Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13112

Назва: Особливості організації процесу управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу
Інші назви: Features of the management of social responsibility at oil and gas enterprises
Автори: Мацьків, Романа
Mats’kiv, Romana
Бібліографічний опис: Мацьків Р. Особливості організації процесу управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу / Романа Мацьків // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 48. — № 1. — С. 71-82. — (Загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання).
Bibliographic description: Mats’kiv R. (2015) Osoblyvosti orhanizatsii protsesu upravlinnia sotsialnoiu vidpovidalnistiu pidpryiemstv naftohazovoho kompleksu [Features of the management of social responsibility at oil and gas enterprises]. Galician economic bulletin (T.), vol. 48, no 1, pp. 71-82 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 48
Дата публікації: 6-бер-2015
Дата подання: 23-бер-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 334.02
Теми: корпоративна соціальна відповідальність
управління підприємством
організація процесу КСВ
місцева громада
синергічний ефект
corporate social responsibility
business management
organization CSR process
the local community
a synergistic effect
Діапазон сторінок: 71-82
Початкова сторінка: 71
Кінцева сторінка: 82
Короткий огляд (реферат): Охарактеризовано особливості організації процесу управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу. Сучасні умови економічного розвитку вимагають від підприємств не лише доброї організації виробничих процесів, а й відповідального ставлення до соціальної діяльності. Проаналізовано певні наукові напрацювання які не враховують особливості функціонування окремих підприємств різних галузей. Запропоновано удосконалений методичний підхід до організації процесу управління соціальною відповідальністю, відповідно до якого зосереджено увагу на залученні до розроблення програм із КСВ підприємства представників місцевих громад. Визначено перелік етапів, відповідно до яких повинен бути організований процес управління КСВ на окремому підприємстві. Результатом дослідження є запропоновані рекомендації, які дозволять ефективно організувати та реалізувати процес управління КСВ на підприємстві з урахуванням потреб усіх стейкхолдерів і таким чином досягти синергічного ефекту від соціально відповідальної діяльності.
The article is dedicated to characterizing the features of social responsibility management at oil and gas companies. Businesses need to organize a production process and to be responsible in performing social activities in the current economic conditions. The study aims at developing recommendations for the practical aspects of implementing CSR. It consists in defining the stages of formation and implementation of CSR strategies of the companies as part of the transregional economic entities’ (TREE) strategy. The conducted analysis of some scientific developments demonstrates the general nature of the recommendations which do not describe the peculiarities of individual enterprises in various industries. The author has developed an improved methodical approach to social responsibility management process that focused on involvement of local communities to the development of the companies’ CSR project. The list of steps during the process of CSR management should be organized at a particular company is provided in the article. It offered to do SWOT-analysis as one part of organizational process. The results of this analysis are advisable to form according to the needs and capabilities of both businesses and the local community. The study results in giving recommendations to effectively organize and implement the management of CSR in the company of all stakeholders’ needs and thus achieve a synergistic effect of socially responsible business.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13112
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.cfin.ru/press/zhuk/2004-9/14.shtml
Перелік літератури: 1. Трансрегіональні корпоративні структури і регіональна економіка: умови ефективної взаємодії та співпраці [Text] / М.В. Палійчук, В.В. Шкварилюк, В.В. Попович, Р.Т. Мацьків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – № 2(20). – С.5–11.
2. Туркин, С. Бизнес в местном сообществе: выгоды, примеры, советы [Електронний ресурс] / С. Туркин // Управление компанией. – 2004. – №9. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/zhuk/2004-9/14.shtml
3. Левченко, Г. Вертикальна інтеграція в нафтовій галузі України [Text] / Г. Левченко // Економіст. – 2005. – №5. – С.46–51.
References: 1. Transrehionalni korporatyvni struktury i rehionalna ekonomika: umovy efektyvnoi vzaiemodii ta spivpratsi [Text], M.V. Paliichuk, V.V. Shkvaryliuk, V.V. Popovych, R.T. Matskiv, Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 2009, No 2(20), P.5–11.
2. Turkin, S. Biznes v mestnom soobshchestve: vyhody, primery, sovety [Electronic resource], S. Turkin, Upravlenie kompaniei, 2004, No 9, Access mode: http://www.cfin.ru/press/zhuk/2004-9/14.shtml
3. Levchenko, H. Vertykalna intehratsiia v naftovii haluzi Ukrainy [Text], H. Levchenko, Ekonomist, 2005, No 5, P.46–51.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2015, № 1 (48)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.