Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44692

Title: Спосіб виготовлення гвинтової заготовки
Other Titles: Method of Manufacturing a Screw Workpiece
Authors: Васильків, Василь Васильович
Марущак, Павло Орестович
Радик, Дмитро Леонідович
Данильченко, Лариса Миколаївна
Vasylkiv, Vasyl Vasylovych
Marushchak, Pavlo Orestovych
Radyk, Dmytro Leonidovych
Danylchenko, Larysa Mykolaivna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Патент 155910 U, Україна МПК (2024.01) B21H3/12, B21D11/06, B29C39/00. Спосіб виготовлення гвинтової заготовки / Васильків Василь Васильович, Марущак Павло Орестович, Данильченко Лариса Миколаївна, Радик Дмитро Леонідович; заявник і власник патенту Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. № u 2023 04541; заявл. 25.09.2023; опубл. 17.04.2024, Бюл. № 16 / 2024. 6 с.: іл.
Patent No: 155910
Issue Date: 17-Apr-2024
Submitted date: 25-Sep-2023
Date of entry: 18-Apr-2024
Publisher: Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій"
Keywords: патент 155910
B21H3/12
B21D11/06
B29C39/00
гвинтова заготовка
повітряно-плазмове прорізування
покрокове асиметричне обтискання витка
Abstract: Спосіб виготовлення гвинтової заготовки, при якому здійснюють по гвинтовій лінії повітряно-плазмове наскрізне прорізування стінки порожнистої штучної заготовки за допомогою повітряно-плазмового потоку до утворення початкової гвинтової заготовки, один кінець якої спряжений з непрорізаною частиною порожнистої штучної заготовки. Одночасно з повітряно-плазмовим прорізуванням порожнистої штучної заготовки виконують покрокове асиметричне обтискання витка початкової гвинтової заготовки розгонкою по його ширині за допомогою ковадла з гвинтовою робочою поверхнею та зворотно-поступальних рухів бойка з утворенням профілю поперечного перерізу витка клиноподібної форми зі звуженою частиною, розміщеною зі сторони зовнішньої крайки такого витка гвинтової заготовки, один кінець якої спряжений з початковою гвинтовою заготовкою.
A method of manufacturing a screw blank, wherein an air-plasma through-cutting of the wall of a hollow piece using an air-plasma flow is carried out along a screw line to form an initial screw blank, one end of which is mated to an uncut part of the hollow piece. Simultaneously with the airplasma cutting of the hollow piece, a stepwise asymmetric crimping of the coil of the initial screw blank is performed by acceleration along its width using an anvil with a screw working surface and reciprocating movements of the striker to form a cross-sectional profile of the wedge-shaped coil with a narrowed part, located on the side of the outer edge of such a turn of the screw workpiece, one end of which is aligned with the initial screw workpiece.
Description: Корисна модель належить до технології машинобудування і може використовуватись для виготовлення гвинтових заготовок із важко деформованих, а також малопластичних металів і сплавів у виробництві спіралей гвинтових конвеєрів, пресів, шнекових плугів, гвинтових паль, анкерів, бурів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44692
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
© Васильків Василь Васильович, Марущак Павло Орестович, Данильченко Лариса Миколаївна, Радик Дмитро Леонідович, 2024
URL for reference material: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1795675/
https://sis.nipo.gov.ua/media/UTILITY_MOD/2023/u202304541/published_description.pdf
Content type: Patent
Appears in Collections:2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
патент_155910.pdf244,52 kBAdobe PDFView/Open
tit_155910.jpg365,22 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.