Галицький економічний вісник : [722] Домівка фонду Перегляд статистики

Logo

Науковий журнал Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Галицький економічний вісник“

Галицький економічний вісник — науковий журнал в галузі економічних наук, який видає Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Заснований у 2004 році. Журнал виходить до 6 разів на рік. Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • економічна теорія та історія економічної думки;
 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • економіка та управління національним господарством;
 • економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • гроші, фінанси і кредит;
 • бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • статистика;
 • математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Склад редколегії:

 1. Панухник О.В. – д.е.н., професор, головний редактор, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 2. Маркович І.Б. – к.е.н., заступник головного редактора, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 3. Оксентюк Б.А. – к.е.н., доцент, відповідальний секретар, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 4. Рогатинський Р.В. – д.т.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 5. Андрушків Б.М. – д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 6. Кирич Н.Б. – д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 7. Буняк Н.А. – д.психол.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 8. Федорович Р.В. – к.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 9. Білоус О.С. – к.е.н, професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 10. Дудкін П.Д. – к.е.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 11. Ціх Г.В. – к.е.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 12. Дмитрів Д.В. – к.т.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 13. Константюк Н.І. – к.е.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 14. Козюк В.В. – д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний економічний університет
 15. Длугопольський О.В. – д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний економічний університет
 16. Гуцайлюк З.В. – д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний економічний університет
 17. Красноруцький О.О. – д.е.н., професор, член редколегії, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
 18. Калінеску Т.В. – д.е.н., професор, член редколегії, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 19. Prof., dr hab. Krzysztof Malik, Vice-rector for Cooperation & Development, Opole University of Technology, Poland
 20. Prof., dr hab Henryk Brandenburg, Head of the Department of Strategic and Regional Studies, University of Economics in Katowice, Poland
 21. Dr Kazimierz Zaras, Retired Professor, Department of Management Science, University of Quebec, Canada

Науковий журнал „Галицький економічний вісник“ виходить шість разів на рік. До друку приймаються рукописи, що мають наукову і практичну цінність та оформлені згідно з нормативними матеріалами. Статті, обсягом 5–10 сторінок, проходять попереднє рецензування, після чого рішення про їх опублікування приймає редакційна колегія. Статті, у яких авторів більше трьох, до розгляду не приймаються.

Див. детальніше про вимоги до матеріалів, шаблон статті у „Додатках щодо ГЕВ“.

Галицький економічний вісник на веб-сайті ТНТУ.

Огляд

Підфонди цього фонду

2008 [1]

2009 [61]

2010 [119]

2011 [61]

2012 [140]

2013 [90]

2014 [112]

2015 [57]

2016 [56]

2017 [23]

Зібрання цього фонду

Додатки щодо „Галицького економічного вісника“ [2]

Вимоги до матеріалів, шаблон статті і т.п. щодо „Галицького економічного вісника“