Utilize este identificador para referenciar este registo: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5283

Título: Дослідження системи управління виробничими ресурсами підприємства, на прикладі ПП "Ізяславмолпродукт"
Outros títulos: Investigation of the system of precious resources company, for example of PE "Szyaslavmolprodukt"
Autor: Соляр, Роман
Soliar, Roman
Bibliographic description (Ukraine): Соляр Р.М. Назва : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування“/ Р.М. Соляр; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — ХХ с.
Data: 25-Dez-2014
Date of entry: 16-Dez-2014
Editora: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 338
Palavras-chave: 8.03060101
менеджмент організацій і адміністрування
виробничі ресурси
production management
ефективність використання основних та оборотних фондів
efficiency of fixed and working capital
капітал
capital
продуктивність праці
profitability
Resumo: Здійснено економічне обгрунтування пропонованих заходів із зменшення енергозатрат підприємства шляхом заміни котла. Запропоновано напрями диверсифікації виробництва шляхомвведення випуску молочно-рослиних напівфабрикатів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5283
Content type: Other
Aparece nas colecções:8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
Anotacija_Soljar_R_.djvu19,85 kBDjVuVer/Abrir
Anotacija_Soljar_R_.pdf225,4 kBAdobe PDFVer/Abrir
Anotacija_Soljar_R___COVER.png87,68 kBimage/pngVer/Abrir


Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

Ferramentas administrativas