Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44691
Title: Виконання проекцій технічних форм
Authors: Ковбашин, Василь Іванович
Пік, Андрій Іванович
Балабан, Степан Миколайович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя, кафедра конструювання верстатів, інструментів та машин
Bibliographic description (Ukraine): Виконання проекцій технічних форм; : методичний посібник та завдання для самостійної роботи й виконання графічних робіт з курсу «Інженерна графіка та CАD системи» для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання / Укладачі : Ковбашин В. І., Пік А. І., Балабан С. М. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2024. – 78 с
Issue Date: 17-Apr-2024
Date of entry: 17-Apr-2024
Country (code): UA
Keywords: проекційне креслення, інженерна графіка, САД системи
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44691
Copyright owner: Ковбашин В.І.
Пік А.І.
Балабан С.М.
References (Ukraine): 1. Інженерна та комп’ютерна графіка/[Михайленко В.Є., Найдиш В.М., Підкоритов А. М., Скидан І.А.]. – Київ: Вища школаю. 2001. 390с. 2. В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, Ю.С. Ковальов. Інженерна графіка. – Київ: Каравела, Львів: Піча Ю.В.; К.: „Каравела”; Львів: „Новий Світ-2000”. 2002. 284 с. 3. В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки. Київ: Вища щкола. 2002. – 159 с. 4. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька. Оформлення конструкторської документації. – Навч. Посібник. Київ: Вища щкола. 2000. 160 с. 5. Михайленко В.Є. Інженерна та комп’ютерна графіка/ Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Київ: Каравела. 2003. 344 с. 6. Інженерна графіка: довідник / За ред. А.П. Верхоли. Київ: Техніка. 2001. 268 с. 7. А.М. Хаскін. Креслення. Киів: Вища школа, 1976. 457 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проекційне_кресленнянове 24.pdf3,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools