Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6538

Назва: Технологические особенности новых гибридов кукурузы
Інші назви: Technological features of new hybrids of maize
Автори: Цедик, Ольга
Tsedik, Olga
Приналежність: Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия», г. Могилев, Республика Беларусь
Бібліографічний опис: Цедик О. Технологические особенности новых гибридов кукурузы / Ольга Цедик // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 217-218. — (Секція стандартизація, сертифікація сировини і харчових продуктів).
Bibliographic description: Tsedik O. (2015) Tekhnolohicheskie osobennosti novykh hibridov kukuruzy [Technological features of new hybrids of maize]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 217-218 [in Russian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 664.784.3
Діапазон сторінок: 217-218
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6538
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Гончарова З., Егоров Г., Загородникова З. Оценка технологических свойств зерна кукурузы по показателю всплываемости // Мукомольно- элеваторная промышленность, 1968. - №2. – С. 16-17.
2. Казаков Е.Д. Методы оценки качества зерна. – М.: Агропромиздат, 1987. – 215 с.
References: 1. Honcharova Z., Ehorov H., Zahorodnikova Z. Otsenka tekhnolohicheskikh svoistv zerna kukuruzy po pokazateliu vsplyvaemosti, Mukomolno- elevatornaia promyshlennost, 1968. - No 2. – P. 16-17.
2. Kazakov E.D. Metody otsenki kachestva zerna. – M.: Ahropromizdat, 1987. – 215 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.