Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6545

Назва: Роль кваліфікованих фахівців у розвитку харчової промисловості
Інші назви: The role of qualified professionals in the food industry
Автори: Каплун, Андрій
Kaplun, Andrey
Приналежність: Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі, Україна
Бібліографічний опис: Каплун А. Роль кваліфікованих фахівців у розвитку харчової промисловості / Андрій Каплун // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 228-229. — (Секція стандартизація, сертифікація сировини і харчових продуктів).
Bibliographic description: Kaplun A. (2015) Rol kvalifikovanykh fakhivtsiv u rozvytku kharchovoi promyslovosti [The role of qualified professionals in the food industry]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 228-229 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 377
37.012
438
477
497.2
Діапазон сторінок: 228-229
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6545
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_2_12.pdf
Перелік літератури: 1. Гальчинський А.С. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки / за ред. А.С. Гальчинський. - К. : Вид-во НІСД, 2007. - 328 с.
2. Л.О. Пашнюк. Харчова промисловість України: стан, тенденції та перспективи розвитку / Л.О. Пашнюк // Економiчний часопис-XXI. — 2012. — № 9-10. — С. 60-63.
3. Топій І. І. Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України/ І. І. Топій, М. І. Білейчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 2. - С. 46–49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_2_12.pdf
References: 1. Halchynskyi A.S. Ukraine: stratehichni priorytety. Analitychni otsinky, ed. A.S. Halchynskyi. - K. : Vyd-vo NISD, 2007. - 328 p.
2. L.O. Pashniuk. Kharchova promyslovist Ukrainy: stan, tendentsii ta perspektyvy rozvytku, L.O. Pashniuk, Ekonomichnyi chasopys-XXI. - 2012. - No 9-10. - P. 60-63.
3. Topii I. I. Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku kharchovoi promyslovosti Ukrainy/ I. I. Topii, M. I. Bileichuk, Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy. - 2014. - No 2. - P. 46–49. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_2_12.pdf
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.