Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44684

Title: Peculiarities of technological design of u-shaped screw transport and technological working bodies
Other Titles: Особливості технологічного проектування u-подібних гвинтових транспортно-технологічних робочих органів
Authors: Гевко, Іван Богданович
Пік, Андрій Іванович
Комар, Роман Васильович
Стібайло, Олег
Коваль, Сергій
Hevko, Ivan
Pik, Andriy
Komar, Roman
Stibaylo, Oleh
Koval, Serhiy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pului National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Peculiarities of technological design of u-shaped screw transport and technological working bodies / Ivan Hevko, Andriy Pik, Roman Komar, Oleh Stibaylo, Serhiy Koval // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2024. — Vol 113. — No 1. — P. 5–15.
Bibliographic description (International): Hevko I., Pik A., Komar R., Stibaylo O., Koval S. (2024) Peculiarities of technological design of u-shaped screw transport and technological working bodies. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 113, no 1, pp. 5-15.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (113), 2024
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (113), 2024
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 113
Issue Date: 19-Mar-2024
Submitted date: 12-Dec-2023
Date of entry: 17-Apr-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2024.01.046
UDC: 621.82
Keywords: технологічність
шнек
спіраль
спосіб
виготовлення
гвинтові транспортно- технологічні робочі органи
U-подібний
гвинтова заготовка
manufacturability
auger
spiral
method
manufacturing
screw transport and technological working bodies
U-shaped
screw workpiece
Number of pages: 11
Page range: 5-15
Start page: 5
End page: 15
Abstract: Гвинтові транспортно-технологічні робочі органи (ГТТРО) у сільськогосподарському виробництві використовуються в якості поперечних транспортно-очисних засобів для переміщення й очищення від землі, вороху та непотрібних решток коренебульбоплодів, овочів та фруктів. З метою покращення технології виготовлення цих ГТТРО запропоновано нові способи виготовлення U-подібних ГТТРО шляхом: штампуванням і навиванням на оправу листа з U-подібними вминаннями з допомогою клина, суцільного формувального вала та формувального вала з U-подібними впадинами; виконання на трубній заготовці U-подібних вминань; навивання ГТТРО U-подібного профілю з прямокутних заготовок. Встановлено, що основними факторами, які впливають на технологічне проектування U-подібних ГТТРО, є такі: особливості функціонального призначення, що враховують властивості перетворюваних продуктів, і відповідність виконуваним транспортно-технологічних операціям з перетворення й транспортування продуктів (коренебульбоплодів, овочів та фруктів); використання стандартизованого оснащення та обладнання при проектуванні технологічних процесів виготовлення U-подібних ГТТРО; відповідність матеріалів (їх вартість і витрати), які застосовуються для виготовлення U-подібних ГТТРО; мінімізація собівартості виготовлення та вимоги до простоти та безпечності виконання процесу; відповідність естетичним вимогам і ергономічним характеристикам. А головними вимогами, що ставляться до U-подібних ГТТРО, є відповідність функціональному призначенню з урахуванням властивостей перетворюваних продуктів (коренебульбоплодів, овочів та фруктів); простота й дешевизна конструкції; довговічність конструкції ГТТРО. В роботі визначено технологічні особливості конструктивних параметрів ГТТРО, виготовлених різними способами, які суттєво впливають на їх конструктивні параметри й техніко-економічні показники
New methods of manufacturing U-shaped screw transport and technological working bodies (STTWBs) are considered in this paper, in particular, by stamping and winding a sheet with U-shaped indentations on a frame using a wedge; a solid forming shaft and a forming shaft with U-shaped indentations; execution of U-shaped indentations on the pipe blank; winding STTWBs U-shaped profile using rectangular blanks. The main factors that affect the technological design of U-shaped STTWBs and the requirements for them are found. The most suitable structural materials for manufacturing U-shaped STTWBs, the related materials (lubricants), and press equipment are proposed. The technological features of the design parameters of STTWBs made in different ways are also determined
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44684
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.068
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.753-755.1386
https://doi.org/10.19026/rjaset.6.3563
https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_38
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.033
https://doi.org/10.33108visnyk_tntu2021.04.033
References (Ukraine): 1. Васильків В. В. Розвиток науково-прикладних основ розроблення технологій виробництва гвинтових і шнекових заготовок з використанням уніфікації: автореф. дис. … д-ра техніч. наук: 05.02.08. Львів, 2015. 48 с.
2. Васильків В. В., Радик Л. Д., Гевко І. Б. Технологічні та конструктивні особливості виготовлення гвинтових заготовок з листового прокату. Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»): «Наукові нотатки» ЛДТУ. 2004. Вип. 14. С. 12–18.
3. Гевко Б. М., Пилипець М. І., Васильків В. В., Радик Д. Л. Технологічні основи формотворення різнопрофільних гвинтових заготовок. Тернопіль: Вид-во ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. 457 с. ISBN966- 305-014-4.
4. Гевко Ів., Катрич О. Синтез способів навивання гвинтових заготовок. Вісник ТНТУ. 2015. Том 80. № 4. С. 153–160.
5. Гевко Ів., Клендій В. Технологічність конструкцій гвинтових секційних робочих органів. Вісник ТНТУ. 2015. Том 79. № 3. С. 148–155.
6. Гевко І. Б., Лещук Р. Я., Гудь В. З., Дмитрів О. Р., Дубиняк Т. С., Навроцька Т. Д., Круглик О. А. Гнучкі гвинтові конвеєри: проектування, технологія виготовлення, експериментальні дослідження. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 207 с.
7. Ляшук О. Л., Дячун А. Є., Клендій В. М., Третьяков О. Л. Дослідження силових параметрів процесу зміцнення гвинтових поверхонь робочих органів деформуючими пуансонами. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018. № 1 (66). С. 38–43.
8. Ляшук О. Л., Дячун А. Є., Третьяков О. Л. Дослідження деформації заготовки в процесі нарізання зовнішніх радіусних канавок пристроєм із декількома різцями. Перспективні технології та прилади. Зб. наук. праць. 2018. Вип. 12. С. 105–110.
9. Пилипець М. І., Васильків В. В., Радик Д. Л., Пилипець О. М. Передумови розроблення комбінованих операцій виготовлення гвинтових і шнекових заготовок методом обробки металів тиском. Перспективні технології та прилади. 2021. Вип. 18. С. 112–123.
10. Пилипець М. І. Науково-технологічні основи виробництва навивних заготовок деталей машин: автореф. дис. … д-ра техн. наук: спец. 05.03.01. Львів, 2002. 35 с.
11. Рогатинський Р. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів: монографія. Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. 280 с.
12. Гевко Б. М., Ляшук О. Л., Гевко І. Б., Драган А. П., Новосад І. Я. Технологічні основи формоутворення спеціальних профільних гвинтових деталей. Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. 367 с.
13. Спосіб виготовлення шнеків: пат. 152212, Україна. № u202202060; заявл. 15.06.22; опубл. 09.11.22, Бюл. № 45.
14. Спосіб виготовлення шнеків: пат. 152213, Україна. № u202202061; заявл. 15.06.22; опубл. 09.11.22, Бюл. № 45.
15. Спосіб виготовлення гвинтових заготовок: пат. 152214, Україна. № u202202071; заявл. 15.06.22; опубл. 09.11.22, Бюл. № 45.
16. Diachun A., Vasylkiv V., Korol O., Myhailiuk V., Golovatyi I., Kuras A. Investigation of geometrical parameters in screw surfaces whirling process. Scientific Journal of TNTU. 2021. Vol. 101. No. 1. P. 68– 78. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.068
17. Feng Guang-liang, Bai Yin-shan. Some moulding ways of spiral vane. Coal Mine Machinery. 2006. Vol. 27. No. 9.
18. Gheorghe Pleşu. Package of calculus, drawing and design of the rolling tools for manufacturing of the helical surfaces. International Journal of Modern Manufacturing Technologies. 2014. No. 1. P. 65–70. ISSN 2067–3604.
19. Hevko I. B., Dyachun A. Ye., Lyashuk O. L., Martsenko S. V., Gypka A. B. Research the force parameters of forming the screw cleaning elements. INMATEH – Agricultural Engineering. Polytechnic University of Bucharest. 2016. Vol. 49. No. 2. Р. 77–82.
20. Li Zheng Feng, Li Qiang Jiang. Design of combined helical blade manufacturing device. Advanced Materials Research. 2013. Vol. 753–755. P. 1386–1390. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.753-755.1386
21. Quan-Quan Han and Ri-Liang Liu. Mathematical model and tool path calculation for helical groove whirling. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 6 (19): 3584–3587, 2013. https://doi.org/10.19026/rjaset.6.3563
22. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae. Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. 2017. No. 2. P. 36–41. https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
23. Study of Dynamic and Power Parameters of the Screw Workpieces with a Curved Profile Turning // [Ivan Hevko, Andrii Diachun, Oleg Lyashuk, Yuriy Vovk, Andriy Hupka] – Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. Proceedings of the 4th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2021, June 8–11, 2021, Lviv, Ukraine. Volume 1: Manufacturing and Materials Engineering. Р. 385–394. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_38
24. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. Investigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture. Scientific Journal of TNTU. 2021. Vol. 104. No. 4. P. 33–43. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.033
References (International): 1. Vasylkiv V. V. Rozvytok naukovo-prykladnykh osnov rozroblennia tekhnolohii vyrobnytstva hvyntovykh i shnekovykh zahotovok z vykorystanniam unifikatsii. Avtoref. dys. … d-ra tehnich. nauk. Lviv, 2015. 48 p. [In Ukrainian].
2. Vasylkiv V. V., Radyk L. D., Hevko I. B. Tekhnolohichni ta konstruktyvni osoblyvosti vyhotovlennia hvyntovykh zahotovok z lystovoho prokatu. Naukovi notatky. Lutsk. 2004. No. 14. P. 12–18.
3. Hevko B. M., Pylypets M. I., Vasylkiv V. V., Radyk D. L. Tekhnolohichni osnovy formotvorennia riznoprofilnykh hvyntovykh zahotovok. Ternopil, 2009. 457 p.
4. Hevko Iv., Katrych O. Syntez sposobiv navyvannia hvyntovykh zahotovok. Visnyk TNTU. Vol. 80. No. 4. P. 153–160.
5. Hevko Iv., Klendii V. Tekhnolohichnist konstruktsii hvyntovykh sektsiinykh robochykh orhaniv. Visnyk TNTU. 2015. Vol. 79. No. 3. P. 148–155.
6. Hevko I. B., Leshchuk R. Ya., Hud V. Z., Dmytriv O. R., Dubyniak T. S., Navrotska T. D., Kruhlyk O. A. Hnuchki hvyntovi konveiery: proektuvannia, tekhnolohiia vyhotovlennia, eksperymentalni doslidzhennia. Ternopil: FOP Palianytsia V. A., 2019. 207 p.
7. Liashuk O. L., Diachun A. Ye., Klendii V. M., Tretiakov O. L. Doslidzhennia sylovykh parametriv protsesu zmitsnennia hvyntovykh poverkhon robochykh orhaniv deformuiuchymy puansonamy. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2018. No. 1 (66). P. 38–43.
8. Liashuk O. L., Diachun A. Ye., Tretiakov O. L. Doslidzhennia deformatsii zahotovky v protsesi narizannia zovnishnikh radiusnykh kanavok prystroiem iz dekilkoma riztsiamy. Perspektyvni tekhnolohii ta prylady. Zb. nauk. prats. 2018. No. 12. P. 105–110.
9. Pylypets M. I., Vasylkiv V. V., Radyk D. L., Pylypets O. M. Peredumovy rozroblennia kombinovanykh operatsii vyhotovlennia hvyntovykh i shnekovykh zahotovok metodom obrobky metaliv tyskom. Perspektyvni tekhnolohii ta prylady. 2021. No. 18. P. 112–123.
10. Pylypets M. I. Naukovo-tekhnolohichni osnovy vyrobnytstva navyvnykh zahotovok detalei mashyn. Avtoref. dys. … d-ra tehnich. nauk. Lviv, 2002. 48 p. [In Ukrainian].
11. Rohatynskyi R. M., Hevko I. B., Diachun A. Ie. Naukovo-prykladni osnovy stvorennia hvyntovykh transportno-tekhnolohichnykh mekhanizmiv: monohrafiia. Ternopil: Vyd-vo TNTU. 2014. 280 p.
12. Hevko B. M., Liashuk O. L., Hevko I. B., Drahan A. P., Novosad I.I a. Tekhnolohichni osnovy formoutvorennia spetsialnykh profilnykh hvyntovykh detalei. Ternopil: TDTU imeni Ivana Puliuia, 2008. 367 p.
13. Hevko Iv. B., Hud V. Z., Leshchuk R. Ia., Pik A. I., Komar R. V., Dovbush T. A. Sposib vyhotovlennia shnekiv [The method of making screws]. Ukrainian patent, no. 152212, 2022.
14. Hevko Iv. B., Hud V. Z., Leshchuk R. Ia., Pik A. I., Komar R. V., Dovbush T. A., Senchyshyn V. S. Sposib vyhotovlennia shnekiv [The method of making screws]. Ukrainian patent, no. 152213, 2022.
15. Hevko Iv. B., Hud V. Z., Leshchuk R. Ia., Pik A. I., Komar R. V., Dovbush T. A., Senchyshyn V. S. Sposib vyhotovlennia hvyntovykh zahotovok [The method of manufacturing screw blanks]. Ukrainian patent, no. 152214, 2022.
16. Diachun A., Vasylkiv V., Korol O., Myhailiuk V., Golovatyi I., Kuras A. Investigation of geometrical parameters in screw surfaces whirling process. Scientific Journal of TNTU. 2021. Vol. 101. No. 1. P. 68–78. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.068
17. Feng Guang-liang, Bai Yin-shan. Some moulding ways of spiral vane. Coal Mine Machinery. 2006. Vol. 27 No. 9.
18. Gheorghe Pleşu. Package of calculus, drawing and design of the rolling tools for manufacturing of the helical surfaces. International Journal of Modern Manufacturing Technologies. 2014. No. 1. P. 65–70. ISSN 2067–3604.
19. Hevko I. B., Dyachun A. Ye., Lyashuk O. L., Martsenko S. V., Gypka A. B. Research the force parameters of forming the screw cleaning elements. INMATEH – Agricultural Engineering. Polytechnic University of Bucharest/ 2016. Vol. 49. No. 2. P. 77–82.
20. Li Zheng Feng, Li Qiang Jiang. Design of combined helical blade manufacturing device. Advanced Materials Research. 2013. Vol. 753–755. P. 1386–1390. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.753-755.1386
21. Quan-Quan Han and Ri-Liang Liu. Mathematical model and tool path calculation for helical groove whirling. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 6 (19): 3584–3587, 2013. https://doi.org/10.19026/rjaset.6.3563
22. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae. Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. 2017. No. 2. P. 36–41. https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
23. Hevko I., Diachun A., Lyashuk O., Vovk Yu., Hupka A. Study of Dynamic and Power Parameters of the Screw Workpieces with a Curved Profile Turning. Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. Proceedings of the 4th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2021, June 8–11, 2021, Lviv, Ukraine. Volume 1: Manufacturing and Materials Engineering. P. 385–394. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_38
24. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. Investigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture. Scientific Journal of TNTU. 2021. Vol. 104. No. 4. P. 33–43. https://doi.org/10.33108visnyk_tntu2021.04.033
Content type: 
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2024, № 1 (113)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.