Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16243

Title: Навчальний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Федорович, Роман Володимирович
Борисова, Тетяна Михайлівна
Бурліцька, Оксана Петрівна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Фалович, Володимир Андрійович
Якимишин, Лілія Ярославівна
Міщук, Оксана Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Федорович Р. В. Навчальний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / Р.В Федорович , Т.М. Борисова , О.П. Бурліцька , О. І. Краузе та інш. - Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016 – 178 с.
Issue Date: 19-May-2016
Date of entry: 24-May-2016
Publisher: Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: екзамен з фаху
маркетингові дослідження
маркетингові комунікації
логістика
маркетингове ціноутворення
маркетингова товарна політика
маркетинг промислового підприємства
Number of pages: 178
Description: Екзамен з фаху передбачає висвітлення знань з циклу фундаментальних, загальноекономічних та спеціальних дисциплін, що дозволяє сформувати гуманітарний світогляд бакалавра, забезпечити такий базовий рівень інтелектуального потенціалу, який дає змогу його подальшого підвищення, як шляхом продовження навчання на наступних етапах освіти – спеціаліста та магістра, так і шляхом самоосвіти, включаючи можливості зміни фаху.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16243
References (Ukraine): 1. Азоев Г.А. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.А.Челенков. – М.: ОАО «типография «Новости», 2000. – 256 с.
3. Акимова И.М. Промышленный маркетинг / И.М. Акимова. – К.: В-во «Знання», 2000. – 294 с.
4. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / М.В.Вачевський, В.Г. Скотний, О.М. Вачевський. – К.:ЦУЛ, 2004 . – 256 с.
5. Крикавський Є. Логістичне управління: підручник / Є.Крикавський. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка» , 2005. – 684 с.
6. Крикавський Є. Промисловий маркетинг: підручник. 2-ге вид. / Є.Крикавський, Н. Чухрай. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 472 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bak_samopidgot_2016.doc3,37 MBMicrosoft WordView/Open
bak_samopidgot_2016.pdfнавчальний посібник1,21 MBAdobe PDFView/Open
bak_samopidgot_2016.odt646,87 kBOpenDocument TextView/Open
bak_samopidgot_2016.djvu2,17 MBDjVuView/Open
bak_samopidgot_2016__COVER.png116,04 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools