Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17329

Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інноваційні інгредієнти в технології консервованих продуктів»
Authors: Назарко, Ірина Степанівна
Bibliographic description (International): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інноваційні інгредієнти в технології консервованих продуктів» для студентів спеціальності 8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» / укладач: Назарко І.С. / Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016. – 40 с.
Issue Date: 8-Jul-2016
Date of entry: 8-Jul-2016
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: технології зберігання
консервування та переробки плодів і овочів
Number of pages: 40
Description: Методичні вказівки розглянуто і затверджено на засіданні кафедри харчової біотехнології і хімії. Протокол No 6 від 6 травня 2016р. Методичні вказівки схвалено і рекомендовано до друку методичною комісією ФМТ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол No 2 від 19 травня 2016р.
Content: Лабораторна робота №1 «Порівняння різних видів харчових добавок при конструюванні нових видів овочевих та фруктових напоїв» ...ст.4 Лабораторна робота №2 «Дослідження процесу формування кольору та аромату при розробці нових рецептур фруктових консервів» ...ст.12 Лабораторна робота №3. «Вплив природних та штучних цукрозамінників на формування смаку консервованих продуктів дієтичного призначення» ...ст.17 Лабораторна робота №4. «Застосування сучасних структуроутворювачів у виробництві фруктових десертів зі зниженою енергетичною цінністю» ...ст.23 Лабораторна робота №5. «Використання комплексних сумішей харчових добавок при конструюванні нових видів консервованих продуктів» ...ст.28 Лабораторна робота №6. «Застосування біологічно активних добавок при розробці нових видів консервованих продуктів» ...ст.32 Рекомендована література ...ст.40
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17329
Copyright owner: © Назарко І.С.
References (Ukraine): 1. Арсеньєва Л.Ю. Харчові та дієтичні добавки: Конспект лекцій для студ. / Л.Ю. Арсеньєва. – К.: НУХТ, 2011. – 71 с. 2. Булдаков А.С. Пищевие добавки: Справочник / А.С. Булдаков: – М.: ДеЛи принт, 2001. – 436 с. 3. Гичев Ю. Ю. Ноаое руководство по микронутриентологии (биологически активные добавки к пище и здоровье человека). / Ю.Ю. Гичев, Ю.П. Гичев. – М.: «Триада-Х», 2009. – 304 с. 4. Дуденко Л.В. Харчова хімія: Навч. посібник. / Л.В. Дуденко, Ю.А. Горяйнова. – К.: Кондор, 2012. – 248 с. 5. Могильний М.П. Пищевие и биологически активные вещества в питании / М.П. Могильний. – М.: ДеЛи, 2007. – 265 с. 6. Новые фитодобавки и их использование в продуктах питания / [Р.Ю. Павлюк, А.И. Черевко, А.И. Украинец и др.]. – Харьков–Киев: ХГУПТ, 2003. – 287 с. 7. Сарафанова Л.А. Современные пищевие ингредиенты. Особенности приминения / Л.А. Сарафанова. – C. Пб.: Профессия, 2009. – 208 с. 8. Харчові добавки: Лабораторний практикум для студ. спец. 7.05170107, 8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» ден. та заоч. форма навч. / Уклад.: Г.М.Бандуренко, О.М. Деменюк. – К.: НУХТ, 2013. – 27 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodychka.pdf651,14 kBAdobe PDFView/Open
metodychka.djvu377,45 kBDjVuView/Open
metodychka__COVER.png270,18 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools