Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44641
Title: Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 25, Харків, 2018
Bibliographic description (Ukraine): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 25, Харків, 2018
Journal/Collection: Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 25, Харків, 2018
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Date of entry: 7-Mar-2024
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Country (code): UA
Description: Вісник має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; забезпечення прав людини; боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики. Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.Вісник є фаховим виданням у галузі юридичних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №1328 від 21.12.2015) Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 8 від 25.06.2018 р.).
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44641
ISSN: 2075-1834
URL for reference material: https://periodicals.karazin.ua/law/
Content type: Journal
Appears in Collections:Зібрання статейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.