Галицький економічний вісник : [853] Community home page

Logo

DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu

Науковий журнал Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Галицький економічний вісник“

Галицький економічний вісник — науковий журнал в галузі економічних наук, який видає Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Заснований у 2004 році. Журнал виходить до 6 разів на рік. Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • економічна теорія та історія економічної думки;
 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • економіка та управління національним господарством;
 • економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • гроші, фінанси і кредит;
 • бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • статистика;
 • математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Склад редакційної колегії наукового журналу «Галицький економічний вісник»:

Головний редактор журналу – Білоус Ольга Степанівна, заслужений діяч науки і техніки України, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Заступник головного редактора – Павликівська Ольга Іванівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Відповідальний секретар – Кіляр Олександра Романівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.

 
 • Андрушків Б.М. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
 • Буняк Н.А. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
 • Гуцайлюк З.В. - доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського економічного університету.
 • Дмитрів Д.В. – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
 • Кирич Н.Б. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
 • Козюк В.В. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського економічного університету.
 • Кузьмін О.Є. - доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». 
 • Кузьмінський Ю.А. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана.
 • Лучко М.Р. доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і контролю у сфері публічного управління Тернопільського економічного університету.
 • Мариненко Н.Ю. - доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
 • Марущак Леся Іванівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
 • Панухник О.В. - кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
 • Рогатинський Р.В. - доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
 • Prudzenica M. - Вроцлавський економічний університет (Польща).
 • Zelinska A. - Вроцлавський економічний університет (Польща), факультет менеджменту, комп’ютерних наук та фінансів.

Науковий журнал „Галицький економічний вісник“ виходить до шести разів на рік. До друку приймаються рукописи, що мають наукову і практичну цінність та оформлені згідно з нормативними матеріалами. Статті, обсягом 5–10 сторінок, проходять попереднє рецензування, після чого рішення про їх опублікування приймає редакційна колегія. Статті, у яких авторів більше трьох, до розгляду не приймаються.

Див. детальніше про вимоги до матеріалів, шаблон статті у „Додатках щодо ГЕВ“.

Галицький економічний вісник (веб-сайт).

Browse

Sub-communities within this community

2008 [1]

2009 [61]

2010 [119]

2011 [61]

2012 [140]

2013 [90]

2014 [112]

2015 [57]

2016 [56]

2017 [43]

2018 [34]

2019 [75]

Collections in this community

Додатки щодо „Галицького економічного вісника“ [4]

Вимоги до матеріалів, шаблон статті і т.п. щодо „Галицького економічного вісника“