Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24069

Назва: Моделювання інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі ПрАТ Тернопільський молокозавод «Молокія»)
Автори: Батюх, Наталія Дмитрівна
Бібліографічний опис: Батюх Н. Д. Моделювання інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі ПрАТ Тернопільський молокозавод «Молокія») : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „051 — економіка“/ Н. Д. Батюх. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 15 с.
Дата публікації: 23-лют-2018
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Гринчуцька, Світлана Вікторівна
УДК: 330.322
637.1
Теми: 051
економіка
інвестиції
інвестиційна привабливість
моделювання
інновації
молочна промисловість
прогнозування
Короткий огляд (реферат): Батюх Н. Б. Моделювання інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі ПрАТ Тернопільський молокозавод «Молокія»). – Рукопис. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2018. Дипломна робота присвячена моделюванню інвестиційної привабливості ПрАТ «Тернопільський молокозавод». У роботі висвітлено теоретичні та методичні аспекти інвестиційної привабливості підприємств. Проаналізовано міжнародний досвід регулювання інвестиційної діяльності та можливості його впровадження на підприємствах молочної галузі України. На основі показників ефективності функціонування підприємства здійснено оцінку інвестиційної привабливості ПрАТ «Тернопільський молокозавод». Досліджено вплив інноваційних технологій на інвестиційну привабливість підприємства. На основі проведеного дослідження змодельовано інвестиційну привабливість ПрАТ «Тернопільський молокозавод». Запропоновано стратегію інноваційного розвитку на основі дискретних дій щодо впровадження стратегічних заходів. Здійснено обґрунтування економічної ефективності створення лабораторії для розширення виробництва за рахунок нових видів продукції. Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, моделювання, інновації, молочна промисловість, прогнозування.
Batiukh N. D. Modeling the investment attractiveness of the enterprise (on the example, PJSC Ternopil Dairy Factory «Molokiya»). - Manuscript. Diploma work for obtaining an educational qualification level "master" in specialty 051 "Economics". - Ternopil Ivan Puluj National Technical University. - Ternopil, 2018. Graduate work is devoted modeling of investment attractiveness of PJSC "Ternopil Dairy Factory". The paper covers the theoretical and methodological aspects of the investment attractiveness of enterprises. The international experience of regulation of investment activity and possibilities of its use at the enterprises of dairy industry of Ukraine is analyzed. On the basis of performance indicators of the enterprise, the investment attractiveness of PJSC "Ternopil Dairy Factory" was evaluated. The influence of innovative technologies on the investment attractiveness of the enterprise is investigated. Based on the research conducted, the investment attractiveness of PJSC "Ternopil Dairy Factory" is modeled. The strategy of innovative development based on discrete actions in the implementation of strategic measures is proposed. The feasibility of creating a laboratory for expanding production at the expense of new types of products has been substantiated. Key words: investment, investment attractiveness, modeling, innovation, dairy industry, forecasting.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24069
Тип вмісту : Thesis Abstract
Розташовується у зібраннях:051 — економікаУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора