Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21126
Title: Математична модель фільтрування малоконцентрованих суспензій
Other Titles: THE MATHEMATICAL MODEL OF FILTERING PROCESS AT LOW CONCENTRATION SUSPENSION
Authors: Орлюк, Юрій Тимовійович
Шинкарик, Марія Миколаївна
Кравець, Олег Ігорович
Affiliation: Інститут продовольчих ресурсів НАНУ
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Орлюк Ю.Т. Математична модель фільтрування малоконцентрованих суспензій/ Ю.Т. Орлюк, М.М. Шинкарик, О.І.Кравець / Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси» – 2017р. – № 8. – С. 29-36
Issue Date: Jun-2017
Submitted date: Apr-2017
Date of entry: 15-Jun-2017
Publisher: Інститут продовольчих ресурсів НАН України
Country (code): UA
Place of the edition/event: Інститут продовольчих ресурсів НАНУ, Київ
UDC: 637.344
Keywords: Математичне моделювання процесу фільтрування
фільтрування, сироватка, моделювання, суспензія
Abstract: Метою роботи була побудова математичної моделі процесу фільтрування малоконцентрованої суспензії при закупорювання пор багатьма частинками і постійній висоті шару осаду. Запропоновано коефіцієнти, які дозволяють враховувати відхилення форми капілярів від циліндричної та кількість частинок, що закупорюють дані капіляри. Математична модель дозволяє визначати тривалість процесу фільтрування виходячи із об’єму суспензії та встановлювати раціональний період між регенераціями самоочисного фільтрувального елемента. Порівняння параметрів отриманих шляхом математичного моделювання із реальним процесом фільтрування молочної сироватки свідчить, що математична модель адекватно відображає процес розділення суспензії на фільтрі із самоочисним фільтрувальним елементом при об’ємі фільтрату до 10 м3 на 1 м2 фільтрувальної поверхні. Середнє відносне відхилення результатів отриманих з допомогою математичної моделі від експерименту становить 19 %. Математична модель може бути застосована при розрахунку параметрів процесу фільтрування суспензій.
Description: Запропонована модель процесу фільтрування молочної сироватки на основі рівняння Гегена-Пуазейля із закупорюванням пор фільтрувальної перегородки багатьма частинками може бити використана в технологічних розрахунках процесу фільтрування молочної сироватки та інших малоконцентровані суспензій. Дозволяє прогнозувати тривалість фільтрування в залежності від об’єму отримуваного фільтрату та встановлювати раціональне значення періоду регенерації фільтрувального елемента. Математична модель адекватно відображає процес розділення суспензії на фільтрі із самоочисним фільтрувальним елементом при об’ємі фільтрату від 0 до 10 м3 на 1 м2 фільтрувальної поверхні – середнє відносне відхилення результатів отриманих з допомогою математичної моделі від експерименту становить 19 %. Математична модель може бути використана при розрахунку процесу регенерації самоочисного фільтрувального елемента та при проектуванні нових фільтрувальних установок.
Content: Анотація, ключові слова, вступ, огляд, аналіз, побудова моделі, перевірка математичної моделі на адекватність, висновки, перелік посилань.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21126
Copyright owner: Орлюк Ю.Т., Шинкарик М.М., Кравець О.І.
URL for reference material: http://iprkyiv.com/index.php/vydannia/zbirnyk-naukovykh-prats-prodovolchykh-resursiv
References (Ukraine): 1. Шинкарик, М.М. Аналіз гранулометричного складу білкової дисперсної фази / М.М. Шинкарик, О.І. Кравець // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2011. – Т. 2, № 40. – С. 266-269.
2. Кравец, О.И. Влияние реологических характеристик сырной пыли на процесс фильтрования молочной сыворотки / О.И. Кравец, М.Н. Шинкарик. // Известия вузов. Пищевая технология. – 2013. – № 5-6. – С. 71-74.
3. Шинкарик М.М. Дослідження компресійно-фільтраційних характеристик білкової дисперсної фази / М.М. Шинкарик, О.І. Кравець // Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2012. – №1(15). – С. 476-484.
4. Numerical and analytical modeling of solid–liquid expression from soft plant materials / M. Petryk E. Vorobiev // AIChE Journal. – 2013. – V. 59, № 12. – P. 4762.
5. Воробьев Е.И. О фильтровании пищевых суспензий со сжимаемыми осадками / Е.И. Воробьев, И.М. Федоткин // Изв. вузов СССР. Пищевая технология, – 1982. – С. 12.
6. Малиновская Т.А. Разделение суспензий в химической промышленности / Т.А. Малиновская, И.А. Кобринский, О.С. Кирсанов, В.В. Рейнфарт. – М.: Химия, 1983. – 264 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри обладнання харчових технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шинкарик.pdf539,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools