Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44497
Title: Імітаційне моделювання курсу єни відносно гривні методом білого шуму та реалізація в програмі Рython
Other Titles: Імітаційне моделювання курсу єни відносно гривні методом білого шуму та реалізація в програмі Рython
Authors: Сеньківський, Володимир
Гарматій, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Сенькіівський В., Гарматій Н.М.Імітаційне моделювання курсу єни відносно гривні методом білого шуму та реалізація в програмі Рython // Матеріали ХI Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». Львів. ЛНУ ім.І.Франка.2023р.- С.78-80.
Bibliographic description (International): Сенькіівський В., Гарматій Н.М.Імітаційне моделювання курсу єни відносно гривні методом білого шуму та реалізація в програмі Рython // Матеріали ХI Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». ЛНУ ім.І.Франка.2023р.- С.78-81
Conference/Event: ХI Всеукраїнська науково-практична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»
Issue Date: Nov-2023
Submitted date: Nov-2023
Date of entry: 10-Feb-2024
Publisher: ЛНУ ім.І.Франка, Львів
Country (code): UA
Keywords: моделювання методом білого шуму.
програмування на мові Phyton
Page range: С.78-81
Abstract: Актуальність моделювання курсу єни відносно української гривні в сучасних реаліях з використанням імітаційного моделювання та реалізація в сучасних інформаційних системах типу Python, дозволяє візуалізовувати представлені розрахунки в сучасних інтерфейсах. Подальше застосування сучасної технології на основі імітаційного моделювання, в тому числі і на основі “білого шуму” дозволяє опрацьовувати великі масиви даних в зручному інтерфейсі для користувача.
Description: Актуальність моделювання курсу єни відносно української гривні в сучасних реаліях з використанням імітаційного моделювання та реалізація в сучасних інформаційних системах типу Python, дозволяє візуалізовувати представлені розрахунки в сучасних інтерфейсах. Подальше застосування сучасної технології на основі імітаційного моделювання, в тому числі і на основі “білого шуму” дозволяє опрацьовувати великі масиви даних в зручному інтерфейсі для користувача.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44497
Copyright owner: Сенькіівський В., Гарматій Н.М.
References (Ukraine): 1.Офіційний сайт Мінфіну URL: https://minfin.com.ua
2.Офіційний сайт Phyton URL https://www.python.org
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Матеріали інших конференцій, семінарів, читань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023_Zbirnyk ЛНУ.pdf2,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.