Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20924
Title: Опорний конспект лекцій із дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» для студентів факультету економіки і менеджменту зі спеціальності «Маркетинг» освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Authors: Міщук, Оксана Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Опорний конспект лекцій із дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» для студентів факультету економіки і менеджменту зі спеціальності «Маркетинг» освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» / укл. : О.І. Міщук. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет ім. .Івана Пулюя, 2016. - 96 с.
Issue Date: 2016
Date of entry: 8-Jun-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: зерноборошняні товари
молоко та молочні товари
кондитерські вироби
м'ясо та м'ясні вироби
Number of pages: 96
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20924
References (Ukraine): СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товароз¬навство продовольчих товарів. – К,: Лібра, 1997. 2. Справочник товароведа продовольственных товаров: В 2 т. – М.: Экономика, 1987. 3. Справочник по приемке, хранению и реализации продо¬вольственных товаров растительного происхождения. / Под ред. В.Е. Мицыка. – К.: Техника, 1991. 4. Справочник по приемке, хранению и реализации продо¬вольственных товаров животного происхождения / Под ред. В.Е.Мицыка. – К.: Техника, 1991. 5. Методичні вказівки щодо вивчення дефектів продовольчих това¬рів рослинного та тваринного походження. – К.: КТЕІ, 1994. 6. Боровикова А.А. и др. Товароведение продовольственных това¬ров. – М.: Экономика, 1988. 7. Задорожний У.М., Сирохман У.В. Товарознавство риби та рибних товарів. – К.: Лібра, 1999. 8. Коробкина З.В. Товароведение вкусовых товаров. – К.: Техни¬ка, 1985. 9. Ловачёв Л.Н., Мглинец А.И., Успенская Н.Р. Стандартизация и контроль качества продукции. – М.: Экономика, 1990. 10. Николаева М.А. Потери при хранении пищевых продуктов. – М.: ЗИСТ, 1980. 11. Николаева М.Н. Товароведение плодоовощных товаров. – М.: Экономика, 1990. 12. Рудавська Г.Б. Товарознавство молочних товарів: Навч. по¬сіб. – К.: КДТЕУ, 1998. 13. Смирнова Н.А. и др. Товароведение зерномучных и конди¬терских изделий. – М.: Экономика, 1989. 14. Смоляр В.И. Рациональное питание. – К.: Наук. думка, 1991. 15. Тищенко Є.В., Пономарьов П.Х. Товарознавство харчових жирів: Підручник – К.: КНТЕУ, 2000 р. 16. Новикова А.М., Голубкина Т.С., Никифорова Н.С., Прокофьева С.А., Товароведение и организация торговли продовольственными товарами. – М.: ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000. 17. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – Ростов н/Д: Изд. центр "МарТ", 1999.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
продтовари 2d.doc1,2 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools