Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44516
Title: Методичні вказівки з виконання курсової роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Authors: Капаціла, Юрій Богданович
Марщуак, Павло Орестович
Савків, Володимир Богданович
Affiliation: ТНТУ, кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв
Bibliographic description (Ukraine): Капаціла Ю.Б., Марущак П.О., Савків В.Б. Методичні вказівки з виконання курсової роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Тернопіль: ТНТУ, 2023. 32 с.
Issue Date: 30-Aug-2023
Date of entry: 18-Feb-2024
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
UDC: УДК 621.01(075.8)
Keywords: наука
основи
експеримент
дослідження
теорія
методика
Abstract: Розглянуто загальні положення, тематику, зміст та обсяг, послідовність роботи над відповідними частинами та правила оформлення курсових робіт.
Description: Методичні вказівки призначені для викладачів і студентів усіх форм навчання здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 174 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Content: ВСТУП 4 1 Мета, завдання та тематика курсової роботи 5 2 Обсяг і структура курсової роботи 5 3 Методичні рекомендації до виконання основних частин курсової роботи 6 4 Захист курсової роботи та критерії оцінювання 8 5 Вимоги до оформлення курсової роботи 9 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 28
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44516
References (Ukraine): 1. Вітченко А. О., Вітченко А. Ю. Основи наукових досліджень у вищій школі : підруч. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 272 с.
2. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).
3. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. структура та правила оформлення. [Чинний від 2017-07-01]. Вид. офіц. Київ, 2017. 26 с. (Інформація та документація).
4. ДСТУ 8302:2015. «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». [Чинний від 2016-03-04]. Вид. офіц. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).
5. ДСТУ 3575-97. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. [Чинний від 1998-01-01]. Київ : Держстандарт України. 1997. 16 с.
6. Основи наукових досліджень і теорія експерименту: Навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / укл. Ю.Б. Капаціла, П.О. Марущак, В.Б. Савків, О.П. Шовкун. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2023. 186 с.
7. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. / О.М. Сінчук, Т.М. Берідзе, М.Л. Барановська, О.В. Данілін, Д.О. Кальмус. Кременчук: ПП Щербатих О.В. 2022. 196 с.
8. Сидоренко Н.М., Волобуєва А.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. 211 с.
9. Стеценко М.С., Палеха Ю.І. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності: Навч.-практич. посібн. / за заг. ред. Ю.І. Палехи. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 208 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КР ОНД.pdf224,77 kBAdobe PDFView/Open
cover.pdf84,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools