Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6505

Назва: Оцінка якості соків для дитячого харчування
Інші назви: Quality assessment juices for baby food
Автори: Воробець, Марія
Кобаса, Ігор
Фрунза, Ірина
Vorobets, Mariya
Kobasa, Ihor
Frunza, Iryna
Приналежність: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
Бібліографічний опис: Воробець М. Оцінка якості соків для дитячого харчування / Марія Воробець, Ігор Кобаса, Ірина Фрунза // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 164. — (Секція харчова хімія і біотехнологія).
Bibliographic description: Vorobets M., Kobasa I., Frunza I. (2015) Otsinka yakosti sokiv dlia dytiachoho kharchuvannia [Quality assessment juices for baby food]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 164 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 663.81
Діапазон сторінок: 164
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6505
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.
2. Мандрика В., Самойленко А. Оцінка якості фруктових мультивітамінних соків і нектарів // Товари і ринки, 2010. – № 1(9). – С.37–42.
3. Циганенко О.І. Нітрати в харчових продуктах / О.І. Циганенко. – К. : Здоров‘я, 1990. – 56 с.
References: 1. Syrokhman I.V. Tovaroznavstvo kharchovykh produktiv funktsionalnoho pryznachennia. – K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2009. – 544 p.
2. Mandryka V., Samoilenko A. Otsinka yakosti fruktovykh multyvitaminnykh sokiv i nektariv, Tovary i rynky, 2010. – No 1(9). – P.37–42.
3. Tsyhanenko O.I. Nitraty v kharchovykh produktakh, O.I. Tsyhanenko. – K. : Zdorov‘ya, 1990. – 56 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.