Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44660
Title: Основи теплотехніки
Other Titles: The basics of heat engineering
Authors: Шинкарик, Марія Миколаївна
Кравець, Олег Ігорович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Шинкарик М.М., Кравець О.І. Основи теплотехніки: навч. посібник. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2024. 132 с.
Issue Date: Mar-2024
Submitted date: Mar-2024
Date of entry: 28-Mar-2024
Publisher: ФОП Паляниця В.А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
UDC: 621.1.016.4
Keywords: теплообмін
ідеальні гази
компресор
реальні гази
вологе повітря
водяна пара
тепловий насос
паросилова установка
Page range: 132
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних газів, реальні гази, теорію теплообміну, процеси горіння палива, термодинамічні основи компресора, цикли паросилових та холодильних установок. Посібник підготовлено відповідно до освітніх програм «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», «Харчові технології», «Агроінженерія» та «Автомобілебудування».
Description: Предметом освітньої компоненти «Основи теплотехніки» є формування теоретичних знань та практичних навичок для узагальнення положень основних законів термодинаміки та теплообміну, аналізу термодинамічних процесів та циклів теплових машин. «Основи теплотехніки» є обов’язковою компонентою підготовки здобувачів освітніх програм «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», «Агроінженерія» та «Автомобілебудування». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних і ґрунтовних знань із таких дисциплін як математика та фізика. В свою чергу «Основи теплотехніки» є підґрунтям для ряду спеціальних дисциплін.
Content: У навчальному посібнику розглянуто основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних газів, реальні гази, теорію теплообміну, процеси горіння палива, термодинамічні основи компресора, цикли паросилових та холодильних установок. Кожен розділ відповідає певній темі та складається із теоретичного матеріалу та практичних завдань із прикладами розв’язання.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44660
Copyright owner: © Шинкарик М.М., Кравець О.І., 2024
References (Ukraine): 1. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка: Підруч. Для студ. Енерг.спец.вищ. навч. Закла. -2-ге вид. випр.-К:Техніка, 2006.320с.
2. Б.Х.Драганов. А.А.Домінський, А.В.Міщенко, Є.М.Письменний (за ред. Б.Х.Драганова). Теплотехніка:Підруч.- Київ: «ІНКОС»2005. 504с.
3. Гнатишин Я.М. , Кришталович В.І. Теплотехніка: навч.посіб. Київ: Знання, 2008.364с
4. Константінов С.М. Теплообмін: Підруч. - Київ: ВПІ ВПК "Політехніка": Інрес, 2005. 304 с.
5. Константінов С.М. Технічна термодинаміка: Підруч. Київ: Політехніка, 2001. 368с
6. Шинкарик М.М. Теоретичні основи теплотехніки. Курс лекцій. Тернопіль, вид. ТНТУ ім І.Пулюя, 2012, -144 с
7. P. Atkins, 2010, The Laws of Thermodynamics: a Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford.
8. Bejan, 2006, Advanced Engineering Thermodynamics, Third Edition, John Wiley, Hoboken, New Jersey.
9. R. J. E. Clausius, 2008, The Mechanical Theory of Heat, Kessinger, Whitefish, Montana
10. New York.E. P. Gyftopoulos and G. P. Beretta, 2005, Thermodynamics: Foundations and Applications, Dover, Mineola, New York.
11. Heat exchange in a chamber apparatus with a circulation circuit during cheese masses production / Mariia Shynkaryk, Viktor Voroshchuk, Oleh Kravets, Olha Krupa, Natalia Zvarych // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2022. — Vol 108. — No 4. — P. 43–53.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри обладнання харчових технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальний посібник Основи теплотехніки.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools