Ⅲ міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2013) : [95] Домівка зібрання

25 квітня 2013 року факультетом економіки і підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя було проведено Ⅲ Міжнародну науково-практичну конференцію „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“.

Відкривав конференцію д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Рогатинський Роман Михайлович.

Перед науково-педагогічним колективом та студентством виступили з цікавими та актуальними доповідями викладачі факультету, зокрема, на пленарному засіданні – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державного управління та економіки Рудакевич М. І. дискутувала про важливість та необхідність визначення якості трудового життя у контексті ділової етики; к.е.н., доцент Тимошик Н. С. акцентувала увагу аудиторії на фінансовому аналізі як способі оцінки та прогнозування потенціалу підприємства; к.е.н., асистент Химич І. Г. розповіла про фінансові ресурси як основу конкурентоспроможності підприємства; к.т.н., доцент Дмитрів Д. В. зацікавив аудиторію доповіддю про проблеми та перспективи міжнародних автомобільних вантажних перевезень; к.пед.н., доцент Кареліна О. В., вміло адаптувавши західний досвід корпоративного навчання як засобу підвищення якості університетської освіти до українських реалій, навела приклади участі студентів нашого університету в корпоративних навчаннях на підприємствах області; асистент Ковальчик О. А. представила результати моделювання діяльності підприємств дорожньої галузі; к.е.н., доцент Борисова Т. М. навела дані проведеного дослідження щодо міграційних намірів молоді м. Тернопіль; к.е.н. Маркович І. Б. проаналізувала особливості окремих показників експорту України в міждержавному порівнянні; аспірантка Василишин Т. подала інформацію про сучасний стан машинобудівної промисловості України.

Під час роботи у секціях учасниками було обговорено ряд актуальних питань з проблем теорії і практики фінансів, обліку та контролю, теоретичних та прикладних аспектів розвитку економічних процесів та їх моделювання, інноваційних маркетингових технологій підприємств: сучасних тенденцій та перспектив розвитку, а також соціально-економічних проблем теорії і практики розвитку економічних систем.

Див. також у новинах університету.

Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали Ⅲ міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 192 с.

Матеріали Ⅲ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“

Зміст


1
3
СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
36
38
40
42
43
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
СЕКЦІЯ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ
65
67
69
71
72
74
76
78
80
82
84
86
88
89
91
93
96
98
100
102
104
106
108
110
111
СЕКЦІЯ 3. ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
136
138
141
143
145
147
149
151
153
СЕКЦІЯ 4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
183
185
 
188
189

Content


1
3
SEKTSIIA 1. AKTUALNI PROBLEMY TEORII I PRAKTYKY FINANSIV, OBLIKU TA KONTROLIU
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
36
38
40
42
43
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
SEKTSIIA 2. TEORETYCHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH PROTSESIV TA YIKH MODELIUVANNIA
65
67
69
71
72
74
76
78
80
82
84
86
88
89
91
93
96
98
100
102
104
106
108
110
111
SEKTSIIA 3. INNOVATSIINI MARKETYNHOVI TEKHNOLOHII PIDPRYIEMSTV: SUCHASNI TENDENTSII TA PERSPEKTYVY ROZVYTKU
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
136
138
141
143
145
147
149
151
153
SEKTSIIA 4. SOTSIALNO-EKONOMICHNI PROBLEMY TEORII I PRAKTYKY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
183
185
 
188
189

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 95
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
Conf_2013_Vydavnychi_storinky_189-193__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Видавничі сторінки-
Conf_2013_Alfavitnyi_pokazhchyk_188__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Алфавітний покажчик-
Conf_2013_Khrupovych_S-Role_of_the_government_185-187__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Роль держави в подоланні інфляції і дефляціїХрупович, Світлана Євгенівна; Khrupovych, Svitlana; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Tverdokhlib_O-European_integration_183-185__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Європеська інтеграція УкраїниТвердохліб, Ольга Михайлівна; Рудакевич, Марія Іванівна; Tverdokhlib, Olha; Rudakevych, Mariia; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Riamov_S-Reorganization_of_economic_180-183__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Реорганізація економічного законодавства на основі тіньових практик ведення підприємництваРямов, Сергій; Riamov, Serhii; Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ, Україна
Conf_2013_Rudakevych_M-Quality_of_a_working_178-180__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Якість трудового життя у контексті ділової етикиРудакевич, Марія Іванівна; Rudakevych, Mariia; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Ravlyk_N-Relationship_between_higher_176-178__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Взаємозв’язок вищої освіти та інноваційного розвитку країниРавлик, Наталя; Ravlyk, Natalia; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Markovych_I-Features_of_some_export_174-176__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Особливості окремих показників експорту України в міждержавному порівнянніМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, Iryna; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Luzhniak_K-The_problems_of_education_172-174__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Проблеми якості освітиЛужняк, Христина; Ціх, Галина Володимирівна; Luzhniak, Khrystyna; Tsikh, Halyna; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Lysa_N-Internal_and_external_motivation_170-172__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Внутрішня та зовнішня мотивація як фактор економічного розвитку підприємстваЛиса, Наталя Василівна; Гарматюк, Оксана Олегівна; Lysa, Natalia; Harmatiuk, Oksana; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Levchun_H-Creation_of_market_mechanism_168-170__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Створення ринкового механізму мотивації праці з використанням мотиваційного моніторингуЛевчунь, Галина; Levchun, Halyna; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Levytskyi_V-Features_of_transitional_166-168__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Особливості перехідних економічних системЛевицький, Віталій Орестович; Levytskyi, Vitalii; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Kukhnii_L-Application_of_institutionalism_164-166__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Застосування ідей інституціоналізму в функціонуванні соціально-економічних систем в УкраїніКухній, Леся Степанівна; Kukhnii, Lesia; ПВНЗ "Галицька академія", Україна
Conf_2013_Kudlak_V-Ukraine_in_the_system_of_162-164__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Україна в системі міжнародної міграції робочої сили: сучасний стан та тенденції розвиткуКудлак, Віталій Ярославович; Kudlak, Vitalii; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Kramar_I-The_essence_of_foreign_economic_160-162__COVER.jpg.jpg25-кві-2013The essence of foreign economic affairs regulationКрамар, Ірина Юріївна; Мариненко, Наталія Юріївна; Kramar, Iryna; Marynenko, Nataliia
Conf_2013_Diachun_O-Characteristics_of_factors_158-160__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Характеристика складу факторів, які впливають на макросередовище фірмиДячун, Ольга Дмитрівна; Diachun, Olha; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Artemenko_L-Basic_macroeconomic_threats_156-158__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Основні макроекономічні загрози України у 2013 роціАртеменко, Людмила; Artemenko, Liudmyla; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Yashyshyn_T-Modern_economic_and_mathematical_153-155__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Сучасні економіко-математичні методи формування маркетингової стратегіїЯщишин, Тарас; Yashyshyn, Taras; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Yakymyshyn_L-Optimization_of_transport_151-153__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Оптимізація транспортного обслуговування в підсистемах дистрибуціїЯкимишин, Лілія Ярославівна; Yakymyshyn, Liliia; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Conf_2013_Shpylyk_S-Internet_as_a_marketing_149-151__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Інтернет як інструмент маркетингуШпилик, Світлана Василівна; Shpylyk, Svitlana; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 95