Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1076

Title: Основи тертя і зношування в машинах: Навчальний посібник
Authors: Закалов, Олександр Васильович
Закалов, Ігор Олександрович
Bibliographic description (Ukraine): Закалов О.В. Основи тертя і зношування в машинах : навчальний посібник / О.В. Закалов, І.О. Закалов. – Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. – 234 с.
Issue Date: 2011
Date of entry: 27-May-2011
Publisher: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя
UDC: 531.43 (075.8)
BBK: К41327
Keywords: тертя
трибологія
зношення
змащування
поверхневий шар
трибосистеми
навчально-методичний посібник
Abstract: У посібнику викладено основні теоретичні положення проблем і перспектив розвитку науки про тертя, змащування і зношування в машинах (трибології), основні поняття про будову і властивості поверхневих шарів, а також явища, що виникають у процесі тертя і змащування в трибосистемах. Класифіковано види тертя, зношування і пошкоджуваності. Розглянуто основні положення структурно-енергетичної теорії зовнішнього тертя проф. Б.І.Костецького. Наведено експериментальні й аналітичні закономірності тертя і зношування. Визначено області нормальних і патологічних явищ при терті. Вказано раціональні конструктивні, технологічні й експлуатаційні заходи підвищення надійності і зносостійкості деталей вузлів тертя. Розроблено методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять і самостійної роботи, дано загальну характеристику типів лабораторного устаткування і способів дослідження на тертя і зношення. Описано методику і порядок виконання експериментальних досліджень на тертя і зношування матеріалів та аналізу отриманих результатів. Посібник призначено для викладачів і студентів вищих навчальних закладів освіти, наукових та інженерно-технічних працівників.
Description: Навчально-методичний посібник розглянуто та затверджено на засіданні кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, протокол № 13 від 20.01.2011 року. Схвалено й рекомендовано до друку на засіданні методичнї комісії факультету переробних і харчових виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, протокол № 7 від 27.01.2011 року.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1076
Content type: Book
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри обладнання харчових технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TextBook_Zakalov_Basic.pdf3,6 MBAdobe PDFView/Open
TextBook_Zakalov_Basic.djvu4,86 MBDjVuView/Open
TextBook_Zakalov_Basic__COVER.png33,67 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools