Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44647
Title: Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм здобуття освіти за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія»
Authors: Олексюк, Василь Петрович
Брощак, Іван Станіславович
Мартинюк, Вікторія Валентинівна
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм здобуття освіти за освітньо-професійною програмою 208 «Агроінженерія» / Олексюк В.П., Брощак І.С., Мартинюк В.В. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2024. 71 с.
Issue Date: Mar-2024
Date of entry: 15-Mar-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. Івана Пулюя
UDC: УДК 629.113 629.114
Abstract: В даних методичних вказівках викладено основні вимоги і вказівки при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Енергетичні засоби сільськогосподарського виробництва». Методичні вказівки розроблені відповідно до навчальних планів освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія» підготовки студентів денної та заочної форм здобуття освіти. Завдання методичних вказівок – надати методичну допомогу студентам при виконанні лабораторних робіт.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44647
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичні_лабораторні_24.PDF4,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools