Ⅲ міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2013) : [95] Collection home page

25 квітня 2013 року факультетом економіки і підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя було проведено Ⅲ Міжнародну науково-практичну конференцію „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“.

Відкривав конференцію д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Рогатинський Роман Михайлович.

Перед науково-педагогічним колективом та студентством виступили з цікавими та актуальними доповідями викладачі факультету, зокрема, на пленарному засіданні – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державного управління та економіки Рудакевич М. І. дискутувала про важливість та необхідність визначення якості трудового життя у контексті ділової етики; к.е.н., доцент Тимошик Н. С. акцентувала увагу аудиторії на фінансовому аналізі як способі оцінки та прогнозування потенціалу підприємства; к.е.н., асистент Химич І. Г. розповіла про фінансові ресурси як основу конкурентоспроможності підприємства; к.т.н., доцент Дмитрів Д. В. зацікавив аудиторію доповіддю про проблеми та перспективи міжнародних автомобільних вантажних перевезень; к.пед.н., доцент Кареліна О. В., вміло адаптувавши західний досвід корпоративного навчання як засобу підвищення якості університетської освіти до українських реалій, навела приклади участі студентів нашого університету в корпоративних навчаннях на підприємствах області; асистент Ковальчик О. А. представила результати моделювання діяльності підприємств дорожньої галузі; к.е.н., доцент Борисова Т. М. навела дані проведеного дослідження щодо міграційних намірів молоді м. Тернопіль; к.е.н. Маркович І. Б. проаналізувала особливості окремих показників експорту України в міждержавному порівнянні; аспірантка Василишин Т. подала інформацію про сучасний стан машинобудівної промисловості України.

Під час роботи у секціях учасниками було обговорено ряд актуальних питань з проблем теорії і практики фінансів, обліку та контролю, теоретичних та прикладних аспектів розвитку економічних процесів та їх моделювання, інноваційних маркетингових технологій підприємств: сучасних тенденцій та перспектив розвитку, а також соціально-економічних проблем теорії і практики розвитку економічних систем.

Див. також у новинах університету.

Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали Ⅲ міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 192 с.

Матеріали Ⅲ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“

Зміст


1
3
СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
36
38
40
42
43
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
СЕКЦІЯ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ
65
67
69
71
72
74
76
78
80
82
84
86
88
89
91
93
96
98
100
102
104
106
108
110
111
СЕКЦІЯ 3. ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
136
138
141
143
145
147
149
151
153
СЕКЦІЯ 4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
183
185
 
188
189

Content


1
3
SEKTSIIA 1. AKTUALNI PROBLEMY TEORII I PRAKTYKY FINANSIV, OBLIKU TA KONTROLIU
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
36
38
40
42
43
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
SEKTSIIA 2. TEORETYCHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH PROTSESIV TA YIKH MODELIUVANNIA
65
67
69
71
72
74
76
78
80
82
84
86
88
89
91
93
96
98
100
102
104
106
108
110
111
SEKTSIIA 3. INNOVATSIINI MARKETYNHOVI TEKHNOLOHII PIDPRYIEMSTV: SUCHASNI TENDENTSII TA PERSPEKTYVY ROZVYTKU
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
136
138
141
143
145
147
149
151
153
SEKTSIIA 4. SOTSIALNO-EKONOMICHNI PROBLEMY TEORII I PRAKTYKY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
183
185
 
188
189

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 95 of 95
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article25-Apr-20132-Feb-2016Видавничі сторінки-
Article25-Apr-20132-Feb-2016Алфавітний покажчик-
Article25-Apr-20132-Feb-2016Роль держави в подоланні інфляції і дефляціїХрупович, Світлана Євгенівна; Khrupovych, Svitlana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Європеська інтеграція УкраїниТвердохліб, Ольга Михайлівна; Рудакевич, Марія Іванівна; Tverdokhlib, Olha; Rudakevych, Mariia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Реорганізація економічного законодавства на основі тіньових практик ведення підприємництваРямов, Сергій; Riamov, Serhii
Article25-Apr-20132-Feb-2016Якість трудового життя у контексті ділової етикиРудакевич, Марія Іванівна; Rudakevych, Mariia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Взаємозв’язок вищої освіти та інноваційного розвитку країниРавлик, Наталя; Ravlyk, Natalia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Особливості окремих показників експорту України в міждержавному порівнянніМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, Iryna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Проблеми якості освітиЛужняк, Христина; Ціх, Галина Володимирівна; Luzhniak, Khrystyna; Tsikh, Halyna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Внутрішня та зовнішня мотивація як фактор економічного розвитку підприємстваЛиса, Наталя Василівна; Гарматюк, Оксана Олегівна; Lysa, Natalia; Harmatiuk, Oksana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Створення ринкового механізму мотивації праці з використанням мотиваційного моніторингуЛевчунь, Галина; Levchun, Halyna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Особливості перехідних економічних системЛевицький, Віталій Орестович; Levytskyi, Vitalii
Article25-Apr-20132-Feb-2016Застосування ідей інституціоналізму в функціонуванні соціально-економічних систем в УкраїніКухній, Леся Степанівна; Kukhnii, Lesia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Україна в системі міжнародної міграції робочої сили: сучасний стан та тенденції розвиткуКудлак, Віталій Ярославович; Kudlak, Vitalii
Article25-Apr-20132-Feb-2016The essence of foreign economic affairs regulationКрамар, Ірина Юріївна; Мариненко, Наталія Юріївна; Kramar, Iryna; Marynenko, Nataliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Характеристика складу факторів, які впливають на макросередовище фірмиДячун, Ольга Дмитрівна; Diachun, Olha
Article25-Apr-20132-Feb-2016Основні макроекономічні загрози України у 2013 роціАртеменко, Людмила; Artemenko, Liudmyla
Article25-Apr-20132-Feb-2016Сучасні економіко-математичні методи формування маркетингової стратегіїЯщишин, Тарас; Yashyshyn, Taras
Article25-Apr-20132-Feb-2016Оптимізація транспортного обслуговування в підсистемах дистрибуціїЯкимишин, Лілія Ярославівна; Yakymyshyn, Liliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Інтернет як інструмент маркетингуШпилик, Світлана Василівна; Shpylyk, Svitlana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Інформаційна логістика на підприємствіСухорукова, Ольга; Sukhorukova, Olha
Article25-Apr-20132-Feb-2016Освітні інновації як інструмент підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладівСеменюк, Світлана Богданівна; Semeniuk, Svitlana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Формування конкурентних засад стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємствРожко, Наталія; Rozhko, Nataliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Ціна на пальне як індикатор добробуту суспільстваРатинський, Вадим Віталійович; Ratynskyi, Vadym
Article25-Apr-20132-Feb-2016Підходи до оцінки каналів розподілу як маркетингового інтелектуального активуПіняк, Ірина Любомирівна; Piniak, Iryna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Аналіз конкурентного середовища на ринку цільномолочної продукції УкраїниПетровський, Роман Володимирович; Petrovskyi, Roman
Article25-Apr-20132-Feb-2016Моделі управління у контексті управлінських парадигм у взаємозв’язку з основними установками маркетингуПавловська, Марія; Pavlovska, Mariia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Стан і тенденції розвитку потреб в екологічному маркетингуОксентюк, Богдана Андріївна; Оксентюк, Андрій Олександрович; Oksentiuk, Bohdana; Oksentiuk, Andrii
Article25-Apr-20132-Feb-2016Аналіз конкурентних переваг підприємстваМожилевська, Юлія; Mozhylevska, Yuliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Краудсорсинг: що робити, щоб нічого не робитиМіщук, Оксана Іванівна; Mischuk, Oksana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Тенденції розвитку пивного ринку УкраїниМеленчук, Юлія Тарасівна; Melenhuk, Yuliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Якість послуг та шляхи її підвищенняКолтко, Марія; Koltko, Mariia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Запровадження прогресивних підходів до формування маркетингової стратегії управління у відносинах зі споживачамиГощар, Діана Вікторівна; Hoschar, Diana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Реклама у туристичному бізнесіГолда, Надія Михайлівна; Holda, Nadiia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Теоретичне обґрунтування конкурентного статусу будівельних фірмГолда, Андрій Ігорович; Holda, Andrii
Article25-Apr-20132-Feb-2016Інформаційне забезпечення маркетингу та його особливостіГлинська, Марія; Hlynska, Maria
Article25-Apr-20132-Feb-2016Дослідження міграційних намірів молоді м.ТернопільБорисова, Тетяна Михайлівна; Borysova, Tetiana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Сучасні методи оцінки персоналуЮрик, Наталія Євгенівна; Качур, Ірина; Yuryk, Nataliia; Kachur, Iryna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Конфлікти на підприємствіЮрик, Наталія Євгенівна; Голубович, Юлія Володимирівна; Yuryk, Nataliia; Holubovych, Yuliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Управлінські стереотипи в діяльності менеджера організаціїЮрик, Наталія Євгенівна; Yuryk, Nataliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Моделювання розвитку агропромислового комплексу ТернопільщиниШарка, Марія; Sharka, Mariia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Особливості побудови структурно-функціональних моделей процесу стратегічного розвитку потенціалу підприємств біоенергетикиФедорій, Софія; Fedorii, Sofiia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Розробка стратегії збутової політики підприємства в контексті оптимізації виробничих запасівТкач, Христина; Tkach, Khrystyna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Економіко-математичний аналіз показників ефективності господарювання підприємстваТимченюк, Ігор; Tymcheniuk, Ihor
Article25-Apr-20132-Feb-2016Модель інваріантного елемента вексельної операціїСтаднік, Віталій; Stadnik, Vitalii
Article25-Apr-20132-Feb-2016Вдосконалення засобів управління ліквідністюСтаднік, Віталій; Stadnik, Vitalii
Article25-Apr-20132-Feb-2016Моделювання економічних об’єктів методами експертних системРогатинський, Роман Михайлович; Гарматій, Наталія Михайлівна; Rohatynskyi, Roman; Harmatii, Nataliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Моделювання задач закупівельної логістикиРогатинська, Олена Романівна; Дмитрів, Дмитро Володимирович; Rohatynska, Olena; Dmytriv, Dmytro
Article25-Apr-20132-Feb-2016Факторний аналіз впливу сировинного потенціалу на стратегічний розвиток промисловості будівельних матеріалівРізник, Наталія; Riznyk, Nataliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Моделювання розвитку будівельного сектору Тернопільської областіРацюк, Анастасія; Ratsiuk, Anastasiia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Моделювання рівня безробіття в Тернопільському регіоніПоврозьний, Андрій; Гарматій, Наталія Михайлівна; Povroznui, Andrii; Harmatiy, Nataliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Моделювання та прогнозування доходів і витрат підприємства методами кореляційно-регресійного аналізуКрупа, Василь; Krupa, Vasyl
Article25-Apr-20132-Feb-2016Особливості діяльності підприємств дорожньо-будівельного комплексуКовальчик, Олена Арнольдівна; Kovalchyk, Olena
Article25-Apr-20132-Feb-2016Корпоративне навчання як засіб підвищення якості університетської освітиКареліна, Олена Володимирівна; Karelina, Olena
Article25-Apr-20132-Feb-2016Визначення основних підходів до формування інноваційних витрат машинобудівного підприємстваЖаровська, Надія Юріївна; Галущак, Ольга Ярополківна; Жаровський, Руслан Олегович; Zharovska, Nadiia; Haluschak, Olha; Zharovskyi, Ruslan
Article25-Apr-20132-Feb-2016Визначення фінансового стану підприємства за моделлю ліса на прикладі ДП НТК “Завод точної механіки”Дяцуник, Вячеслав; Diatsunyk, Viacheslav
Article25-Apr-20132-Feb-2016Ризики інноваційної діяльності підприємствГринчуцька, Світлана Вікторівна; Hrynchutska, Svitlana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Моделювання попиту надання освітніх послуг вищими навчальними закладамиГос, Олена; Гац, Любов Євгенівна; Hos, Olena; Hats, Liubov
Article25-Apr-20132-Feb-2016Оцінка розподілу бюджетних коштів на регіональному рівніГорбенко, Олександр; Horbenko, Oleksandr
Article25-Apr-20132-Feb-2016Автоматизація аналізу та моделювання фінансово-господарської діяльності підприємстваГладьо, Вікторія; Кареліна, Олена Володимирівна; Hlado, Viktoriia; Karelina, Olena
Article25-Apr-20132-Feb-2016Вплив науково-технічної творчості на ефективність виробництваГащин, Євген Володимирович; Haschyn, Yevhen
Article25-Apr-20132-Feb-2016Роль групування витрат за економічними елементами в системі управлінського облікуБерестецька, Олена; Berestetska, Olena
Article25-Apr-20132-Feb-2016Удосконалення формування стратегії здійснення комерційної діяльності підприємства на основі використання збалансованої системи показниківШалай, Лілія; Shalai, Liliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Історичний аспект розвитку фінансівЦіх, Тарас; Tsikh, Taras
Article25-Apr-20132-Feb-2016Теоретичні аспекти балансовго звіту комерційного банкуХимич, Ірина Григорівна; Чайка, Василина Юріївна; Khymych, Iryna; Chaika, Vasylyna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Основні фактори впливу на формування фінансових результатів підприємстваХимич, Ірина Григорівна; Коваленко, Роксолана; Khymych, Iryna; Kovalenko, Roksolana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Фінансові ресурси як основа конкурентоспроможності підприємстваХимич, Ірина Григорівна; Khymych, Iryna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Характеристика активних операцій комерційного банкуХимич, Ірина Григорівна; Бабій, Христина Володимирівна; Khymych, Iryna; Babii, Chrystyna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Розвиток підприємства на основі динаміки зміни фінансових показниківТкачук, Оксана; Tkachuk, Oksana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Фінансовий аналіз як спосіб оцінки та прогнозування потенціалу підприємстваТимошик, Наталія Степанівна; Tymoshyk, Nataliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Удосконалення системи фінансування житлового будівництваСпівак, Сергій Михайлович; Spivak, Serhii
Article25-Apr-20132-Feb-2016Особливості структурної будови фінансової системи у СШАСівчук, Ірина Петрівна; Sivchuk, Iryna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Фінансовий консалтинг в УкраїніСинькевич, Надія Іванівна; Антонюк, Юлія Миколаївна; Synkevych, Nadiia; Antoniuk, Yulia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Етапи та історія виникнення міжнародних стандартів фінансової звітностіСинькевич, Надія Іванівна; Довгошия, Роман Григорович; Synkevych, Nadiia; Dovhoshyia, Roman
Article25-Apr-20132-Feb-2016Наукові підходи у визначенні сутності та структури інноваційного потенціалу підприємстваРадинський, Сергій Віталійович; Radynskyi, Serhii
Article25-Apr-20132-Feb-2016Економічна сутність виробничих запасів та їх роль в діяльності підприємстваПшедніцька, Ірина; Королюк, Тетяна Миколаївна; Pshednitska, Iryna; Koroliuk, Tetiana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Особливості фінансового забезпечення муніципальних утворень УкраїниПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Article25-Apr-20132-Feb-2016Облік та аудит процесу реалізації: теорія, практика та перспективи розвиткуМарущак, Леся Іванівна; Січкар, Юлія; Maruschak, Lesia; Sichkar, Yuliia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Сутність та важливість ведення обліку дебіторської заборгованостіМарущак, Леся Іванівна; Двуліт, Олег; Maruschak, Lesia; Dvulit, Oleh
Article25-Apr-20132-Feb-2016Основні підходи до класифікації ризиківКоролюк, Тетяна Миколаївна; Koroliuk, Tetiana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Шляхи покращення фінансового стану підприємстваКонстантюк, Наталія Іванівна; Боїло, Маріанна; Konstantiuk, Nataliia; Boyilo, Marianna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Обґрунтування фінансової результативності використання основних виробничих фондів на підприємствіКльоцко, Марія; Klotsko, Mariia
Article25-Apr-20132-Feb-2016Економіко-облікова сутність власного капіталу підприємстваГурська, Ніна; Королюк, Тетяна Миколаївна; Hurska, Nina; Koroliuk, Tetiana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Еволюція поглядів на трактування суті прибутку, принципи його формування та аналізуГуменна, Оксана; Humenna, Oksana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Діагностика фінансового стану підприємстваВинник, Тетяна Михайлівна; Казбан, Олена Яківна; Vynnyk, Tetiana; Kazban, Olena
Article25-Apr-20132-Feb-2016РОЛЬ Фінансових посередників у розвитку фінансового ринку УкраїниВинник, Тетяна Михайлівна; Бакан, Аліна Володимирівна; Vynnyk, Tetiana; Bakan, Alina
Article25-Apr-20132-Feb-2016Трансформація потенціалу в умовах машинобудівних підприємств регіонуВасилюк, Андрій Петрович; Vasyliuk, Andrii
Article25-Apr-20132-Feb-2016Сучасний стан машинобудівної промисловості УкраїниВасилишин, Тетяна; Vasylyshyn, Tetiana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Розвиток ринку фінансових послугБриндзя, Анна Зіновіївна; Bryndzya, Anna
Article25-Apr-20132-Feb-2016Методи діагностики банкрутства як основа фінансової стабільності вітчизняного підприємстваБриндзя, Зіновій Федорович; Багрій, Оксана; Bryndzia, Zinoviy; Bahrii, Oksana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Економіко-облікова сутність прибутку підприємстваБесага, Тетяна; Королюк, Тетяна Миколаївна; Besaha, Tetiana; Koroliuk, Tetiana
Article25-Apr-20132-Feb-2016Зміст-
Article25-Apr-20132-Feb-2016Редакційні сторінки-
Other25-Apr-201317-May-2013Інформаційне повідомлення про Ⅲ міжнародну науково-практичну конференцію „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“-
Other15-May-201315-May-2013Матеріали Ⅲ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 95 of 95