результатами експериментальних досліджень пропонується проводити розморожування полуниці за допомогою НВЧ-хвиль потужністю 450–600 Вт упродовж 3 хв.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26403
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:181 — харчові технологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools