Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5759

Title: Розробка та дослідження автоматизованого комплексу для виготовлення молочних консервів на базі Городоцького консервного комбінату
Authors: Карпець, Ігор Григорович
Вербіцький, Андрій Степанович
Bibliographic description (International): Research and development of automated complex for the production of canned milk based Gorodotsky cannery
Issue Date: 4-Aug-2015
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: 8.05020201
автоматизоване управління технологічними процесами
Description: Розроблено автоматизований комплекс для виготовлення солодких молочних консервів
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5759
References (Ukraine): 1. Економіка і організація виробництва в дипломних проектах по технологічних спеціальностях / Під ред. Геворкяна - К.: Вища школа, 1982 - 296 с.
2. Сущенков П.П. Организация й планирование производства на пищевьіх предприятиях. -М: Зкономика, 1984-315 с.
3. ДСТУ 2212:2003. «Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни визначення понять : - [Чинний від 2003-26-12].» - К. : Держспоживстандарт України, 2004. - 22 с. - (Національні стандарти України).
Content type: Other
Appears in Collections:8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Karpec_Verbicky.pdf84,67 kBAdobe PDFView/Open
Avtoreferat_Karpec_Verbicky.odt23,94 kBOpenDocument TextView/Open
Avtoreferat_Karpec_Verbicky.djvu34,94 kBDjVuView/Open
Avtoreferat_Karpec_Verbicky__COVER.png266,22 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools