Link lub cytat. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5283

Tytuł: Дослідження системи управління виробничими ресурсами підприємства, на прикладі ПП "Ізяславмолпродукт"
Inne tytuły: Investigation of the system of precious resources company, for example of PE "Szyaslavmolprodukt"
Authors: Соляр, Роман
Soliar, Roman
Cytat: Соляр Р.М. Назва : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.03060101 — менеджмент організацій і адміністрування“/ Р.М. Соляр; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — ХХ с.
Data wydania: 25-gru-2014
Date of entry: 16-gru-2014
Wydawca: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place edycja: Тернопіль
UDC: 338
Słowa kluczowe: 8.03060101
менеджмент організацій і адміністрування
виробничі ресурси
production management
ефективність використання основних та оборотних фондів
efficiency of fixed and working capital
капітал
capital
продуктивність праці
profitability
Abstract: Здійснено економічне обгрунтування пропонованих заходів із зменшення енергозатрат підприємства шляхом заміни котла. Запропоновано напрями диверсифікації виробництва шляхомвведення випуску молочно-рослиних напівфабрикатів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5283
Typ zawartości: Other
Występuje w kolekcjach:8.03060101 — менеджмент організацій і адмініструванняPozycje DSpace są chronione prawami autorskimi

Narzędzia administratora