Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44654
Title: Навчальний посібник „Німецька мова професійного спрямування для студентів технічних спеціальностей“
Authors: Паласюк, Михайло Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Навчальний посібник „Німецька мова професійного спрямування для студентів технічних спеціальностей“ / укладач : доц., канд. філос. наук М. І. Паласюк. —Тернопіль : ТНТУ, 2023. — 196 с.
Issue Date: 2023
Submitted date: 2023
Date of entry: 21-Mar-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 43
Number of pages: 196
Abstract: Навчальний посібник „Німецька мова професійного спрямування для студентів технічних спеціальностей” для денної та дистанційної (заочної) форми навчання створено згідно навчальних планів підготовки фахівців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Посібник містить розмовні теми, тексти, граматичний матеріал та лексико-граматичні вправи для професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів
Description: Навчальний посібник „Німецька мова професійного спрямування для студентів технічних спеціальностей” обговорено та затверджено на засіданні кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, протокол № 7 від 27. 04. 2023 року. Навчальний посібник „Німецька мова професійного спрямування для студентів технічних спеціальностей”схвалено і рекомендовано до друку методичною комісією факультету комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, протокол № 5 від 21. 06. 2023 року. Навчальний посібник „Німецька мова професійного спрямування для студентів технічних спеціальностей” рекомендовано до друку та впровадження в освітній процес вченою радою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, протокол № 9 від 21. 11. 2023 року
Content: I. ОСНОВНИЙ КУРС МОДУЛЬ 1 Lektion 1…7 Gesprächsthema 1. Mein Lebenslauf Grammatik. Der bestimmte und unbestimmte Artikel Lektion 2…17 Gesprächsthema 2. Iwan Pulujs Lebenslauf Grammatik. Wortfolge im Aussagesatz Lektion 3…24 Text 1. Hochschulwesen in der Ukraine Grammatik. Wortfolge im Fragesatz Lektion 4…29 Text 2. Hochschulwesen in Deutschland Grammatik. Personalpronomen МОДУЛЬ 2 Lektion 5…35 Gesprächsthema 3. Mein Studium Grammatik. Präsens Indikativ Aktiv Lektion 6…42 Gesprächsthema 4. Unsere Universität Grammatik. Verbalpräfixe. Gebrauch des Präsens. Lektion 7…49 Text 3. Das Studium in Deutschland Grammatik. Zahlwörter Lektion 8…55 Text 4. Forschung in der Ukraine Grammatik. Modalverben im Präsens МОДУЛЬ 3 Lektion 9…61 Gesprächsthema 5. Ternopil Grammatik. Pluralbildung der Substantive Lektion 10…70 Gesprächsthema 6. Ukraine Grammatik. Deklination der Substantive Lektion 11…79 Text 5. Die deutsch-ukrainische Kooperation Grammatik. Imperativ Lektion 12…85 Text 6. Naturwissenschaften 5 Grammatik. Possessivpronomen МОДУЛЬ 4 Lektion 13…91 Gesprächsthema 7. Die Bundesrepublik Deutschland Grammatik. Negationswörter kein und nicht Lektion 14…97 Gesprächsthema 8. Vom Beruf des Ingenieurs Grammatik. Demonstrativpronomen. Pronomen man und es. Lektion 15…104 Text 7. Mathematik Grammatik. Präpositionen mit Akkusativ, Präpositionen mit Dativ Lektion 16…110 Text 8. Physik als Wissenschaft Grammatik. Präpositionen mit Akkusativ und Dativ МОДУЛЬ 5 Lektion 17…115 Gesprächsthema 9. Im Labor Grammatik. Grundformen der Verben Lektion 18…123 Gesprächsthema 10. Deutsch-Ukrainische Zusammenarbeit Grammatik. Präteritum Lektion 19…130 Text 9. Informatik Grammatik. Perfekt Lektion 20…135 Text 10. Kybernetik Grammatik. Plusquamperfekt МОДУЛЬ 6 Lektion 21…139 Gesprächsthema 11. Das Betriebspraktikum der Studenten Grammatik. Futurum I und II Lektion 22…144 Gesprächsthema 12. Forschungsarbeit der Studenten Grammatik. Steigerungsstufen der Adjektive Lektion 23…151 Text 11. Einleitung in Chemie Grammatik. Deklination der Adjektive Lektion 24…157 Text 12. Ökologische Aspekte Grammatik. Partizip I und Partizip II als Adjektivattribute 6 II. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ НАД ТЕКСТАМИ 1. Читання…163 2. Короткі відомості про переклад…169 3. Реферування та анотування…170 IІІ. ДОВІДНИК 1. Важливі адреси для тих, хто вивчає німецьку мову…175 2. Інформація в інтернеті для тих, хто бажає навчатися у вузах Німеччини…176 3. Стипендійні програми DAAD для України…177 4. Німецькі фонди сприяння освіті обдарованої молоді…179 5. Пропозиції Гете – Інституту для тих, хто вивчає німецьку мову...181 6. Abkürzungsverzeichnis…182 7. Maß- und Gewichtsbezeichnungen…184 8. Mathematische Zeichen…185 9. Chemische Elemente…187 10. Redemittel für die Beteiligung am Gespräch, an der Diskussion...189 11. Основні форми сильних та неправильних дієслів…192 12. Список використаної та рекомендованої літератури…198
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44654
Copyright owner: © Паласюк М. І., 2023
References (Ukraine): 1. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: Політехніка. – 2003. – 200 с.
2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. д. пед. н. проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 c.
3. Рамкова Програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України. Колектив авторів: Амеліна С.М. та інш. – К.: Ленвіт, 2006. – 90 с.
4. Brockhaus im Text und Bild. Digitalversion. – Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, 2002.
5. Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Digitalversion, © 2002 Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, Mannheim, 2002.
6. Duden – Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. 5. Auflage, Band 9. Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. – 2001. – 983 S.
7. Funk H. Berufsbezogener Deutschunterricht mit Jugendlichen. In: Fremdsprache Deutsch Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, Sondernummer, 1992. S.4-16.
8. Grüner M., Hassert T. Computer im Deutschunterricht. – Berlin …: Langenscheidt, 2000.
9. Jatel G.P., Gilenko I.O., Marynenko L.J., Myronenko T.S. Fortgeschrittenes Deutsch. Ein Lehrbuch für Studenten der technischen Hochschulen. – К.: Вища школа. – 2002.
10. Навчально-методичнй посібник з німецької мови для аспірантів Укладач: доц. Паласюк М. І. – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 168 с.
11.Навчально-методичнй посібник з німецької мови для магістрів усіх спеціальностей Укладачі: доц. Паласюк М. І., Дутка М.В.– Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 212 с.
12.Levy-Hillerich D., Krajewska-Markiewicz R.: Mit Deutsch in Europa studieren – arbeiten – leben. – Plzen: Verlag Fraus, 2004.
13.Теоретико-практичний курс німецької мови: фонетика, граматика (для студентів І-ІІ курсів усіх напрямів підготовки) / Укладач М. В. Дутка – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – с. 176
14.www.goethe.de
15.www.dialang.org
16.www. linguanet-europa.org
17.http://www.deutsch-perfekt.com/
18.www.wikipedia.de
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри української та іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mykhaylo Palasyuk Nimetsʹka_ mova_ profesiynoho_ spryamuvannya.pdf4,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools