Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46013
Title: Комп'ютеризована система аналізу популяції лабораторних мишей
Other Titles: Computerized system for the laboratory mouse population analysis
Authors: Антонюк, Віталій Іванович
Antoniuk, Vitalii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Антонюк В.І. Комп'ютеризована система аналізу популяції лабораторних мишей : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. В.В. Яцишин. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 78 с.
Bibliographic description (International): Antoniuk V. Computerized system for the laboratory mouse population analysis : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Vitalii Antoniuk - Ternopil, TNTU, 2024 – 78 p.
Issue Date: 17-Jun-2024
Submitted date: 25-Jun-2024
Date of entry: 9-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Яцишин, Василь Володимирович
Yatsyshyn, Vasyl
Committee members: Марценюк, Василь Петрович
Marcenyuk, Vasyl
UDC: 004.3
Keywords: системавиявлення
аналіз
популяція
гризун
system
detection
analysis
population
rodent
Number of pages: 78
Abstract: У кваліфікаційній роботі розроблено проект комп’ютеризованої системи аналізу популяції лабораторних мишей на основі Raspberry PI 4, як центрального пристрою керування та набору сенсорів для визначення руху гризунів і відстані до пастки. Сенсор руху використовуються у системі як тригер сповіщення про переміщення гризунів на різній відстані від пастки з приманкою для мишей. При спрацюванні цього сенсора активується інфрачервона відеокамера, яка виконує захоплення зображень лабораторних мишей, які перебувають у пастці. Ультразвуковий сенсор вмонтований у мікрофон і дає можливість визначити відстань від пастки до гризунів, які видають звуки в ультракороткому діапазоні частот. Радари використовуються для моніторингу кількості гризунів на відстані від 2 до 10 м від встановленої пастки і дають можливість аналізувати їх популяцію. Зображення з камери та мікрофона записуються на SD-картку у вигляді файлів, які в подальшому можуть бути використані для реалізації алгоритмів машинного навчання. Це дозволить більш точно та ефективно виявляти типи гризунів та приймати рішення.
In the qualifying work, a project of a computerized system for analyzing the population of laboratory mice based on Raspberry PI 4, as a central control device and a set of sensors for determining the movement of rodents and the distance to the trap, was developed. The motion sensor is used in the system as a trigger for notification of movement of rodents at different distances from the trap with mouse bait. When this sensor is triggered, an infrared video camera is activated, which captures images of laboratory mice that are in a trap. The ultrasonic sensor is built into the microphone and makes it possible to determine the distance from the trap to rodents that emit sounds in an ultra-short frequency range. Radars are used to monitor the number of rodents at a distance of 2 to 10 m from the set trap and make it possible to analyze their population. Images from the camera and microphone are recorded on an SD card in the form of files that can later be used to implement machine learning algorithms. This will allow more accurate and efficient detection of rodent types and decision-making.
Content: ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ВИМОГ ТА ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ПОПУЛЯЦІЙ ТВАРИН 10 1.1 Аналіз вимог до створення комп’ютеризованої системи аналізу популяції лабораторних мишей 10 1.2 Аналіз систем виявлення тварин 15 1.2.1 Аналіз систем для виявлення тварин на автодорогах та магістралях 16 1.2.2 Аналіз систем виявлення гризунів 18 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ПОПУЛЯЦІЇ ЛАБОРАТОРНИХ МИШЕЙ 20 2.1 Проектування архітектури комп’ютеризованої системи аналізу популяції лабораторних мишей 20 2.2 Центральний пристрій керування Raspberry PI 4 Model B 22 2.3 Сенсор руху HC-SR501 25 2.4 Ультразвуковий сенсор HCSR04 27 2.5 Інфрачервона камера Raspberry PI IR-CUT 31 2.6 Радар IWR1642 33 2.7 Радар для визначення багатьох об’єктів RadarIQ 36 РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ПОПУЛЯЦІЇ ЛАБОРАТОРНИХ МИШЕЙ 39 3.1 Структура та алгоритми роботи програмного забезпечення комп’ютеризованої системи аналізу популяції лабораторних мишей 39 3.2 Схема підключення та програма управління сенсором руху 42 3.3 Налаштування ультразвукового сенсора 45 3.4 Тестування функціональності компонентів комп’ютеризованої системи виявлення гризунів 47 3.4.1 Тестування сенсора руху 47 3.4.2 Тестування камери для фіксації гризунів 48 3.4.3 Тестування мікрофона при виявленні гризунів 50 3.4.4 Тестування радару IWR1642 50 3.4.5 Тестування RadarIQ 53 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 56 4.1 Вимоги до режимів праці і відпочинку при викорисанні комп’ютеризованої системи аналізу лабораторних мишей 56 4.2 Вплив електромагнітних полів (ЕМП) на людину та заходи щодо зменшення їх впливу на персонал 58 ВИСНОВКИ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 Додаток A Технічне завдання
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46013
Copyright owner: © Антонюк Віталій Іванович, 2024
© Antoniuk Vitalii, 2024
References (Ukraine): Agranat I. Detecting Bats with Ultrasonic Microphones. Agrawal S. Raspberry Pi Camera and its Variety. URL: https://iot4beginners.com/raspberrypi-camera-and-its-variety/ (дата звернення: 05.04.2024 р. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. p. 14.
Pastukh O., Yatsyshyn V. Development of software for neuromarketing based on artificial intelligence and data science using high-performance computing and parallel programming technologies. Scientific Journal of TNTU. Vol 113. No 1. 2024. pp. 143–149.
Akhter F. IoT Enabled Intelligent Sensor Node for Smart City: Pedestrian Counting and Ambient Monitoring. Sensors. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 2022. p. 3374. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/15/3374 (дата звернення 11/04/2024).
Yatsyshyn V., Pastukh O., Palamar A., Zharovskyi R. Technology of relational database management systems performance evaluation during computer systems design. Scientific Journal of TNTU.Tern.: TNTU. 2023. Vol 109. No 1. P. 54–65.
Anthony N. Comparative effectiveness of Longworth and Sherman live traps. Wildlife Society Bulletin. 2021. pp. 1018–1026.
Vikhram B. Animal Detection System in Farm Areas. IJARCCE 6.3. 2017. pp. 3321-3327.
Beason R., Riesch R., Koricheva J. AURITA: an affordable, autonomous recording device for acoustic monitoring of audible and ultrasonic frequencies. Bioacoustics. 2019. pp. 381–396.
Best I. Farmers’ Knowledge, Attitudes, and Control Practices of Rodents in an Agricultural Area of Taiwan. Agronomy 12.5. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 2022. p. 1169.
Burgin C. How many species of mammals are there? Journal of Mammalogy. 99.1. 2018.pp. 1–14.
Python 3.9.2 documentation. URL: https://docs.python.org/3/ (дата звернення 08.05.2024 р.)
Паламар М.І., Стрембіцький М.О., Паламар А.М. Проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем і комплексів. Навчальний посібник. Тернопіль: ТНТУ. 2019. 150 с.
Raspberry Pi Computer Boards. URL: https://www.okdo.com/c/pi-shop/the-raspberry-pi/ (дата звернення 15.05.2024 р.).
.Yatsyshyn V., Pastukh O., Zharovskyi R., Shabliy N. Software tool for productivity metrics measure of relational database management system. Mathematical Modeling. No 1 (48). 2023. P. 7-17.
Yatsyshyn V., Kharchenko O., Lutskiv A. Maturity Requirements Model for Software Requirements with the Implementation of ISO/IEC 25010 Recommendations. International Journal "Information Models and Analyses" Volume 9, Number 2, 2020 р. 126-143.
Yatcyshyn V. Kharchenko A., Bodnarchuk I., Galay I. An Optimal Trade-off Solution of the Software Architecture Choice Problem/.// Journal of Information and Computing Science. 2016. Vol 11. No 4. P. 281-290.
Pastukh O., Yatsyshyn V. Brain-computer interaction neurointerface based on artificial intelligence and its parallel programming using high-performance calculation on cluster mobile devices. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2023. Vol 112. No 4. P. 26–31.
Осухівська Г.М., Луцик Н.С., Луцик Н.С., Паламар А.М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями». Київ. 2018.
Катренко Л.А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютинґу. Львів: Магнолія-2006. 2012. 544 с.
Бедрій Я. Основи охорони праці користувачів персональних комп’ютерів: навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків. Навчальна книга-Богдан. 2014. 144 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Vitalii_Antoniuk.docx10,49 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vitalii_Antoniuk.pdf2,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools