Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44694

Title: Спосіб виготовлення шнекової заготовки
Other Titles: Method of Manufacturing a Screw Blank
Authors: Васильків, Василь Васильович
Марущак, Павло Орестович
Данильченко, Лариса Миколаївна
Радик, Дмитро Леонідович
Vasylkiv, Vasyl Vasylovych
Marushchak, Pavlo Orestovych
Danylchenko, Larysa Mykolaivna
Radyk, Dmytro Leonidovych
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Патент 155871 U, Україна МПК B21H3/12, B21D11/06, B29C59/14. Спосіб виготовлення шнекової заготовки / Васильків Василь Васильович, Марущак Павло Орестович, Данильченко Лариса Миколаївна, Радик Дмитро Леонідович; заявник і власник патенту Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. № u 2023 03261; заявл. 04.07.2023; опубл. 17.04.2024, Бюл. № 16 / 2024. 5 с.: іл.
Patent No: 155871
Issue Date: 17-Apr-2024
Submitted date: 4-Jul-2023
Date of entry: 18-Apr-2024
Country (code): UA
Place of the edition/event: Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
Keywords: патент 155871
B21H3/12
B21D11/06
B29C59/14
шнекова заготовка
обертовий рух
зворотно-поступальне переміщення
Abstract: У способі виготовлення шнекової заготовки штучну заготовку, яка здійснює обертовий рух, піддають повітряно-плазмовому різанню за допомогою повітряно-плазмового потоку, який переміщують вздовж поздовжньої осі такої заготовки з утворенням гвинтової канавки і направляють дотично до концентричної поверхні, яка огинає западину профілю отриманої гвинтової канавки, та який одночасно здійснює відносно штучної заготовки зворотнопоступальне переміщення. Зворотно-поступальне переміщення повітряно-плазмового потоку відносно штучної заготовки здійснюють шляхом одночасних вібрацій згаданої заготовки в коловому напрямку, а також в напрямку її поздовжньої осі з амплітудою, яка не перевищує половину ширини прямолінійної частини твірної западини профілю гвинтової канавки.
In the method of manufacturing a screw workpiece, an artificial workpiece that performs rotational movement is subjected to air-plasma cutting using an air-plasma flow, which is moved along the longitudinal axis of such a workpiece to form a helical groove and directed tangentially to a concentric surface that bends around the depression of the profile of the resulting helical groove, and which simultaneously reciprocates relative to the artificial workpiece. The reciprocating movement of the air-plasma flow relative to the artificial workpiece is carried out by simultaneous vibrations of the said workpiece in the circular direction, as well as in the direction of its longitudinal axis with an amplitude not exceeding half the width of the rectilinear part of the generative depression of the helical groove profile.
Description: Корисна модель належить до технології машинобудування і може бути використана для виготовлення шнекових заготовок із важко деформованих, а також малопластичних металів і сплавів у виробництві спіралей гвинтових конвеєрів, шнекових роторів центрифуг і насосів, черв'яків екструдерів, протяжок з гвинтовими зубами, крупних гвинтів, свердл, шаропрокатних валків, спіральних бурових штанг та інших виробів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44694
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
© Васильків Василь Васильович, Марущак Павло Орестович, Данильченко Лариса Миколаївна, Радик Дмитро Леонідович, 2024
URL for reference material: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1795635/
https://sis.nipo.gov.ua/media/UTILITY_MOD/2023/u202303261/published_description.pdf
Content type: Patent
Appears in Collections:2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
патент_155871.pdf202,72 kBAdobe PDFView/Open
tit_155871.jpg357,64 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.