Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18259
Title: Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки «Маркетинг»
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Фалович, Володимир Андрійович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки «Маркетинг»/ укл. : О.І Краузе , В.А. Фалович. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 37 с.
Issue Date: 28-Nov-2016
Date of entry: 28-Nov-2016
Keywords: маркетинг промислового підприємства
структура, зміст і обсяг курсової роботи
маркетинг промислового підприємства
вимоги до оформлення курсової роботи
Abstract: Методичними вказівками встановлено зміст і послідовність виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства», основні вимоги до її оформлення, критерії оцінювання та рекомендації щодо захисту.
Description: Важливим етапом підготовки фахівців-бакалаврів є написання курсової роботи в рамках вивчення дисципліни ««Маркетинг промислового підприємства». При виконанні роботи студент повинен продемонструвати рівень теоретичних знань, практичних вмінь та навичок із «Маркетингу промислового підприємства» та комплексу маркетингових дисциплін, з якими студент вже ознайомлений.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18259
References (Ukraine): 1. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. 2-ге вид.- Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004.- 472 с.
2. Пилипчик В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 264 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод курсова МПП.doc270 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools